Заявки на участь у конкурсах 3-го Всеукраїнського музейного фестивалю

Заявка на участь у Конкурсі «Мистецтво музейної експозиції»

1. Музей, який подає експозицію на Конкурс.
1.1.Назва музею_____________________________________________________________
1.2.Адреса:_________________________________________________________________
1.3.Телефон, факс:____________________ Е-mail:_________________________________
1.4. Співробітник, що відповідає за участь у експозиційній програмі (ПІБ, посада):
__________________________________________________________________________

2. Назва експозиції, що подана на конкурс:
__________________________________________________________________________

3. Обсяг експозиційного матеріалу (в од. збер.): ___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Необхідна площа для розміщення експозиції (кв.м)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Необхідне обладнання, у відповідності із специфікацією, що додається (можна використовувати своє обладнання, яке привозиться додатково)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Відомості про авторів конкурсної експозиції: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у експозиції адреса, телефон
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Чи брала участь дана експозиція в інших конкурсах (яких, де, коли)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Хто буде представляти експозицію на фестивалі:
П.І.Б: _______________________________________________
Посада: _____________________________________________
Телефон/факс, Е-mail: ______________________________

9.Коротка характеристика (анотація) експозиції:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Заявка на участь у Конкурсі музейних видань

1. Музей, який подає видання на Конкурс.
1.1. Назва музею_____________________________________________________________
1.2. Адреса:_________________________________________________________________
1.3. Телефон, факс, Е-mail: _____________________________________________________

1.4. Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)

___________________________________________________________________________

2. Назва видання, що подане на конкурс:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номінація __________________________________________________________________
3. Розширена анотація видання із його зображенням на СDR (зміст, обсяг, формат, рік видання, видавництво, наявність ілюстрацій, в т.ч. кольорових, наклад)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Відомості про авторів конкурсного видання: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у виданні (автор тексту, художник, автор макету, відповідальний за випуск, інші учасники виданная, адреса, телефон)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Чи брало участь дане видання в інших конкурсах (яких, де, коли)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Хто буде представляти видання на фестивалі:
П.І.Б:_____________________________________________________________________
Посада:___________________________________________________________________
Телефон/Факс:_____________________________________________________________
Е-mail:____________________________________________________________________

Заявка на участь у Конкурсі «Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)»

1. Музей, який подає програму на Конкурс.
1.1. Назва музею_____________________________________________________________
1.2. Адреса:_________________________________________________________________
1.3. Телефон, факс:___________________________________________________________
Е-mail:_____________________________________________________________________

1.4. Співробітник, що відповідає за участь у Конкурсі (прізвище, ім‘я, по батькові, посада)

________________________________________________________________________

2. Назва програми, що подана на конкурс:
___________________________________________________________________________

3. Коротка анотація програми

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Відомості про авторів конкурсної програми: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), участь у програмі.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Чи брала участь дана програма в інших конкурсах (яких, де, коли)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Хто буде представляти програму на фестивалі:
П.І.Б: _______________________________________________
Посада: _____________________________________________
Телефон/Факс: ______________________________________
Е-mail: ______________________________________________