Конкурси 3-го Всеукраїнського музейного фестивалю

Положення про 3 конкурси та заявки на участь у конкурсах.

1. Конкурс “Мистецтво музейної експозиції”

Міні-виставки з тем: „Раритети в експозиційному музейному просторі” та „Структури повсякденності в музеї”.

Положення

Музей неможливий без експозиції. Протягом багатьох десятиліть перед фахівцями постає питання щодо знаходження нових форм показу предмета у певному середовищі. В цьому особливість професії музейника: виявити, відібрати характерний предмет певної доби і вписати його в уявний простір, створивши образ доби, в яку поринає відвідувач музею. Досягти стану діалогу між предметом і відвідувачем, зробити експозицію музею водночас привабливою, зрозумілою і такою, щоб давала грунт для роздумів, – так ми розуміємо завдання сучасного музею.

Саме з метою розвитку комунікативних можливостей музейного середовища у програмі фестивалю проходить Конкурс музейних міні-виставок з таких тем: „Раритети в експозиційному музейному просторі” та «Структури повсякденності в музеї».

I. Мета Конкурсу:

 • Формування і підтримка високих стандартів у музейній галузі.
 • Презентация унікальних музейних предметів і колекцій із фондосховищ музеїв.
 • Сприяння відтворенню різноманітних проблем повсякденності музейними засобами.
 • Досягнення взаємодії художника і експозиціонера.
 • Підтримка новітніх тенденцій у музейній комунікації.
 • Залучення в музеї нових відвідувачів на засадах співробітництва, партнерства та дружніх стосунків.
 • Сприяння співробітництву музеїв України та світу.
 • Створення бази даних щодо нових перспективних напрямків експозиційної діяльності

II. Термін та організація Конкурсу.

2.1. Конкурс музейних міні-виставок проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею з 14 по 19 вересня 2011 р.

2.2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки з планом-схемою і описом міні-виставки й відправити його на адресу оргкомітету разом з пакетом необхідних матеріалів не пізніше 1 червня 2011 р. за поштовим штемпелем.

2.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, комунальних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також інших установ, що здійснюють експозиційну діяльність у сфері культури.

2.4. Учасники Конкурсу будуть визначені в ході перегляду матеріалів оргкомітетом. Експозиція, яка не була прийнята до участі у Конкурсі, може бути прийнятою до поза конкурсного показу.

2.5. До розгляду приймаються міні-виставки, що виконані у різних стилях та жанрах. Перевага надається заявкам інноваційного характеру.

2.6. У Конкурсі бере участь одна експозиція від заявника.

2.7. Сторона, що приймає, забезпечує учаснику Конкурсу наступні умови:

 • експозиційну площу розміром від 6 до 10 кв. м, у відповідності до плану-схеми (додаток);
 • модульне обладнання у відповідності до заявки (додаток);
 • типове освітлення згідно з заявкою;
 • участь у підсумковому каталозі фестивалю.

2.8. Експозиційна площа надається у відповідності з планом-схемою, з урахуванням потреб замовника та професійним рішенням художньої експозиційно-проектної групи фестивалю.

III. Проведення Конкурсу.

Конкурс проводиться у формі презентації експозиції авторським колективом (можливе використання аудіо-відео-апаратури).

Огляди експозицій проводяться публічно, у відповідності до програми презентацій

IV. Критерії оцінки експозиції.

Кожна експозиція, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради за 12 бальною шкалою. При оцінці експозиції беруться до уваги:

 • характер наявних музейних предметів чи колекцій;
 • професіоналізм методів та форм їх показу (художньо-оформлювальні засоби, композиційне рішення, освітлення, безпека і.т.п.);
 • ефективність презентації (мова експозиції, етикетаж тощо);
 • наявність і характер додаткових матеріалів щодо діяльності музею (установи) – рекламна продукція, фоно-відео- та мультимедійні матеріали та інш.;
 • образність, оригінальність, інноваційний характер експозиції;
 • увага та відгуки відвідувачів та учасників фестивалю.

V. Підсумки роботи Експертної ради.

5.1. За результатами оцінки Експертної ради учасникам Конкурсу присуджуються:

 • Гран-прі та Диплом переможця
 • Перша премія та Диплом призера
 • Друга премія та Диплом призера
 • Спеціальні та заохочувальні призи та Дипломи призерів

Всі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.

5.2. Підсумки Конкурсу оголошуються головою Експертної ради (журі) на церемонії закриття фестивалю.

5.3. Усі експозиції, що брали участь у Конкурсі, входять до каталогу фестивалю.

2. Конкурс музейних видань

Положення

I. Мета конкурсу.

 • сприяння розвиткові видавничої діяльності музеїв;
 • обмін досвідом, представлення технологічних можливостей та розмаїття форм використання музейних видань;
 • створення банку даних з перспективних напрямків видавничої діяльності музеїв.

II. Термін та організація Конкурсу.

2.1. Конкурс музейних видань проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею 14-19 вересня 2011 р.

2.2. Для участі у конкурсі необхідно заповнити типовий бланк заявки та відіслати його разом з виданням на адресу оргкомітету до 1 червня 2011 р. Для кожного видання заповнюється окремий бланк заявки.

2.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, громадських, приватних музеїв та галерей, а також видавництв.

2.4. Учасники Конкурсу визначаються в ході огляду матеріалів оргкомітетом. Перевага буде надаватися виданням інноваційного характеру.

2.5. Конкурс проходить за вільною тематикою.

2.6. На конкурс приймаються видання, що вийшли друком після 2008 р. Обсяг та формат видання не обмежується.

2.7. Видання, які не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути прийняті до поза конкурсного показу.

2.8. У Конкурсі беруть участь музейно видання за номінаціями:

 • Каталоги
 • Презентаційні альбоми
 • Оригінальні видання й видавничі проекти

2.9. Матеріали, що надіслані на Конкурс, не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю без права комерційного використання.

III. Проведення Конкурсу.

3.1. Для участі у Конкурсі заявник привозить другий примірник видання, який по закінченні Конкурсу не повертається учаснику.

3.2. За бажанням заявника видання може бути представлене в ході дискусії з проблем видавничої діяльності в музеї.

IV. Критерії оцінки видання.

Кожне видання, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради. При оцінці видання приймаються до уваги:

 • оригінальність задуму та дизайнерське рішення;
 • актуальність змісту;
 • професіоналізм виконання;
 • наукова коректність;
 • використання сучасних поліграфічних технологій;
 • характер поданих предметів та колекцій (для номінації каталогів та альбомів)

V. Підсумки роботи Експертної ради.

5.1. За результатами оцінки Експертної ради в кожній номінації присуджуються: одна премія та Диплом переможця, заохочувальні премії.

5.2. Усі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.

5.3. Підсумки Конкурсу оголошуються на церемонії закриття фестивалю.

5.4. Усі конкурсні видання входять до підсумкового каталогу фестивалю.

3. Конкурс “Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)”

Положення

І. Мета Конкурсу:

 • Сприяння якомога ширшому впровадженню різноманітних музейних програм.
 • Обмін досвідом, обговорення проблем, пов’язаних з використанням різноманітних сучасних інформаційних технологий (фоно-, аудіо-, видео-, комп‘ютерні) в музейній практиці.
 • Створення банку даних з перспективних напрямків музейного промоушену.

ІІ. Термін та організація Конкурсу.

2.1. Конкурс впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен) проводиться на базі Дніпропетровського національного історичного музею 14-19 вересня 2011 р.

2.2. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити бланк заявки та відіслати заявку й допоміжні матеріали (план–звіт впровадження акції, відео-, комп’ютерні носії інформації, друковані матеріали: афіші, пресу та інш.) на адресу оргкомітету не пізніше 1 червня 2011 р. за поштовим штемпелем. На кожну програму заповнюється окремий бланк заявки.

2.3. Заявки на участь у Конкурсі приймаються від юридичних осіб – державних, комунальних, громадських, приватних музеїв, галерей.

2.4. Конкурс проходить за вільною тематикою.

2.5. Учасники Конкурсу визначаються в ході перегляду матеріалів оргкомітетом.

2.6. Програми, що не прийняті до участі у Конкурсі, можуть бути продемонстровані у поза конкурсному показі.

2.7. У Конкурсі беруть участь програми за наступними номінаціями:

 • Впровадження виставок.
 • Впровадження науково-просвітницьких заходов (інтерактивних занять, вечорів, вікторин, гуртків, клубів тощо) циклів, довгострокових програм.
 • Впровадження оригінальних музейних акцій.

2.8. Конкурсні матеріали не повертаються і зберігаються у архіві фестивалю без права їх комерційного використання.

III. Проведення Конкурсу.

3.1. Для показу в межах Конкурсу заявник привозить різноманітні матеріали (друковані, аудіовідео, комп‘ютерні носії) для представлення програми, які по закінченню Конкурсу не повертаються учаснику.

IV. Критерії оцінки програм.

4.1. Кожна програма, що бере участь у Конкурсі, отримує оцінку Експертної ради – до 12 балів. При оцінці програми береться до уваги:

 • Оригінальність задуму та виконання
 • Ефективність впровадження
 • Науково-просвітницьке та освітнє значення
 • Використання сучасних технологій

V. Підсумки роботи Експертної ради.

5.1. За результатами оцінки Експертної ради присуджуються: І, ІІ, ІІ премії та Диплом переможця, заохочувальні премії.

5.2. Усі учасники Конкурсу отримують Диплом учасника фестивалю.

5.3. Усі програми, що брали участь у Конкурсі, входять до підсумкового каталогу фестивалю.