Третій Всеукраїнський музейний фестиваль: загальні засади

Загальні положення

1. Сьогодні у світі простежується своєрідний музейний бум. У 200 країнах налічується понад 50000 різноманітних музеїв, щорічно створюються сотні нових музейних закладов. В Україні існує понад 500 державних та комунальних музеїв і заповідників, майже 4500 музеїв на громадських засадах на підприємствах, у фірмах, в навчальних закладах, сільських районах, серед них 7 комунальних, 1 відомчий та 137 громадських музеїв Дніпропетровської області. Українські музеї мають суттєві досягнення, багатий досвід в усіх напрямах музейної діяльності, зберігають багатомільйонну природну та історико-культурну спадщину народу України, роблять вагомий внесок у реконструкцію і популяризацію історії, культурно-мистецьких традицій нашої багатонаціональної держави. Важливим завданням музеїв на сучасному етапі є обмін досвідом музейної діяльності, розвиток музейної комунікації, в чому, як продемонстрували два попередніх музейних фестивалі, чималу роль відіграють різноманітні форуми працівників музеїв з широкою конкурсною й дискусійною програмою.

2. Дніпропетровська область з її розгалуженою мережею музеїв, сталими музейними традиціями, які беруть початок з діяльності корифея музейної справи Д.І.Яворницького, змістовними музейними зібраннями, ефективною співпрацею музеїв з творчими спілками та освітніми закладами, цілком слушно претендує на своєрідний полігон для демонстрації й популяризації напрацювань у музейній галузі.

3. Згідно з метою подальшого розвитку музейної справи в Україні і Придніпровському регіоні Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська міська рада, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, при підтримці Міністерства культури і туризму України, громадських організацій, спонсорів та друзів музею проводять на базі Дніпропетровського національного історичного музею 3-й Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї України у всесвітньому культурному просторі”.

Для підготовки і проведення фестивалю створюється Оргкомітет, формуються Опікунська та Експертна ради (журі).

До складу Оргкомітету входять: голова оргкомітету, директор фестивалю, куратори, відповідальний секретар, координатори конкурсів, програм, оглядів.

Організаційний комітет забезпечує розробку концепції та проекту, координує діяльність щодо підготовки фестивалю, формує Експертну раду (журі), забезпечує реалізацію конкурсів і програми фестивалю

Опікунська рада забезпечує сприяння підготовці та проведенню фестивалю з боку урядових структур, підприємств, організацій та фірм міста, області, України.

Експертна рада фестивалю здійснює кваліфіковану експертизу та оцінку представлених на конкурс проектів в музейній галузі.

I. Мета та завдання

Мета фестивалю: сприяти подальшому розвиткові музейної справи, відродженню й збереженню народних традицій, соціалізації музеїв у сучасному розмаїтому постіндустріальному світі, формуванню моделі музею третього тисячоліття шляхом визначення прогресивних тенденцій та напрямків перебудови й удосконалення галузі через проведення соціологічних досліджень, використання мультимедійних технологій, узагальнення досвіду фахівців та його поєднання з зацікавленнями і запитами суспільства.
Завдання фестивалю:

 • визначення тенденцій розвитку та напрямків удосконалення музейної справи в Україні і світі, ролі музеїв у відродженні історичної пам‘яті, збереженні культурних традицій, історико-культурної і мистецької спадщини України;
 • залучення представників вітчизняних та зарубіжних музеїв до участі у визначенні і формуванні сучасних музейних пріоритетів;
 • демонстрація високого рівня майстерності музейних фахівців, кращих зразків з досвіду музейної експозиційної, виставкової, просвітницької, поліграфічної роботи, медіальної комунікації;
 • розвиток творчої співпраці фахівців гуманітарних наук, майстрів професійного та народного мистецтва, дизайну та архітектури з музейною сферою;
 • забезпечення високопрофесійної оцінки представлених музейних проектів;
 • залучення уваги громадськості, населення регіону до діяльності музеїв, збереження історико-культурної спадщини нації;
 • виховання патріотизму, національної гідності, поваги до минулого, віковічних культурних традицій українського народу і національних меншин, що населяють Україну;
 • сприяння участі банкірів, підприємців, меценатів у розвитку музейної галузі;
 • представлення музейної практики України на міжнародному рівні.

II. Учасники фестивалю.

У фестивалі беруть участь зареєстровані державні, комунальні, громадські, приватні музеї (всіх профілів) та галереї; заклади культури, освіти, виставкові фірми, що здійснюють експозиційну діяльність в галузі культури, займаються дизайнерськими роботами тощо.

III. Порядок проведення та умови участі.

Другий всеукраїнський музейний фестиваль буде проходити з 14 до 19 вересня 2011 р. Фестиваль проходить на конкурсній основі. Оцінюються представлені на Конкурси роботи Експертною радою (журі) фестивалю.

До основної програми фестивалю входять:

 1. Три Конкурси:
  • конкурс „Мистецтво музейної експозиції”. Міні-виставки з тем: „Раритети в експозиційному музейному просторі” та «Структури повсякденності в музеї»;
  • конкурс „Музейні видання: каталоги, презентаційні альбоми, оригінальні видання й видавничі проекти”;
  • конкурс „Впровадження музейних програм, акцій, заходів (промоушен)”.
 2. Музейне свято просто неба “Гончарне коло”.
 3. Майстер-клас „Європейський менеджмент і музеї”.
 4. Круглий стіл „Комп‘ютерна ера в музеї: сьогодення і перспективи”.
 5. Круглий стіл „Експертиза і оцінка музейних предметів”.

Для участі у фестивалі необхідно подати заявку згідно з формою (див. додаток) до 1 червня 2011 року на адресу музею; інформацію про музей (візитну картку на комп‘ютерних носіях) з ілюстраціями (для фестивального каталогу).

Порядок проведення та умови конкурсів фестивалю визначаються відповідними положеннями.

Реєстраційний внесок – 200 грн. для кожного учасника фестивалю (музейного закладу).

За підсумками фестивалю буде виданий каталог, до якого увійдуть короткі відомості про учасників та їх конкурсні матеріали по усіх номінаціях.

IV. Порядок фінансування.

Фінансування фестивалю здійснює Міністерство культури і туризму України, Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська міська рада, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького (завдяки благодійним внескам спонсорів та меценатів) та учасники фестивалю згідно із затвердженим бюджетом.

Інформаційну підтримку фестивалю надають Державна обласна телерадіокомпанія, 11 та 34 канали місцевого телебачення, агенція „Новий міст”, обласна та міська преса.

V. Нагородження учасників.

Переможців та призерів Конкурсів визначає Експертна рада (журі) фестивалю в межах існуючого призового фонду.

Оголошені спеціальні призи:

 • найоригінальніше представлення музею на фестивалі (Міністерство культури і туризму України);
 • за співдружність (Облрада);
 • оригінальний музейний проект “Місто моєї мрії” (Дніпропетровська міськрада);
 • кращий дитячий музейний проект «Світ дитинства» (дитячі благодійні фонди);
 • приз глядацьких симпатій за міні-виставку (вирішують ЗМІ);
 • персональні призи працівникам музеїв (Облдержадміністрація):
  • “Досвід і майстерність – запорука успіху”
  • “Дорогу молодим”

Оголошення підсумків Конкурсів та нагородження здійснюється на церемонії закриття фестивалю.

Всі учасники отримують Диплом учасника фестивалю.