До питання створення розділу «виникнення та формування запорозького козацтва» в новій експозиції Музею історії запорозького козацтва національного заповідника «Хортиця»

В музеї історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця» планується створення нової експозиції. Остання точніше відповідатиме назві установи, ніж нині діюча, яка виникла в результаті часткової реекспозиції музею історії міста Запоріжжя.

Передбачається, що нова експозиція починатиметься розділом «Виникнення та формування запорозького козацтва», хронологічні рамки якого, в основному, повинні бути обмежені кінцем XV – першою полов. XVII ст.

Однак, що стосується нижньої межі, то можливо, потрібно опустити її на декілька століть, шляхом створення вступної підтеми до даного розділу. В цій під – темі пропонується оглянути особливості розвитку регіону традиційного перебування запорозьких козаків. Доцільним, на наш погляд, є показ в даній підтемі форм господарювання та побуту населення цього краю, яке діяло на кілька сторіч раніше за козаків (в першу чергу, за часів Київської Русі). Завдяки цьому ми зможемо з’ясувати, які риси в побуті запорожців були притаманні їх попередникам, а значить якоюсь мірою пояснювалися природно-біологічним середовищем та етно-культурним оточенням.

Для створення підтеми передбачається використати музейні предмети, що знаходяться в діючій експозиції та фондах заповідника. Вищезгадані предмети являються археологічними знахідками з поселення X–XIV ст., що в південній частині о. Хортиці.

В основній частині розділу «Виникнення та формування запорозького козацтва» передбачається показати умови, в яких опинилося українське населення в кінці XV–XVI ст. та вплив останніх на процес формування козацтва. Структурно ця частина розділу розподілятиметься на декілька підтем.

В першій будуть аналізуватися: міжнародна ситуація, в якій опинились українські землі (татарсько-турецька агресія, литовсько-московське протистояння та їх вплив на формування козацтва); внутрішньо-політичні, соціально-економічні, етноконфесійні проблеми, які турбували українське населення ВКЛ, Польщі, а згодом Речі Посполитої.

В наступній підтемі необхідно показати сам процес «формування запорозького козацтва. Дана підтема повинна підкреслювати ті моменти, що мали значний вплив на козацьку громаду на Запоріжжі. На жаль, фонди :нашого музею не дають можливості висвітити вищезгаданий процес за допомогою оригінальних предметів: в повному обсязі.

Один з визначних моментів у формуванні запорозької козачої організації – поява Запорозької Січі. Тому, на наш погляд, буде доцільним створення експозиційного комплексу, який висвітлюватиме питання, що стосується укріплення Д. Вишневецького на Хортиці. Дослідники відзначають виключну роль діяльності останнього у подальшому житті козацтва. До того ж, археологами нашого заповідника були виявлені рештки укріплення середини XVI ст. на острові Байда (в руслі Старого Дніпра). Матеріали розкопок (зброя XVI ст., монета 1529 р.) дають можливість припустити, що це і є славнозвісне укріплення Д. Вишневецького.

Після технічної підготовки найбільш цікаві знахідки (елементи озброєння) були представлені на виставці, присвяченій археологічним дослідженням, що проводяться на території заповідника «Хортиця» в останні роки. Комплекс предметів з Байди, який було представлено на виставці, ми схильні розглядати як спробу створення одного з експозиційних комплексів розділу «Виникнення та формування запорозького козацтва». Одночасно проходив процес пошуку та виготовлення науково-допоміжного матеріалу, що допоміг би донести до відвідувачів значення укріплення Д. Вишневецького (підготовлено завдяки сучасній поліграфічній техніці копію радзівіловської мапи течії Дніпра з позначенням Хортицького укріплення Д. Вишневецького).

Розділ «Виникнення та формування запорозького козацтва» буде вихідним моментом для розкриття наступних експозиційних тем. При створенні нової експозиції необхідно буде узгоджувати даний розділ з розділами, присвяченими політико-адміністративному устрою, економіці Запоріжжя, військовому мистецтву козаків та їх участі у національно-визвольних змаганнях українського народу, з метою усунення дублювання окремих підтем та ефективного використання фондового матеріалу.

М. А. Чередниченко, зав. відділом Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника «Хортиця»

Джерело: Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. (Збірник тез доп. та повід. міжнародної наук. конференції, присвяченої 150-літтю від дня заснування Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького). – Дніпропетровськ, 1999. – 177 с.