Музейна студія “Жива глина”

[pe2-gallery class=”aligncenter” ]

Гончарне-коло.jpg

[/pe2-gallery]

Студія працює в музеї з 1995 р. Робота студії ставить метою виховання творчої особистості, об’єднуючи можливості одного з крупніших музеїв України і можливості самобутнього керамічного промислу. Таке об’єднання дозволяє здолати офіційність музейної колекції, досягти того, щоб вона “заговорила” з дитиною, допомогла їй відчути унікальність і неповторність різних історичних епох.
Крім того, ця робота є унікальною можливістю об’єднати цінности національної культури із загальнолюдськими, проводячи аналогії між звичаями та казками нашого народу, обрядами і сюжетами світової міфології, ілюструючи таким чином єдність усіх людських культур. Вивчаючи музейний предмет, дитина отримує поштовх для розвитку фантазії та уявлення і створює свій, зовсім новий образ. Так, наприклад, створюючи за допомогою глини половецьких баб (пам’ятки кам’яної пластики кочових племін І тис.н.е.), діти наді­ляють їх рисами єгипетських фараонів, а наш чорт стає схожим на давньогрецького Пана.
При проведенні занять використовується і постійна експозиція, і виставки, і експонати, які знаходяться на фондовому зберіганні. Основу програми студії складають заняття, що дають характеристику історичної епохи (скіфи, половці, козаки, народи Катеринославщини), і закінчуючи мандрівками у космос. Зібрання нашого музею дозволяє створити заняття і на основі груп експонатів, наприклад, зброї з найдавніших часів до XIX ст.; засобів пересування та ін.
Знайомство з цими експонатами супроводжується казковим та міфологічним матеріалом. Активізація дитячої уваги знаходить вихід в роботі з глиною, за допомогою якої і створюються образи героїв і предметів історичних епох. Глина має багаті можливості для втілення майже усіх особливостей і характеристик різних образів, не стримуючи творчу активність дитини.
Хочеться згадати ще один аспект студії, який виявився вже в ході її роботи. Нерідко зацікавленість батьків у витворах дітей переростає в творче співробітництво. Батьки разом з дітьми створюють роботи. Таким чином народжується взаємна довіра та повага. Крім того, і діти, і батьки складають, хоч невелику, але вдячну музейну аудиторію.
Взаємозв’язок музею і дитини, вплив музейних знань на інтелектуальний і емоційний рівень дітей сприяє гармонійному розвитку особис­тості, підвищенню національної самосвідомості, вихованню майбутнього музейного відвідувача – освіченого, вдумливого, зацікавленого.
Керівник студії: Івлева Світлана Володимирівна
Тел. для довідок: (0562)46-34-22

Джерело: Музей і відвідувач: методичні розробки, сценарії, концепції. — Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. — 148 с.