Музеї Дніпропетровської області

Автори: Капустіна Н.І., Бекетова В.М.
В уточненні даних по громадським музеям області брала участь с.н.с. Дніпропетровського історичного музею Л. П. Лебедєва.

Рецензент: Л. І. Зеленська, доктор педагогічних наук, професор Дніпропетровського національного університету.

Макет, верстка, художнє оформлення: Ю. М. Малієнко

Фото: Ю. Малієнко, С. Гуназа, з фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

Видання присвячене історії розвитку музейної справи в Дніпропетровській області з середини ХІХ ст. до сьогодення. Воно містить відомості про сьогоднішній стан музеїв області всіх профілів та форм власності, в тому числі музеїв на громадських засадах, які функціонують в учбових закладах, на підприємствах, в установах, приватних фірмах. Призначене для працівників музеїв та туристичних організацій, краєзнавців, викладачів, студентів та учнів, широкого загалу мешканців області, які цікавляться минулим краю, історико-культурною спадщиною регіону. Може бути використане у навчальному процесі як матеріал до курсів музеєзнавства, краєзнавства, геотуристики, рекреалогії.

СКАРБНИЦЯ ПАМ’ЯТІ НАРОДУ, ЙОГО МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ДУХОВНИХ НАДБАНЬ

Слово до читача

У 200 країнах світу налічується майже 45 тисяч музеїв, в Україні – 422 музеї, серед яких і музеї Дніпропетровщини. Вперше в Дніпропетровській області упорядкований довідник-путівник по музеях регіону. 7 комунальних, 1 відомчий та 148 музеїв на громадських засадах, які представлені в даній книзі, збирають, зберігають, вивчають та популяризують рухомі пам’ятки історії, археології, культури та мистецтва країн світу, України та нашого краю, що являють собою безцінні багатства матеріальної та духовної культури людства. Музеї області здебільшого належать до історико-краєзнавчого профілю, а також існують природні, мистецькі, літературні, етнографічні, галузеві музеї.

Майже 700 тисяч музейних предметів – різноманітних джерел з історії і культури нашого краю з найдавніших часів до сьогодення, що зберігаються в музеях області, послідовно, змістовно, яскраво й виважено висвітлюють минуле регіону, знайомлять з його культурними традиціями, своєрідним природним середовищем, непересічними історичними особистостями.
Упорядники довідника намагалися не тільки поінформувати читачів про існуючу музейну мережу області та її можливості, але й хоч би коротко ознайомити мешканців краю і всіх зацікавлених з історією музейної справи в даному регіоні, починаючи з середини ХІХ ст. У вступній статті згадуються імена багатьох видатних діячів краю, які зробили вагомий внесок в розвиток музейництва, зокрема, і культури регіону в цілому. А. Фабр, Я. Грахов, О. Поль, Д. Яворницький, А. Синявський, котрі стояли біля витоків музейної справи в нашому краї, є яскравими зразками подвижницького служіння народу, цілеспрямованого збереження його історичної пам’яті, реконструкції його минулого.

Даний довідник-путівник буде корисним працівникам освіти, культури, всім, хто цікавиться історією і краєзнавством. Він якнайкраще нагадує нам про необхідність берегти і примножувати музейні скарби, цю унікальну спадщину, яку ми повинні передати наступним поколінням – нашим нащадкам.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*