Дніпропетровський туризм підводить підсумки…

26 лютого 2009 р. в приміщенні Діорами «Битва за Дніпро» відбулась обласна нарада «Підсумки роботи туристичної галузі області за 2008 рік та завдання на 2009 рік». На нараду були запрошені начальники районних управлінь культури і туризму, представники туристичних фірм, агенцій зеленого туризму, співробітники Дніпропетровського Національного Університету та Дніпропетровського історичного музею. Учасники зборів, використовуючи методи ефективного проведення нарад, мали можливість представити свої проекти розвитку обласного туризму, обговорити нагальні проблеми та їх колективне вирішення в умовах економічної кризи.

Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля.

Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути синхронізованою із загальними темпами становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою структурних реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопичений досвід розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму.

Одне із ключових питань, яке необхідно вирішити в найближчий час, – питання оптимізації взаємодії туризму і культури як на рівні центральних органів влади, так і на місцях. Культурна спадщина, музеї, театри в більшості країн світу є винятково важливим фактором залучення туристів, генерації міжнародних і локальних туристичних потоків. І в результаті цього, свого клієнта отримують транспорт і громадське харчування, готелі, місцева промисловість та ін.

Підсумкові показники роботи галузі: За підсумками 2008 року, туристичний сектор налічує 432 суб’єкта туристичної діяльності, обслуговано 163,419 тис. туристів та 33,262 тис. екскурсантів, в т.ч. за видами туризму:

  • в’їзний – 8,656 тисяч осіб;
  • виїзний – 82,231 тисяч осіб;
  • внутрішній – 72,532 тисяч осіб.

Обсяг наданих туристичних послуг становить 387 мільйон грнивень.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*