Презентація книги “Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии”

14 вересня о 16.00 у Дніпропетровському історичному музеї (пр. К. Маркса, 18) відбудеться презентація книги «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии» (Д.:Герда, 2010. Вип. 1). Книга, що презентується, продовжує серію «EDICIO PRINCEPS» видавництва «Герда», в якій відтворюються видання джерел і матеріалів з історії та культури Придніпров’я, що становлять виняткову бібліографічну рідкість. Книга являє собою 1-й випуск 11-ти томного перевидання «Летописи Екатеринославской ученой архивной комиссии». За період свого існування (1903 – 1916 рр.) Комісія, яка була по суті місцевим історичним товариством і об’єднувала кращих представників інтелектуальної еліти регіону, видала 10 випусків «Летописи», в яких були опубліковані унікальні пам’ятки писемності й фольклору, документи з архіву Коша Запорозької Січі, катеринославської губернської канцелярії, духовної консисторії, особових архівів діячів краю. В «Летописи» друкувалися огляди архівних фондів, описи церковних старожитностей, спогади, листування. Переважна більшість опублікованих документів припадає на XVIII – початок XIX ст. На сторінках «Летописи» друкували свої наукові розвідки відомі вчені й місцеві дослідники, як-от: І. Акінфієв, М. Биков, В. Біднов, В. Данилов, Д. Дорошенко, В. Машуков, Я. Новицький, В. Пічета, А. Синявський, Д. Яворницький. Статті присвячені історії запорозького козацтва, колонізації краю, адміністративного устрою і місцевого самоврядування, освіти і культури, історії відомих місцевих дворянських родин. На особливу увагу заслуговують розвідки, в яких йдеться про видатні постаті, як-от: кошовий П. Калнишевський, «Колумб» Придніпров’я О. Поль, архієпископи-історики Гавриїл (Розанов), Феодосій (Макаревський) та ін. Враховуючі те, що опубліковані в «Летописи» документи не збереглися, а статті написані на першоджерелах і містять значний фактографічний матеріал, актуальність перевидання «Летописей» значно підвищується. Це видання стане неоціненним джерелом для науковців, краєзнавців, студентів, викладачів історії, літератури, мистецтвознавства, всіх, хто цікавиться історією культурою краю й взагалі України.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*