Презентація монографії С.А. Таранушенка “Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України”

26 вересня 2012 року о 16:00 у Білій залі (зала №10) Дніпропетровського національного історичного музею відбудеться презентація монографії С.А. Таранушенка.
Серія, яка видається Харківським приватним музеєм міської садиби з 2010 року на сьогодні налічує більше 20 тематичних альбомів, як з окремими розвідками Стефана Таранушенка (у значній своїй частині так і не надрукованих за життя автора), так і цілком нових, підготованих на основі матеріалів його грандіозної фототеки. Потужність (і незавершеність) серії обумовлено широтою інтересів Стефана Таранушенка в сфері зацікавлень якого знаходився практично увесь матеріальний світ старої України: одяг і килими, меблі і груби, господарські будови і вітряки, селянські хати і панські маєтки, православні церкви, католицькі костьоли, єврейські синагоги і практично вся її географія: Слобожанщина, Поділля, Полісся, Київщина, Чернігівщина, Полтавщина, Південь…
Цілком окремим виданням, що не вміщується в рамки формату серії (власне цей твір взагалі не вміщується в жодні рамки, усталені для робіт з історії української архітектури) і разом із тим є її вершиною стало нове видання монографії «Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України». Обробка матеріалів, які стосуються монографії і зберігаються в особистому фонді Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського зайняла близько двох років кропіткої праці. Початком роботи було не тільки копіювання текстів та ілюстративного матеріалу, але й звірка текстів, виданих «Будівельником», з остаточним рукописом, котрий був взятий за основу автором. Усвідомлення значних втрат авторських текстів привело до прийняття рішення зберегти їх цілком, незважаючи на можливі помилки. Таким чином, нове видання зберігає для майбутнього авторський непорушний текст, включаючи і саму назву книги, яку зазначено на всіх паперах Таранушенка, починаючи з повного рукопису 1967 року.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*