Етнографічна музейна експедиція 2010 року

У 2010 році співробітниками Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького була проведена етнографічна експедиція у Васильківському районі Дніпропетровської області.
Згідно плану були обстежені cела: Великоолександрівка, Преображенка, Катеринівка, Богданівка, Петрівське, Нововасильківка, Воскресенівка, Нововоскресенівка,  Улянівка, Петриківка, Іванівка, Павлівка, Григорівка, Вербівське. Ці населені пункти цікаві не лише історичним минулим, але й самобутніми народними традиціями.
До складу експедиції ввійшли: С.М. Біленко – керівник експедиції, науковий співробітник відділу історії сучасного періоду, Н.М.Шейміна – завідувач відділу історії сучасного періоду, Л,М. Чирич – старший науковий співробітник відділу історії сучасного періоду, В.В. Якушенко – старший науковий співробітник відділу історії сучасного періоду, В.О. Якубович – науковий співробітник відділу історії сучасного періоду, А.П. Копач – старший науковий співробітник відділу історії України XIV-XX ст. , Л.М. Чурилова – старший науковий співробітник відділу археології, М.А. Підосинова – науковий співробітник відділу фондів та інші.

Дослідницька робота проводилася за такими напрямками:

  • аудіозапис розповідей старожилів;
  • фотофіксація пам’яток народної архітектури, предметів побуту;
  • збір предметів музейного значення.

З метою збереження  матеріальної та духовної культури досліджувалися теми:

  • основні господарські заняття, ремесла та промисли краю (зокрема лозоплетіння, гончарство та ін.);
  • усна народна творчість;
  • історичне минуле Васильківського району.

Під час експедиції було зібрано чимало цікавих експонатів, які розповідають про історію та розкривають життя та побут населення досліджуваного району. Серед зібраних матеріалів унікальною є скіфська стела V ст. до н.е. (фото), що була знайдена в селі Великоолександрівка на подвір’ї Молокова І.І. Також було знайдено ще дві половецькі кам’яні баби у селі Вербівському (фото).  Цікавими знахідками є горщики поч. ХХ ст. із села Опішне Полтавської губернії, які славляться своєю красою та якістю виготовлення. Посуд (фото) також вміли робити й місцеві гончарі, про це свідчать знайдені горщики та макітри 20-50-х рр. ХХ ст.
В обстежуваному районі майже все жіноче населення займалося ткацтвом та вишивкою. Про це свідчить знайдений ткацький верстат (фото), на якому працювала Заяц Оксана Іванівна 1912 р.н. Нитки для ткання виготовляли з конопляного та лляного прядива. Ткали як ужиткові речі, так і тканини для одягу, які часто оздоблювали вишивкою, виконаною переважно червоними, чорними, синіми нитками. Традиційні в минулому техніки вишивки були витіснені хрестиком, що ми і бачимо на знайдених рушниках сер. – кін. ХХ ст.
Характер господарської діяльності сприяв розвитку лозоплетіння. Серед господарсько-побутових виробів майстрів особливу увагу привертають тини, кошики, які були виготовлені  майстром Сасик Іваном Івановичем (с. Великоолександрівка).
Також про повсякденний побут селян розповідають такі цікаві знахідки як: дерев’яні лопата та грабки поч. ХХ ст., маслоробні, праски поч. XX ст., доска для прання, серпи, дитячі іграшки поч. ХХ ст. та інші предмети.
У досліджуваному районі розвивається і сучасна етнографія, про це свідчать унікальні роботи молодої і талановитої Снідко Мар’яни Василівни (фото), яка розмальовує декоративні гарбузи. Невелика частина яких була передана до музею.
Під час експедиції також було виявлено фотокартки 40-70-х рр. ХХ ст., які дають уявлення про побут та одяг населення району.
Проведена етнографічна експедиція дала можливість розкрити маловідомі сторінки історії Васильківського району, поповнити етнографічну колекцію нашого музею новими експонатами.Відеосюжет про музейну етнографічну експедицію