Внесення змін до Положення про Музейний фонд України

3 листопада 2010 р. Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Положення про Музейний фонд України». Це Положення визначає порядок формування Музейного фонду України, порядок обліку музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, забезпечення їх охорони, збереження і використання. Дія Положення поширюється на всі види музеїв, передбачені статтею 6 Закону України «Про музеї та музейну справу», і заповідники, у яких зберігаються музейні предмети та музейні колекції Музейного фонду України. Зокрема в Положенні йдеться про склад державної і недержавної частини музейного фонду, основний і науково-допоміжний фонди музейного зібрання, порядок ведення обліку музейних предметів та предметів музейного значення, а також ведення фондово-облікової документації, особливості обліку окремих категорій музейних предметів, порядок передачі музейних предметів, державної частини Музейного фонду України, охорону, зберігання і використання музейних предметів тощо.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*