Перша історико-краєзнавча конференція «Кам’янське — Дніпродзержинськ»

3 грудня у Дніпродзержинському музеї історії міста відбулась перша науково-практична конференція «Кам’янське – Дніпродзержинськ», яка була присвячена 260-річчю міста Дніпродзержинськ. В роботі конференції, організованої Дніпродзержинською міською радою, співробітниками музею історії міста, історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, громадським об’єднанням «Інститут суспільних досліджень» (Дніпропетровськ), взяли також участь співробітники Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Метою конференції є висвітлення маловідомих питань з історії Дніпродзержинська від козацьких часів до сучасності.

Організаційний комітет

 • Голова оргкомітету: к.е.н., Сафронов Станіслав Олександрович, Дніпродзержинський міський голова
 • Заступник голови оргкомітету: Світленко Сергій Іванович – д.і.н., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, проф. кафедри історії України
 • Секретар оргкомітету:   Буланова Наталія Миколаївна – к.і.н, директор

Члени оргкомітету:

 • Баштаненко Ольга Миколаївна – начальник управління освіти та науки Дніпродзержинської міської ради
 • Стрілець Ніна Миколаївна – начальник управління культури та туризму Дніпродзержинської міської ради
 • Грибовський Владислав Володимирович – к.і.н., виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень» м. Дніпропетровськ
 • Іваненко Валентин Васильович — д.і.н., проф., завідувач кафедри російської історії, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • Нікілєв Олександр Федорович – д.і.н, проф. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Порядок роботи

 • 9.00 – 10.00   – Реєстрація учасників у вестибюлі Музею історії міста Дніпродзержинська
 • 10.00 – 11.30 – Пленарне засідання
 • 11.30 – 12.00 – Презентація нових історико-краєзнавчих видань про м. Дніпродзержинськ, II поверх
 • 12.00 – 13.00 – Обід для учасників конференції
 • 13.00 – 15.00 – Секційні засідання
 • 15.00 – 15.20 – Заключне засідання
 • 15.30 – 16.30 – Культурна програма

Регламент роботи

Доповіді на пленарному засіданні до 20 хвилин Доповіді на секційних засіданнях- до 10 хвилин

Пленарне засідання

З грудня 2010 р, 10.00-11.30 Кінозал Музею історії м. Дніпродзержинська

Вступне слово голови Оргкомітету
Сафронов Станіслав Олександрович, к.е.н., Дніпродзержинський міський голова

Доповіді:

Кам’янське – Дніпродзержинськ в історіографії: до проблеми вивчення
Буланова Наталія Миколаївна, к.і.н., директор Музею історії м. Дніпродзержинська

Підприємці і робітники Кам’янського кінця XIX – початку XX ст.: малодосліджені аспекти соціальних відносин
Світленко Сергій Іванович, д.і.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Мороз Володимир Степанович, історик-краєзнавець, м. Дніпропетровськ

Роль та значення м. Кам’янського – Дніпродзержинська в урбанізації Дніпровського Надпоріжжі XX ст.
Іваненко Валентин Васильович, д.і.н., проф., завідувач кафедри російської історії, проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Кавун Максим Едуардович, к.і.н., доц. кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Промислові підприємства Дніпродзержинська в контексті реалій повоєнної відбудови (1943 – початок 1950-х рр.)
Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н., доц., проф. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Участь дніпродзержинських музеїв у Всеукраїнському музейному фестивальному русі
Бекетова Валентина Михайлівна, к.і.н., заступник директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького

Секція 1. «Історія Кам’янського дореволюційного періоду»

З грудня 2010 р., 13.00-15.00 Музей історії м. Дніпродзержинська(ІІ поверх)

Голова секції – Світленко Сергій Іванович, д.і.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Секретар секції Мирончук В’ячеслав Дмитрович, к.і.н., доц. кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Доповіді і повідомлення:

Кам’янське в контексті повноважень паланкової старшини за доби Нової Січі
Репан Олег Анатолійович, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Селище Кам’янське і демократичні процеси Запорозьких Вольностей поч. 70-х рр. XVIII ст.
Грибовський Владислав Володимирович, к.і.н., виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень» м. Дніпропетровськ

Розвиток жіночої освіти у Кам’янському другої половини XIX ст.
Мирончук В’ячеслав Дмитрович, к.і.н., доц. кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

З історії культурно-освітніх осередків в с. Романково
Шевцова Зоя Іванівна, к.мед.н., заслужений лікар України, краєзнавець м. Дніпропетровськ

Роль бібліотечних осередків у культурно-технічному розвитку с. Кам’янського другої половини XIX – початку XX ст.
Лучка Людмила Миколаївна, завідувач відділом Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Особливості формування робітничого поселення на території с. Кам’янське періоду індустріалізації Придніпровського краю кінця XIX – початку XX ст.
Сабов Михайло Михайлович, заступник директора музею історії міста Дніпродзержинська початку XXI ст.»

Секція 2. «Історія Дніпродзержинська XX – початку ХХ ст.»

З грудня 2010 р., 13.00-15.00 Музей історії м. Дніпродзержинська (кінозал)

Голова секції – Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н., доц., проф. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Секретар секції – Буланова Наталія Миколаївна, к.і.н., директор Музею історії м. Дніпродзержинська

Доповіді і повідомлення:

М. І. Арсеиічев та становлення радянської влади у Кам’янському. 1917-1919 рр.
Мащенко Ольга Олексіївна, завідувач відділу науково-освітньої роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

До питання про настрої різних верств населення Кам’янського району періоду відновлення радянської влади 1920-1925 рр.
Шапочкіна Ірина Володимирівна, завідувач відділу науково-експозиційної роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

Голодоморні роки 1932 -1933 рр. у Кам’янському районі (за спогадами очевидців)
Коломійчук Олена Іванівна, старший науковий працівник відділу науково-фондової роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

Доля технічної інтелігенції Кам’янського – Дніпродзержинська в 1930-х рр.
Лось Олена Миколаївна, старший науковий працівник відділу науково-фондової роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

Репресовані священнослужителі Дніпродзержинська 30-х рр. XX ст.
Шумейко Ольга Володимирівна, провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Дніпропетровської області

Бардін в історії Дніпровського заводу: 1930-ті рр.
Циганок Ніна Олександрівна, завідувач архіву Народного музею історії ВАТ«Дніпровський металургійний комбінат їм. Ф. Дзержинського»

Рух Опору в місті Дніпродзержинську в час німецько-нацистської окупації (1941-1943 рр.)
Пекун Олексій Ігоревич,  старший науковий працівник відділу науково-експозиційної роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

Діяльність окупаційної влади по створенню концентраційних таборів у Дніпродзержинську в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.
Шахрайчук Ігор Антонович, старший викладач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара імені Олеся Гончара

Особливості функціонування навчальних закладів в окупованому Дніпродзержинську 1941-1943 рр.
Бігун Валерія Валеріївна, бакалавр історії, студентка V курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Мотиви творчості дніпродзержинської о поета Федора Ісасва як відображення загальнолітературних тенденцій на тлі історичних умов радянської доби
Мельник Яна Сергіївна, науковий працівник відділу науково-освітньої роботи Музею історії м. Дніпродзержинська

Листи війни як джерело для вивчення суспільної свідомості в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) Сердюк Надія Петрівна, головний хранитель Музею історії м. Дніпродзержинська.