Виставка до 80-річчя від дня народження Л.П. Крилової-Єлінової

Серед археологів, які працювали у другій половині XX століття в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д.І. Яворницького гідне місце належить Л.П. Криловій-Єліновій. Вона була археологом за покликанням і талановитим музейним співробітником.
Людмила Петрівна закінчила Саратовський університет, її вчителями були видатні археологи Б.А. Латинін, А.ї. Тереножкін. На початку 60-х років вона приїхала на Україну і працювала в Криворізькому краєзнавчому музеї, а в 1965 році її запросили в Дніпропетровський історичний музей, в якому вона працювала до останніх років свого життя (1987 р.).
Л.П. Крилова була фахівцем в галузі культур доби раннього металу (ПІ-ІІ тис. до н.е.), вона досліджувала сотні курганів на території Степового Подніпров’я. До її видатних знахідок належить Керносівський ідол (III тис до н.е), колекція предметів ІІІ-ІІ тис. до н.е. з курганів Криворіжжя.
У 1983 році Л.П. Крилова очолила постійно діючу археологічну експедицію по угоді з Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом та залишалась її керівником до 1987 року.
Л.П. Крилова-Єлінова є творцем сучасної експозиції залу археології ДІМ, її перу належать такі яскраві роботи, як каталог „Кам’яні баби”, публікація, присвячена Керносівському ідолу, стаття про розкопки курганів ІІІ-ІІ тис. до н.е. на Криворіжжі.
Вона була широко освіченою людиною, чудово креслила, малювала, не могла жити без „поля”, розкопок, до останніх днів свого життя, незважаючи на тяжку хворобу, віїзжала в розвідки, на розкопки. Численні археологічні коллекції з розкопок Л.П. Крилової зберігаються в фондах музею, прикрашають експозицію зала археології.
Видатною подією в історії Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького є створення в 1983 році постійно діючої археологічної експедиції за угодою з МГЗК. Її творцем і керівником до 1987 року була Л.П. Крилова-Єлінова. Експедиція дослідила десятки курганів, була зібрана яскрава і численна колекція експонатів доби раннього металу (ІІІ-ІІ тис. до н.е.), скіфської доби (І тис. до н.е.), раннього Середньовіччя (ХЇІ-ХШ ст.). Найбільш видатні знахідки представлені в залі археології.
У 1973 році експедиція Л.П. Крилової дослідила скіфські кургани біля сел Калинівка та Васильківка Солонянського району. Незважаючи на те, що кургани були пограбовані, археологи знайшли вишукані золоті прикраси, зброю (стріли, вістря списів), амулети, скляні буси, вироби з кістки.
В другій половині 60-х років XX ст. ЛІІ Крилова проводила активні археологічні розкопки на території Криворіжжя. Вона дослідила кургани Ш-ІЇ тис. до н.е., скіфські пам’ятники. Були зроблені такі дивовижні знахідки як віз II тис. до н.е., кам’яний ящик з піктограмами 2 пол. II тисдо н.е., колекція предметів катакомбної культури.
В 70-х роках XX ст. Л.П. Крилова прикрасила зал археології золотими предметами зі скіфських курганів Солонянського району. В 1973 році вона привезла в музей Керносівський ідол – пам’ятник світового значення.
На міні-виставці, яка проходить у залі № 1, представлені фотоматеріали з розкопок під керівництвом Л.П. Крилової-Єлінової.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*