VІ Всеукраїнська акція «Музейна подія року» за 2010 рік

1. Щорічна Всеукраїнська благодійна акція «Музейна подія року» (далі – акція) заснована Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» спільно із ГО «Український центр розвитку музейної справи».

2. Головна мета Акції – стимулювання музейних колективів до якнайширшої презентації своїх проектів та впровадження інноваційних підходів у роботі із громадськістю, а також привернення уваги громадськості до найважливіших подій і тенденцій у вітчизняній музейній галузі.

3. Завдання Акції:
– визначення найбільших досягнень та найголовніших проблем музейної галузі України, які стали визначальними з точки зору ставлення суспільства до музеїв і музейної справи у 2010 році;
– надання матеріальної допомоги на статутну діяльність музейним організаціям-авторам та реалі заторам найцікавіших музейних проектів 2010 р.

4. Процедура визначення найбільших досягнень та найголовніших проблем музейної галузі має бути здійснена у декілька етапів:

  • збір пропозицій: Будь-яка особа чи організація може надіслати до оргкомітету свої пропозиції щодо тих музейних подій і досягнень, які заслуговують визнання на всеукраїнському рівні. Пропозиції мають відповідати наступним формальним ознакам: а) містити інформацію про події чи тенденції, що мали місце протягом 2010 р.; б) вказані події чи тенденції мають безпосередньо стосуватися музейної галузі країни, основним організатором, місцем дії чи виконавцем заходів має бути український музей чи музейний працівник. Пропозиції мають містити опис події, місце та час проведення, учасників, партнерів, контакти тощо. По можливості, докласти фото, копії публікацій у ЗМІ, якщо вони були, та іншу довідкову інформацію у довільному форматі. Пропозиції мають бути отримані Оргкомітетом акції не пізніше 17.00 22 квітня 2011 року.
  • формування анкети: Громадська рада Фонду за програмою «Розвиток музейної справи» (далі – Рада) аналізує надані на адресу Оргкомітету пропозиції, затверджує їх та формує анкету для голосування із переліком затверджених пропозицій (далі – Анкета);
  • опитування експертів: Оргкомітет пропонує Анкету широкому колу експертів, які шляхом рейтингового голосування визначають найвизначніші музейні події чи тенденції 2010 року в Україні. До кола експертів мають бути залучені директори та наукові співробітники провідних музеїв, журналісти, які висвітлюють культурну тематику у національних та регіональних ЗМІ, громадські діячі, чиновники, які за посадою опікуються музейною справою, народні депутати з профільного Комітету Верховної Ради України, керівники профільних інститутів НАН України тощо. Загалом до оцінювання може бути залучено близько 100 експертів з усіх регіонів країни. При формуванні складу експертів Оргкомітет акції орієнтуватиметься на їхній авторитет серед музейної спільноти та рівень «володіння темою». Оргкомітет намагатиметься витримати розумну пропорцію фахівців і представників громадськості, ЗМІ серед учасників опитування, а також звертатиме увагу на регіональне представництво.

Головним критерієм для голосування експертів має стати суспільна значущість події, резонанс, вплив на музейне життя країни і його сприйняття публікою у минулому році.

5. Рада, за результатами голосування експертів, формує пропозиції для Правління Фонду щодо відзначення учасників Акції.

6. Рішення про відзначення учасників Акції, призначення разової матеріальної допомоги та її обсяги визначаються Правлінням Фонду з урахуванням Рекомендацій Ради не пізніше 10 травня 2011 р.

7. Треті сторони (державні інституції, громадські структури, дипломатичні представництва інших країн, спонсори, меценати тощо) за власним бажанням можуть приєднуватися до реалізації Акції та на умовах партнерства встановлювати власні критерії визначення найвизначніших подій, приймати рішення про надання благодійної допомоги від свого імені музейним організаціям та працівникам. За бажанням представники третіх сторін можуть увійти до складу Ради. Про своє бажання стати партнером Акції, умови та формат участі треті сторони мають повідомити Оргкомітет офіційним листом до 31 березня 2011 р. Участь партнерів Акції буде належним чином висвітлена в презентаційних матеріалах Акції та повідомленнях для ЗМІ.

8. Оголошення результатів Акції відбудеться не пізніше 27 травня 2011 р. Результати Програми публікуються на Музейному інтернет-порталі України (www.prostir.museum).

Оргкомітет VІ Всеукраїнської акції «Музейна подія року»:
Владислав Піоро, Леся Гасиджак
04070, м. Київ, вул. Спаська, 37
Акція «Музейна подія року».

т. (044)390-82-64, ф. (044)340-05-49
(067)408-25-92, (066)363-49-28
Сайт: www.prostir.museum; E-mail: mail@prostir.museum

Кінцевий термін подання пропозицій – 17:00 22 квітня 2011 року.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*