Передача архіву Шубравської

22 вересня в меморіальному будинку-музеї Д. І. Яворницького відбулася передача особистого архіву М. М. Шубравської до фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького.

Марія Митрофанівна Шубравська (дівоче – Олійник) (1933 – 1994) – кандидат філологічних наук, провідна українська фольклористка й етнограф, дослідниця життя та діяльності академіка Д. І. Яворницького, автор наукової монографії “Д. І. Яворницький: життя, фольклористично-етнографічна діяльність” (К.: Наукова думка, 1972). Під час роботи над монографією Марія Митрофанівна працювала в архівах Києва, Москви, Санкт-Петербургу, Харкова, Дніпропетровська, співпрацювала з Дніпропетровським історичним музеєм ім. Д. І. Яворницького, спілкувалася з людьми, які особисто знали вченого.

До меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького архів своєї матері привезли Павло Васильович та Ольга Василівна Шубравські. Переданий особистий архів налічує 25 архівних справ стосовно фольклорно-етнографічної спадщини Дмитра Івановича. Над архівом М. М. Шубравська працювала впродовж 60-80-х років ХХ ст., готуючи до видання 20-ти томне зібрання творів вченого, яке планувалося Академії Наук України. В архіві є передруки та ксерокопії унікальних рукописів Д. І. Яворницького: пісень, обрядів, легенд та інших фольклорних матеріалів, що вчений збирав все своє життя. Ці матеріали після смерті академіка Д. І. Яворницького були передані до Києва і зараз зберігаються в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Рукописи містять багато цікавого, оригінального і ще ненадрукованого матеріалу стосовно фольклору України з періоду козацької доби і до початку ХХ століття. Науковцями Дніпропетровського національного історичного музею буде продовжено справу Марії Митрофанівни Шубравської.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*