Програма підтримки музейних працівників України на 2012–2013 роки

МБФ “Україна 3000” та ГО “Український центр розвитку музейної справи” оголошують прийом документів на участь у Програмі підтримки музейних працівників на 2012-2013-й рр.

 1. Програма підтримки музейних працівників України на 2012–2013 рр. (далі – Програма) заснована Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000». Партнером та оператором реалізації програми є ГО «Український центр розвитку музейної справи».
 2. Головна мета Програми – шляхом надання благодійної допомоги підтримати тих працівників музеїв, які своєю діяльністю перетворюють музей на центральний елемент культурного простору в регіоні, працюють для суспільства, сприяють популяризації культурного надбання, яке зберігається у музеї.
 3. Завдання Програми: Стимулювання активної діяльності музейних фахівців у галузі збереження, вивчення та публічного використання музейних колекцій. Підвищення авторитету та суспільної ролі професії музейного працівника. Поширення передового досвіду організації музейної роботи, впровадження окремих музейних проектів. Створення умов для залучення до музейної роботи молодих фахівців. Створення умов для творчого пошуку в музейному середовищі.
 4. Благодійна допомога за Програмою призначається на підставі розгляду та оцінювання анкет учасників програми.
 5. Учасниками Програми для отримання матеріальної підтримки можуть стати штатні адміністративні, наукові та творчі працівники будь-яких музеїв України, незалежно від статусу, типу та підпорядкування музейної установи, її власника та інших характеристик.
 6. Для участі в Програмі кандидат має надіслати поштою або представити особисто до МБФ «Україна 3000» заповнену та роздруковану на паперовому носії Анкету та інші документи (Додаток А), які засвідчують результати його роботи за 2011 рік. Документи мають бути отримані Фондом не пізніше 17.00 години 16 квітня 2012 року. Анкети та інші супровідні матеріали, надіслані електронною поштою, розглядатися не будуть.
 7. Головним критерієм для призначення благодійної допомоги є підтверджені результати діяльності кандидата, спрямованої на збереження, вивчення і популяризацію музейного зібрання, яка сприяла підвищенню просвітницької ролі музею в місці його розташування, зокрема, цим лише не обмежуючись: наукові, науково-популярні та публіцистичні статті з музейної проблематики в місцевих, регіональних і національних друкованих та інтернет-виданнях; наукові, науково-популярні та публіцистичні монографії, художні твори, пов’язані з контекстом даного музею, або музейною справою в Україні в цілому; презентаційні друковані та електронні продукти, створені за безпосередньої участі кандидата (каталоги, буклети, комплекти листівок, календарі, CD тощо); радіо та телепрограми, в яких висвітлюється проблематика, пов’язана з музейним контекстом (краєзнавчі, історичні, культурологічні, етнографічні тощо); авторські публічні лекції з історії та культури регіону, підготовлені на основі музейного матеріалу; гуртки (історико-краєзнавчі, народних промислів і ремесел, такі, що відповідають профілю музейного закладу тощо) при музеях; екскурсії, розроблені за авторською методикою (з зазначенням кількості екскурсій, проведених на їх основі); експозиції, які були втілені протягом підзвітного періоду; виставки, створені та проведені на основі розробок та за безпосередньої участі кандидата; проекти обміну виставками між різними музеями з України та інших країн; інтернет-проекти, які сприяють розповсюдженню інформації про відповідний музей (створення та підтримка інтернет-сайту музею, інші проекти); науково-практичні та просвітницькі конференції, семінари, круглі столи тощо, в підготовці та проведення яких брав участь кандидат; рекомендації до центральних, регіональних, місцевих органів самоврядування та державної влади з метою створення сприятливих умов для діяльності музеїв на відповідній території; інші культурно-просвітницькі або громадські проекти, спрямовані на популяризацію культурного спадку, що зберігається у музеях.
 8. Додатковими критеріями призначення допомоги є: участь кандидата у фахових науково-практичних конференціях в інших регіонах України та за її межами; участь кандидата у стажуваннях, курсах підвищення кваліфікації в Україні і за її межами; іменні стипендії, нагороди, отримані за значний внесок у розвиток музейної справи на відповідному рівні; втілені пропозиції щодо реорганізації внутрішньої діяльності музею, яка призвела до підвищення ефективності його роботи з широкою аудиторією; завершення роботи (подання до спеціалізованої ради) або захист претендентом кандидатської дисертації з музейної справи у 2011 році; авторські проекти, які планується здійснити протягом 2012 року; інші характеристики, що засвідчують результативну роботу кандидата в музейній галузі.
 9. Рішення про призначення благодійної допомоги приймається Правлінням Фонду «Україна 3000», з урахуванням рекомендацій Громадської Ради Фонду за програмою «Розвиток музейної справи» (далі – Рада).
 10. Оргкомітет програми не пізніше 7 травня 2012 року підводить підсумки Програми.
 11. Фонд оприлюднює список набувачів допомоги не пізніше 20 травня 2012 року. Результати Програми публікуються на Музейному інтернет-порталі України (www.prostir.museum).
 12. Благодійна допомога надається разово у розмірі до 4500 грн. (без урахування обов’язкових соціальних та податкових платежів).
 13. Благодійна допомога може бути надана повторно у тому ж обсязі у січні 2013 року, якщо протягом першого етапу програми (червень-листопад 2012 року) набувач систематично працюватиме у напрямку підвищення авторитету відповідного музею у місці його розташування, а також сприятиме розвитку музейної справи в цілому.

Необхідною умовою призначення благодійної допомоги повторно є:

 • оприлюднення стипендіатом щонайменше однієї науково-популярної чи публіцистичної статті на місяць, або вихід радіо чи телепрограми з музейної тематики за його участі у місцевих, регіональних чи національних ЗМІ;
 • публікація особою, яка отримує допомогу, не менше однієї наукової статті з музейної тематики на 3 місяці;
 • створення за авторською розробкою презентаційних матеріалів музею або втілення спеціального проекту, що підвищує інтерес до музею з боку аудиторії (виставка, отримання гранту, відкриття тематичного лекторію або гуртка тощо, створення інтернет-сайту та інш.);
 • участь у науково-практичних конференціях (семінарах тощо), громадських слуханнях; проходження стажування або курсів підвищення кваліфікації.
 1. Особа, яка бажає отримати благодійну допомогу повторно, повинна не пізніше 5 грудня 2012 року надіслати до Фонду звіт про свою діяльність за попередній період, а також надати підтверджуючі матеріали (копії статей, відгуки у пресі, фотографії тощо).
 2. Додатково, за пропозиціями Ради учасникам Програми підтримки музейних працівників може бути призначена також матеріальна допомога у розмірі 1000 грн. (без урахування податків) без права повторного отримання у 2013 р.
 3. Благодійна допомога підлягає скасуванню, якщо отримувач допомоги припинив працювати у музейних установах, або вчинив дії, які входять у суперечність з метою заснування Програми. Набувач благодійної допомоги зобов’язаний повідомити Фонд про припинення роботи у музейних закладах. У разі невиконання цієї умови, Фонд залишає за собою право вимагати повернення всієї суми сплаченої допомоги у судовому порядку.
 4. У випадку переходу отримувача допомоги з одного музейного закладу України до іншого участь у Програмі зберігається.
 5. Матеріали, отримані Фондом від учасників Програми і отримувачів допомоги, не рецензуються і не повертаються.
 6. Фонд має право на використання матеріалів, отриманих від учасників Програми і отримувачів допомоги, для популяризації ідеї розвитку музейної справи в Україні, при неухильному дотриманні авторських прав, зокрема, для підготовки презентаційних матеріалів, публікацій на офіційному сайті Фонду, в ЗМІ, а також в інших цілях, які відповідають статутним завданням Фонду.

Адреса для надсилання анкет та матеріалів:
04070, м. Київ, вул. Спаська, 37
На конверті зробіть, будь ласка, позначку:
«Програма підтримки музейних працівників»

Контактні особи – Владислав Піоро, Леся Гасиджак
т. (044) 390-82-64, ф. (044) 340-05-49
(067) 408-25-92, (066) 363-49-28