Меценатський подарунок

Колекція історичного музею нараховує більше 270 тисяч одиниць, серед яких окреме місце посідає картографічна колекція. В фондах музею зберігається 265 різноманітних карт та креслень ХVІІІ — ХХ ст. Ці картографічні джерела дають яскраве уявлення про природу краю, історію землеволодіння, земельного спадкоємництва, економічних стосунків, місцеву топо- та антропоніміку, генеалогію тощо. 14 листопада колекція поповнилась ще одним безцінним експонатом – картою, де зображено Україну, Крим і Чорне море, яка має назву «Taurika Chersonesus…», з атласу «Geographiaeuniversellis». Атлас був виданий у Нюрнберзі у 1681 році видавцем Йоганном Хоффманном. Автором атласу був відомий французький картограф і видавець П’єр Дюваль.

дюваль.jpg

П’єр Дюваль – народився у Абвілі, жив і працював у Парижі. У 1650 р. отримав титул Королівського географа. Найбільшою працею П. Дюваля є збірний атлас «Cartes geographiquesmethodiquement…»(Париж, бл. 1654), сформований з карт відомих голландських і французьких картографів XVI I ст. та незначної кількості карт самого П. Дюваля. У 1661 р. вийшла праця «La geographieuniverselle…» (Париж, 1661) з картами країн Європи, яка перевидавалася багато разів до 1712 р. Однією з робіт, що входять до атласу, є вищезазначена мапа, виконана у техниці мідерит з ручним розфарбуванням. Розміри аркуша: 12,5 х 13,5 см. Розміри карти: 10,1 х 12,4 см.

Протягом свого існування музей поповнював свої колекції, крім іншого, і за рахунок меценатської діяльності. Одним з друзів нашого музею останні роки є Дмитро Олександрович Піркл.

Протягом 2007-2012 рр. підприємець м. Дніпропетровська Д. О. Піркл подарував Дніпропетровському національному історичному музею ім.Д.І.Яворницького, більше 200 цінних історичних пам‘яток, які органічно влилися в музейне зібрання. Серед них 2 золоті, 54 срібні, 31 нейзильберові ювілейні та пам‘ятні монети України; 11 срібних пам‘ятних медалей із серії «Україна козацька земля», пам‘ятний знак «Україна – центр Європи», сувенірна плакета «Євпраксія Всеволодівна – королева Германії», золота пам‘ятна медаль «Роксолона», а також раритетні фотографії, листівки, облігації, карти та гравюри. Крім того до наукової бібліотеки музею ними подаровані букіністичні цінні книги, брошюри з музеєзнавчої та історичної тематики.
З 2007 р. Д.О. Піркл займається благодійною діяльністю. Він подарував цінні пам‘ятки не тільки до фондів Дніпропетровського національного історичного музею, а також до фондів Львівського історичного музею , Музею Івана Гончара у Києві, Український музей у Нью-Йорку – сувенірний пам‘ятний знак «Україна – центр Європи», до Чигиринського національного заповідника — 7 срібних медалей, присвячених гетьманам України. Якщо порахувати кошти, які було затрачено на поповнення музейної колекції новими матеріалами, це буде понад 120 тис. грн. Але благодійництво по відношенню до музейної колекції не вимірюється грошима, тому що з роками вартість музейних предметів зростає.

Тел. для довідок 46-34-22   

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*