Резолюція Четвертого Всеукраїнського музейного фестивалю

Президенту України
Голові Верховної Ради України
Прем’єр-міністру України
Міністру культури України

Резолюція Четвертого Всеукраїнського музейного фестивалю

«Музей і діти: дитячі програми, центри, музеї»

(15-21 вересня 2015 р., м. Дніпропетровськ)

Ми, представники 82 музеїв України – учасники Четвертого Всеукраїнського музейного фестивалю,

усвідомлюючи свою відповідальність за збереження і примноження національного культурного надбання,

констатуючи наявність, з одного боку, визначних досягнень у вітчизняній музейній справі, а з іншого, комплексу системних проблем, які загрожують подальшому поступу галузі, її інтеграції у світовий культурний простір,

зважаючи, що Всеукраїнський музейний фестиваль у Дніпропетровську є найбільш представницьким музейним форумом в Україні, який об’єднує досвід фахівців музеїв різних профілів, форм власності, статусу з усіх регіонів нашої держави,

ПРОПОНУЄМО:

Узагальнюючи пропозиції учасників Четвертого Всеукраїнського музейного фестивалю, вважаємо необхідним розробити та прийняти державну цільову Програму розвитку музейної справи в Україні до 2020 р., в якій, зокрема, передбачити комплекс заходів із зміцнення матеріально-технічної бази музеїв, забезпечення музейної безпеки, розвитку нормативної бази, підвищення кадрового потенціалу галузі, соціального захисту музейних фахівців, популяризації музейних надбань в Україні та світі.

Пріоритетними напрямками розвитку галузі вважаємо такі:

 1. У сфері управління та науково-організаційного забезпечення діяльності музеїв:
 • Створити Департамент музейної справи у складі Міністерства культури України;
 • Створити Науково-дослідний інститут музеєзнавчих досліджень при Міністерстві культури на базі науково-методичних відділів провідних музеїв України за профілем.
 1. У сфері нормативного забезпечення діяльності музеїв та виконання діючих норм:
 • Прискорити прийняття змін та доповнень до Законодавства України  стосовно меценатської діяльності щодо музеїв з обов’язковим врахуванням пропозицій музеїв та музейних організацій;
 • Включити до проекту Закону України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації» норму про заборону приватизації музейних приміщень, які є пам’ятками;
 • Розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни п. 282.1.4. статті 282 «Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» Податкового кодексу України в частині звільнення від сплати земельного податку закладів культури усіх форм власності незалежно від джерел фінансування;
 • Забезпечити прийняття в найкоротший термін:

1) Інструкції з обліку та зберігання музейних предметів;

2) Положення про музей на громадських засадах;

3) Положення про приватний музей та приватні колекції, передбачивши порядок державної реєстрації та обліку приватних колекцій;

4) Єдиної методики електронного обліку музейних предметів та вимог до відповідного програмного забезпечення;

 • Провести моніторинг дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо виділення земельних ділянок та видачі державних актів на постійне користування землею музейним закладам;
 • Визначити на законодавчому рівні статус музеїв усіх рівнів як наукових установ.
 1. У сфері музейної освіти та підвищення кваліфікації музейних працівників:
 • Міністерству культури України провести дослідження щодо кадрових потреб музейної й суміжних галузей та вжити заходів щодо збільшення державного замовлення на підготовку фахівців, зокрема, реставраційних спеціальностей.
 1. У сфері соціального захисту музейних фахівців для підвищення престижу музейної професії:
 • Збільшити рівень заробітної плати працівників музеїв до середнього по Україні;
 • Вжити заходи щодо забезпечення музейних працівників соціальним житлом;
 • Встановити 50 % надбавки до заробітної плати за особливі (шкідливі) умови праці, передбачивши такі видатки у відповідних бюджетах;
 • Ввести для всіх категорій працівників музеїв надбавку за вислугу років;
 • Ввести доплату для співробітників тих музеїв, що є науково-методичними центрами;
 • Дозволити встановлювати надбавки до заробітної плати працівників у розмірі до 100% незалежно від статусу та категорії музеїв, передбачивши такі видатки у відповідних бюджетах.

Учасники фестивалю

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*