Вийшов черговий музейний збірник “Музейний предмет”

IMG_025Музейний предмет: атрибуція, систематизація, евристичні можливості. Збірник наукових праць з проблем музеєзнавства та краєзнавства, присвячений Міжнародному дню музеїв  / Упоряд.: В.М. Бекетова. За заг. редакцією Н.І. Капустіної. Вип. 12. – Д.: Арт-прес, 2015.– 304 с.

Упорядник: Бекетова В.М.

Редакційна колегія: Капустіна Н.І. (голова редколегії), Бекетова В.М., Мурадова О.М.

Рецензент: Олег Іванович Журба, доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

До даного збірника увійшли наукові матеріали працівників музеїв Дніпропетровської області та інших регіонів України, які висвітлюють різні характеристики музейного предмета, особливості відбору, комплектування, збереження та наукового вивчення предметів музейного значення, розкривають механізми та структуру науково-дослідної, науково-фондової, експозиційної та науково-просвітницької роботи музеїв в їх повсякденній практиці. Всього 52 статті – доповіді та повідомлення наукової конференції 2012 р.

Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького періодично у травні, один раз на два роки, до Міжнародного дня музеїв, проводить обласні та регіональні науково-практичні конференції з актуальних проблем музеєзнавства та краєзнавства, матеріали яких виходять окремими збірниками для користування музеєзнавцями, істориками, краєзнавцями, студентами вищих навчальних закладів. Книга сприятиме науковій, пізнавальній та виховній роботі.

Зміст

Музейний предмет та його роль в історіописанні (від упорядників)

Секція 1. Археологічні та етнографічні предмети в музейному зібранні: комплектування, атрибуція, систематизація

До методики проведення етнографічних експедицій ДНІМ у Дніпропетровській області в 2010-2011 рр. Біленко С.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Проблеми атрибуції та спроби ідентифікації антикварних ляльок. Карасенко В.Ю., старший науковий співробітник науково-просвітницького відділу, Національний заповідник «Хортиця».

Колекція скла музею «Жовківський замок» Львівської національної галереї мистецтв — штрихи до дослідження щоденного побуту жовківських міщан ХУІІ — ХУІІІ ст. Каськун Софія, завідувачка музею «Жовківський замок» Львівської національної галереї мистецтв.

Формування етнографічної колекції Луганського обласного краєзнавчого музею (1950-2012 роки): основні етапи, форми і методи комплектування. Матвєєва Г.А., науковий співробітник науково-дослідницького відділу фондів Луганського обласного краєзнавчого музею.

Вістря дротика з останніх надходжень до археологічної колекції ДНІМ. Мінакова К.В., науковий співробітник ДНІМ.

Лиштви підризників ХVІІ – ХІХ ст. Підосинова М.А., старший науковий співробітник ДНІМ, Грищенко К.С., аспірантка ДНУ.

Етапи формування скіфської колекції ДНІМ. Сердюк М.Й., старший науковий співробітник ДНІМ, заслужений працівник культури.

Сосуди з кокосу у сріблі в зібранні ДНІМ. Степаненко Н.О., старший науковий співробітник ДНІМ

Атрибуція стаціонарних напрестольних різьблених хрестів з колекції ДНІМ. Тихонова М.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Нові надходження камʼяної пластики до колекції ДНІМ. Чурилова Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Хронологічна класифікація археологічних надходжень до музею історії м. Дніпродзержинська з району м. Запоріжжя. Шапочкіна І.В., зав. відділом музею історії м.Дніпродзержинська.

Секція 2. Комплектування, каталогізація музейних предметів та їх евристичні можливості

Каталоги у Нікопольському краєзнавчому музеї: історія, проблеми, перспективи. Анцишкін І.В., головний зберігач Нікопольського краєзнавчого музею

Православні храми Дніпропетровська: історія фотоколекції ДНІМ. Архіпова Т.А., старший науковий співробітник ДНІМ.

Відтворення історія шахів на Дніпропетровщині через музейну колекцію. Бекетова В.М.,заступник директора ДНІМ з наукової роботи. к.і.н.; Чернов Є.А., старший викладач ДНУ.

Геральдична колекція музею як об”єкт каталогізації. Бекетова В.М., заступник директора ДНІМ з наукової роботи. к.і.н.

Історія складається з історій. Гамарник Н.А., старший науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».

Обладунки, що зберігаються у експозиції зали № 2 ДНІМ. Засипкін Є.О., науковий співробітник ДНІМ.

Фондове зібрання ДНІМ: кількісні та якісні показники. Капустіна Н.І., директор ДНІМ, заслужений працівник культури.

Акції і облігації російських і іноземних компаній Катеринославщини кін. ХІХ — поч. ХХ ст. (Нові надходження). Лазебнік В.І., завідуюча .відділом ДНІМ.

З досвіду наукового комплектування фондів у музеї історії м. Дніпродзержинська. Лось О.М., головний зберігач МІМД.

Рукописна газета «Слово» як унікальний зразок неформальної преси Дніпропетровська кін. 1980-поч. 1990-х рр.. та її властивості. Мартинова С.М., старший науковий співробітник. Музею «Літературне Придніпров’я» ДНІМ.

Каталог паперових грошових знаків та державних цінних паперів в зібранні ДНІМ. Подолян А.В., старший науковий співробітник ДНІМ.

Нагрудні знаки трудової звитяги 1920-1930-х рр. в колекції ДНІМ. Романчук Д.О., старший науковий співробітник ДНІМ.

Комплектування фондів Національного музею Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. матеріалами загиблих як результат пошукової роботи за запитами населення. Ругаль В.П., науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», м. Київ.

Огляд історичних пам”яток музейного фонду ЦДАЗУ. Сінченко І.В., заступник директора Центрального державного архіву зарубіжної україніки; Лясота О.В., провідний архівіст відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ; Косенко О.В., к. і. н., головний спеціаліст відділу забезпечення збереженості та обліку ЦДАЗУ.

Розробка теорії музейного предмета у вітчизняній та зарубіжній музеєзнавчій традиції. Усенко П.С., старший науковий співробітник ДНІМ, спошукач ДНУ.

Історія мовою плакату (за матеріалами колекції ДНІМ). Шейміна Н.М., завідуюча відділом ДНІМ.

Історія парка ім. Т.Г. Шевченка мовою музейних предметів. Єкшов В.В., старший науковий співробітник ДНІМ.

Форми та методи збирання і комплектування колекцій в Меморіальному комплексі “Національний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років”. Єрмолаєва І.В., старший науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” (Київ)

Секція 3. Персоналії та історія колекцій

До питання про комплектування колекцій, присвячених О.П. Блаватській (за результатами наукової експозиції у штаб-квартиру Міжнародного теософського товариства (Індія). Аліванцева О.В., завідуюча відділом ДНІМ, заслужений працівник культури

Висвітлення життєвого та творчого шляху О.В. Коваленка засобами музейних колекцій. Буланова Н.М., директор Музею історії м. Дніпродзержинська, к.і.н.

Афтографи І. Манжури у зібранні ДНІМ. Василенко Н.Є., старший науковий співробітник ДНІМ.

Археолог Трохим Тесля: розтоптана доля. Григоренко Т.О., старший науковий працівник Черкаського обласного краєзнавчого музею.

Годинник Григорія Сковороди. Дудко Д.М., зберігач фондів Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди

Архієреї в портретній колекції ДНІМ. Копач А.А., старший науковий співробітник ДНІМ.

Мемуари І.С. Лубенця як історико-публіцістична пам’ятка Придніпров’я доби 1920- 40-х років. Мазуренко І.В., старший науковий співробітник ДНІМ.

Спогади про створення етапної стаціонарної виставки “Це не повинно повторитись”. Монастирна Г.С., Маркова Л.М., Цимлякова Т.М., наукові співробітники ДНІМ.

Листування П.К. Дзяковича як джерело з історії Мелітопольщини. Романюта І.М., зав.відділом ДНІМ.

Окупаційна преса 1941-1943 рр. про Д.І. Яворницького. Сацута В.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Епістолярій часів другої світової війни як музейний предмет: евристичний потенціал, проблеми атрибутування та експонування. Сімперович В.М., провідний науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років», к.і.н.

Листи Л.Ф. Пантелеєва в епістолярній спадщині Д.І.Яворницького. Тимошенко Я.П., старший науковий співробітник ДНІМ.

Історія події в картині В. Кучумова “Венера”. Пошуки та знахідки. Труш І.Б., провідний науковий співробітник Дніпропетровського художнього музею.

Колектив ДНІМ в роки окупації України: особистості, формування, віхи “розвитку”. Фанигін Ю.Ю., старший науковий співробітник ДНІМ.

Вклоняємося воїнам — митцям. Філатова Н.С., Сербіна І.П., наукові співробітники Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»

Видатні вчені-медики Дніпропетровщини (1970-2011 рр.) ( за матеріалами музейної збірки). Чирич Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Секція 4. Роль музейних предметів в науково-просвітницькій роботі, популяризації історії та культури 

Різновиди музейних публікацій: розробка сценарію уроку історії для англомовної аудиторії у воєнно-історичному музеї (з досвіду практичної роботи). Куцаєва Т.О., науковий співробітник Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-145 років», к. і. н.

Тема Великої Вітчизняної війни в практиці науково-просвітницької роботи музею. Гайда Л.О , зав.відділом ДНІМ; Хоменко О.О., науковий співробітник ДНІМ.

Портал Державного природознавчого музею України в мережі Інтернет. Гураль Р.І., науковий співробітник Державного природознавчого музею НАН України, к.б.н.

Виставка-загадка — досвід інтерактивного спілкування з відвідувачем. Жижерун В.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

Нетрадиційні методи роботи з відвідувачами. Москалець А.А., старший науковий співробітник ДНІМ.

Музейна експозиція як своєрідна форма наукової публікації. Сабов М.М., заступник директора МІМД з наукової роботи.

Непокора долі. Параолімпійці Дніпропетровщини — призери параолімпіад 1996 — 2009 рр. (виставка в музеї). Чирич Л.М., старший науковий співробітник ДНІМ.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*