ДНІМ запрошує до публікації у науковому альманасі «Muzeum»

Шановні колеги, запрошуємо Вас до публікації у першому випуску наукового альманаху «Muzeum» Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

Тема випуску присвячена проблемам урбаністики.

Сучасне місто постає перед нами складним метаконструктом символів, ідеологій та наративів. Ми пропонуємо декодувати міський простір за допомогою міждисциплінарного підходу. Зокрема, пропонуємо зосередити увагу на таких проблемах:

  • Міфи та легенди міста, які оповідають його габітуси.
  • Топоніміка міст: маркування міського простору .
  • (Де)сакралізація урбаністичного простору.
  • Проблема пам’ятей в пострадянських містах.
  • Некрополі в міському просторі.

Окрім цього, тексти можуть стосуватися наших постійних тематичних напрямків: Археологія, Історія України, Проблеми української етнографії, Мистецтвознавство, Теорія та методика екскурсійної справи, Дискусійні питання (які можуть бути висвітлені і у формі інтерв’ю), Опис фондових колекцій.

Тексти чекаємо до 31 липня 2021 року

Альманах друкує лише оригінальні тексти, які раніше не публікувались (повністю або частково!) та не подані до друку до інших видань! Публікація статті є безкоштовною. Усі статті будуть перевірені на плагіат та пройдуть сліпе рецензування. Для студентів бакалаврату та маґістерських студій необхідно разом із текстом подавати рецензію від наукового керівника.

Вимоги до оформлення:

Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Ілюстрації, таблиці, графіки надсилаються окремими файлом. До статті обов’язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, афіліація, місто, e-mail, ORCID, назва публікації, анотація (1-2 тис. знаків з пробілами), ключові слова (3-7 слів). Об’єм статті від 6 тис. до 15 тис. знаків без пробілів.

Посилання автоматичні підрядкові, оформлюються згідно стандарту АРА. Статті також мають містити REFERENCES – список літератури транслітерований латинським алфавітом.

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону. Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov_text.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_dani.doc

Статті приймаються на e-mail naukamuseum.dp@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*