ІІІ Всеукраїнського форуму “Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір”

Шановні колеги! Музейники, історики, гуманітарії, публічні інтелектуали!

Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького має честь запросити вас долучитися з доповідями та презентаціями проєктів, музейних заходів, видань, експозицій та виставок до ІІІ Всеукраїнського форуму «Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір» (24-25 червня 2021 р.). Форум у зв’язку з карантинними обмеженнями вже традиційно відбудеться у змішаному форматі (онлайн та офлайн).

Орієнтовна тематика доповідей:

  • І. Музей та осягнення людиною свого місця у глобальному світі (планується обговорити, у який спосіб музей доносить відвідувачу інформацію про співпричетність історії краю до історії Європи та світу в цілому);
  • ІІ. Роль музеїв у конструюванні національних наративів (передбачається обговорення українського та зарубіжного музейного досвіду у формуванні патріотизму, національної самосвідомості та колективних уявлень про своє минуле);
  • ІІІ. Роль музеїв у формуванні професійних ідентичностей (планується, в першу чергу, обговорити роль музеїв, які діють при закладах середньої та вищої освіти, та їх роль у вторинній профорієнтації студентів);
  • IV. Дніпро та Дніпропетровщина: музейні репрезентації (метою панельної дискусії є визначення уявлень мешканців м. Дніпро та Дніпропетровської області про себе, які були сформовані, або ж ретранслюються у музейних експозиціях).

Окрім доповідей у рамках заявленої тематики, вітається презентація тематичних виставок, видань, музейних заходів, тощо.

Орієнтовний час для доповіді – 15 хвилин, для презентації – 25-30 хв.

Заявки на участь у форумі просимо надсилати до 15 червня на адресу museum@ua.fm. Форма заявки – додається.

Оргкомітет форуму залишає за собою право відбору учасників. Доповіді учасників будуть транслюватися на сторінці: https://www.facebook.com/yavornytskiymuseum

Переїзд до м. Дніпра у разі очної участі оплачується за кошти відряджуючої сторони.

Додаток 1

Форма заявки:

Прізвище, ім’я:

Установа, яку представляєте, посада:

Тема доповіді/презентації:

Телефон:

Електронна пошта:

Формат участі (онлайн/офлайн):

Необхідне матеріальне забезпечення для участі.

24 червня

11:00 – Відкриття форуму
11:15 І Музей та осягнення людиною свого місця у глобальному світі (доповіді – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.)
Модератор: н.с. науково-методичного відділу Наталія Лисовець
Підключення онлайн: https://meet.google.com/bqw-qumm-whj

Анастасія Гайдукевич-Качуро, начальник відділу музейної справи Українського інституту національної пам’яті РОЛЬ МУЗЕЇВ У КОНСТРУЮВАННІ СУСПІЛЬНОГО ДІАЛОГУ. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ.

Аліна Моргунова, завідувачка відділу Музейний центр О. П. Блаватської та її родини ДНІМ. ДУХОВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ СВІТОГЛЯДУ О. П. БЛАВАТСЬКОЇ

Валерія Лавренко, к.і.н., заступниця директора ДНІМ з наукової роботи. ЯК І ЧОМУ МИ (НЕ) РОЗПОВІДАЄМО ПРО ВСЕСВІТНЮ ІСТОРІЮ У СТІНАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ІМЕНІ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО

Юлія Ревенко, с.н.с. відділу Музейний центр О. П. Блаватської та її родини ДНІМ. ВІДОБРАЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В ОСОБИСТОСТІ О.П.БЛАВАТСЬКОЇ

Денис Прошин, к.і.н., очільник відділу іноземних студентів ДДУВС. «ПІСЛЯПОЛІТНІ» ТРАЄКТОРІЇ АСТОРОНАВТІВ ПЕРШОГО МІСЯЧНОГО «АППОЛОНУ» ‒ Н. АРМСТРОНГА, Б. ОЛДРІН, М. КОЛЛІНЗ

Альберт Венгер, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара. З ДОСВІДУ СПІВПРАЦІ ДНУ ТА ДНІМ У СФЕРІ ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТНЬОІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Владислав Дудко, н.с. виставкового сектору ДНІМ. РОЛЬ НАТУРНОЇ ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЯК ЗАСІБ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ МУЗЕЇВ

13:00-13:15 – перерва

13:15 ІІ Роль музеїв у конструюванні національних наративів (доповіді – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.)
Модератор: к. і. н., с. н. с. відділу історії України ХХ ст. Віталій Соловйов
Підключення онлайн: https://meet.google.com/bqw-qumm-whj

Олег Магдич, к.і.н., зав. експозиційним сектором Національного музею Тараса Шевченка, Михайло Зубар, зав. відділом розвитку Національного музею Тараса Шевченка, Тетяна Дубина, зав. сектором виставкової роботи Національного музею Тараса Шевченка РОЛЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І ЙОГО ПОЕЗІЇ У КОНСТРУЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО НАРАТИВУ ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ ЧАСТКОВОЇ РЕЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

Василь Павлов, к.і.н., Радник Міністра у справах ветеранів України. МІСЦЕ ВОЄННИХ МУЗЕЇВ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ НАРАТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ АВСТРІЇ, ПОЛЬЩІ, БЕЛЬГІЇ, ДАНІЇ)

Світлана Мартинова, с.н.с. відділу Музей «Літературне Придніпров’я». НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ КОНЦЕПТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПРЕСИ ПРИДНІПРОВ’Я 1980-1990-Х РОКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ «ЇХ СЛОВО ВОЛЕЮ ОЗВАЛОСЬ», ПРИСВЯЧЕНОЇ 30-РІЧЧЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Томас Бруннер, засновник спільноти «Друзі філармонії». АВСТРІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ДОСВІД В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

Ірина Рева, с.н.с. відділу історії України ХХ ст. ЕКСПОЗИЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІ ГОЛОДОМОРУ ТА РЕПРЕСІЯМ ЯК ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ІСТОРИЧНИХ ТРАВМ (НА ПРИКЛАДІ 9 ЗАЛИ ДНІМ)

14:40-15:00 – перерва

15:00 – Презентація методичного посібника «Культурна спадщина Дніпропетровщини» (Ірина Корчемаха, заступник начальника управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради – начальник відділу, членкиня ГО «Жінки Плюс»

15:30 – Презентація коміксу за мотивами казки, записаної Д. І. Яворницьким
(за участі ГО «Жінки+», дизайнера О. Сибірякова та редакторки Н. Василенко). Модератор: директор ДНІМ Юлія Пісчанська.

25 червня

11:00 ІІІ Роль музеїв у формуванні локальних та професійних ідентичностей
Модератор: н. с. відділу Музей «Літературне Придніпров’я» Анастасія Шапошнікова
Підключення онлайн: https://meet.google.com/zkd-jsfm-grp

Лариса Гайда, провідний науковий співробітник Педагогічного музею України. МОЖЛИВОСТІ ШКІЛЬНИХ МУЗЕЇВ ДЛЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ «МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА»

Олег Репан, к.і.н., директор Музею історії Дніпра. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІСТОРІЇ МІСТА В ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ДНІПРА

Світлана Каюк, к.і.н., доцент кафедри історії України ДНУ імені Олеся Гончара, Катерина Гасан, студентка спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» ДФМХКК МІСЦЕ МУЗЕЇВ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ У СФЕРІ КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анастасія Теплякова, Анастасія Шапошнікова, н.с. відділу Музей «Літературне Придніпров’я». ДОСВІД РОБОТИ МУЗЕЮ “ЛІТЕРАТУРНЕ ПРИДНІПРОВ’Я” В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ “ЛІТМУЗЕЙНА ПОШТА: ДІАЛОГ ІЗ ДНІПРЯНАМИ” (НА БАЗІ ТРЬОХ ПРОЄКТІВ “НОВОРІЧНИЙ МЕТЕЛИК”, “ЦІЛУЮ З ПЕРШОГО РЯДКА”, “РЯДКИ З МОГО ДИТИНСТВА”).

Олександр Дювбаков, президент Федерації настільного теннісу Дніпропетровскої області,  виконавчий директор відділення НОК України в Дніпропетровській області. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОЛІМПІЙСЬКОГО МУЗЕЮ В ДНІПРІ.

Пряме підключення на розкопки археологічної експедиції ДНІМ з с. Токівське.

13:00-13:15-перерва

13:15 – Презентація 7 тому видання «Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького». Модератор: заступник директора з наукової роботи ДНІМ Валерія Лавренко.