Родовідна книга дворян Катеринославського повіту

Родовідна книга дворян Катеринославського повіту. Російська імперія, кін. ХІХ ст. Папір, чорнило.

Дворянські родовідні книги вели облік і оформляли права дворянської частини населення кожної губернії Російської імперії. Складати і вести такі книги, в які вносилися всі дворянські роди даної губернії, було наказано за «Жалуваною Грамотою» Катерини II Російському дворянству від 21 квітня 1785 р. Дворянські Родовідні Книги складалася спеціальною комісією дворянського депутатського зібрання. У них вносилися тільки потомствені дворяни. Губернські родовідні книги мали складну структуру і поділялася на шість частин. У кожну частину вписувалися дворянські роди певної категорії. Водночас з губернськими родовідними книгами складалися і повітові родовідні книги, що являли собою алфавітні списки дворянських родів повіту із зазначенням імені та прізвища, відомостей про шлюб, дружину, дітей, службове положення, тощо.