Жалувана грамота Катеринославському дворянству

Жалувана грамота Катеринославському дворянству. Російська імперія. 1895 р. Пергамент, чорнило,  рідке золото.

“Жалувана грамота Катерини II катеринославському дворянству 1795 р. ” з оригінальним підписом імператриці, розповсюджувала на місцеве дворянство дію “Жалуваної грамоти дворянству 1785 р.”, що юридично оформлювала і закріплювала права і привілеї дворянства, яке відтепер різко відокремлювалося від інших станів і іменувалося «благородним станом». Підтверджувалася свобода дворян від сплати податей, тілесних покарань і обов’язкової служби, судити їх міг тільки дворянський суд. Лише дворяни мали виняткове право володіти землею з її надрами і кріпаками, мали право займатися торгово-промисловою діяльністю. Позбавлення дворянської гідності могло здійснюватися лише за рішенням Сенату з затвердженням імператора. Маєтки засуджених дворян не підлягали конфіскації. Також було розширено повноваження дворянських станових установ. Дворянство отримало право на самоврядування, органом якого було дворянське зібрання, яке скликаються кожні три роки в губернії і повіті, обирає місцеву виконавчу владу і мало право робити подання владі про свої потреби.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*