Вінницький обласний краєзнавчий музей

Музей був заснований у 1918 р. Його відкриттю передувала велика збирацька й організаційна робота місцевої інтелігенції на початку XX ст. Головним завданням такої установи вони вважали не тільки збереження історико-культурних цінностей краю, але й сприяння економічному розвиткові губернії шляхом вивчення кустарних промислів, корисних копалин. В основу його колекції були покладені музейні зібрання Вінницького повітового земства, Подільського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості, приватні збірки членів Подільського товариства охорони історичних пам’яток. Серед засновників музею були: художники В.Ф. Коренєв, С.І. Слободянюк-Подолян, юрист Г.В. Брілінг, архівіст Ю.С. Александрович. Майже 20 років присвятив музеєві, Густав Вольдемарович Брілінг, якого справедливо можна вважати його засновником. Першу експозицію було відкрито у травні 1919 р. на квартирі В.Ф.Коренєва. Основне поповнення колекції у цей період велося за рахунок реквізованих дворянських маєтків, родинних зібрань. Це були переважно твори образотворчого мистецтва, предмети інтер’єру, старовини. Найбільш цікавою тут була колекція з Немирова з маєтку кн. М. Щербатової, спадкоємниці родинних цінностей Потоцьких, Строганових. З посиленням антирелігійної боротьби, закриттям багатьох подільських церков сформувалося нове значне джерело комплектування експонатів. Водночас паралельно з обстеженням сільських церков, йшло збирання етнографічних матеріалів. Тоді ж музеєм були проведені перші археологічні розкопки. Перші роки в музеї діяли 3 відділи: мистецтв, етнографічно-економічний та історико-археологічний. Музей неодноразово змінював своє місцезнаходження, доки у 1929 р. не переїхав в одне із приміщень історико-архітектурного комплексу ХVII ст. “Мури”, де й знаходиться до сьогодні. З жовтня 1964 р. музей закрився на ремонт і реекспозицію. Добудували новий корпус, і музей отримав 20 залів. Саме тоді визначилася нині діюча структура експозиції з відділами природи та історії краю. Сьогодні музейна колекція нараховує близько 100 тис. музейних предметів, серед яких – унікальна колекція золотих прикрас доби бронзи сарматського періоду, що надійшли до музею внаслідок археологічних відкриттів 1984-1992 рр. У музеї зберігається велике нумізматичне зібрання. Значне місце у фондах належить предметам побуту та етнографії, які відображають повсякденне життя мешканців краю. Музей є центром науково-методичної та пам‘ятко-охоронної роботи східного регіону Поділля. Щороку його відвідують понад 200 тис. осіб.

В.о. директора музею: Висоцька Катерина Іванівна

Заявки: 2 виставки – “Безкінечність: вічне життя” та “Сім чудес Вінничини”, 5 музейних видань.

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 19. Тел. /факс: 80432-353128,
E-mail: vkm@inbox.vn.ua

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*