Дніпропетровський історичний музей імені Д.І. Яворницького

Музей був заснований в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним з найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків створення музею стояли місцеві діячі  – губернатор Катеринославської губернії А.Я. Фабр і  директор гімназій краю Я.Д. Грахов. З 1902 до 1917 року – Обласний музей імені О.М. Поля, з 1940 р. – сучасна назва. Великий внесок в розвиток музею зробили: знавець історії і колекціонер О.М. Поль, вчений, академік Д.І. Яворницький (директор музею в 1902-1933 рр.). У спеціально побудованому приміщенні музей знаходиться з 1905 р. У 1968 -1977 роки проведена генеральна реконструкція старого приміщення і прибудоване нове. В фондах музею –  250 тис. одиниць музейних предметів, в тому числі археологічне зібрання, у складі якого 86 кам’яних скульптур від всесвітньо відомого Керносівського ідола III тис. до н.е. до половецьких баб Х-ХIII ст., реліквії запорізького козацтва, 140 стародруків ХVI-ХVII ст., нумізматична, філокартична , фалеристична, етнографічна, архівна, книжкова, мистецтвознавча та інші колекції.  Щорічно музей поповнюється 3000 музейними предметами, серед яких: козацькі люльки, українські вишиті рушники і сорочки, предмети побуту, твори петриківських майстрів,  релігійні книги ХVIII-ХIХ ст., срібні та золоті ювілейні монети України, нагороди тощо. Дніпропетровський історичний музей – це своєрідний музейний комплекс (пр. К. Маркса,16-18), який являє собою: 1 – історичний музей – 8 експозиційних залів з історії краю з найдавніших часів до сьогодення, художнє оформлення залів музею здійснене санкт-петербурзькими художниками під керівництвом В. Ривіна та В. Короткова і науковим керівництвом А.Ф. Ватченко – директора музею з 1963 до 1983 рр.; 4 виставочні зали, в яких постійно експонується понад 50 різноманітних виставок мистецтвознавчого та історико-культурного напрямків як з власного музейного зібрання, так і з інших музеїв та приватних колекцій України й світу; 2 – діорама “Битва за Дніпро” (відкрита в 1975 р. – до 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні), полотно діорами – 840 кв. м., створене московськими художниками-баталістами студії ім. М. Б. Грекова – М. Овечкіним та М. Бутом (заслуженими художниками РРФСР), відтворює героїчні подвиги учасників форсування Дніпра восени 1943 р. біля сіл Військове-Вовніги; 3 – меморіальний будинок-музей академіка Д.І. Яворницького, в якому він мешкав з 1905 до 1940 рр., 6 меморіальних приміщень і виставочний зал (пл. Шевченка, 5); 4 – музей “Літературне Придніпров’я” (пр. К. Маркса, 64), який відтворює історію літературного процесу в нашому краї, представляє матеріали місцевих письменників, журналістів (відділ створений 1982 р., з 1998 р. працює перший поверх у виставочному варіанті, створюються різноманітні культурологічні виставки); 5 – музейний центр О.П. Блаватської та її родини по вул. Ленінградська, 11 (створення  розпочалося в 2001 р.); 6 – музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області (створюється у  приміщенні Облради, пр. Кірова, 2). Науковими співробітниками музею проводиться значна науково-дослідна робота з проблем музеєзнавства і краєзнавства. Постійно досліджуються понад 50 тем з історії краю з найдавніших часів до сьогодення, з проблем археології та етнографії (наукові експедиції по селах області), історії релігії, геральдики, нумізматики, історії книги, суто музеєзнавчих питань, соціолого-психологічних досліджень музейних відвідувачів тощо. Через кожні 2 роки проводяться обласні наукові конференції. Щорічно музей проводить 2-3 наукові археологічні експедиції і до 5 археологічних розвідок на території області. Результати науково-дослідної роботи висвітлюються в наукових збірниках музею (10 випусків), наукових виданнях вузів міста, в окремих монографіях, каталогах (13 каталогів), на різноманітних наукових конференціях в Дніпропетровську і за його межами.  Однією з провідних наукових тем є – “Історія запорізького козацтва”, яка постійно висвітлюється в наукових статтях та доповідях, на виставках. Упорядкований каталог музейної колекції “Козацькі старожитності”. Серед етнографічних питань велика увага приділяється музеєм розвиткові і збереженню народних промислів, ремесел, мистецтва самодіяльних народних майстрів, зокрема петриківського народного розпису. Щорічно комплекс Дніпропетровського історичного музею відвідують понад 300 тис. чоловік, для них організуються 60 виставок, проводиться 6000-8000 екскурсій, різноманітні культурологічні заходи, зустрічі, вечори, презентації, музейні вітальні, нічні сеанси “Людина і Степ”,
свята просто неба “Чисті джерела”, гра “Джерело”, функціонують  краєзнавчі та культурологічні гуртки, клуби, студія “Жива глина” тощо. Широкою популярністю серед учбових закладів міста користується музейна програма “Музей і діти” (музейні і виїзні заняття з історії та культури краю для школярів), розроблена співробітниками музею в 1989 р. З 1999 р. втілюється в життя проект “Музейні гастролі” – обмінні виставки з музеями України, за яким відбулося 20 різноманітних виставок, що дають можливість мешканцям різних регіонів ознайомитися з історико-культурною спадщиною України. Музей є науково-методичним центром для всіх музеїв області – 6 державних  та 145 громадських (43 народних), здійснює координацію краєзнавчої роботи, бере участь у пам‘ятко-охоронній діяльності.

Директор музею: Капустіна Надія Іванівна, заслужений працівник культури України.

Заявки: виставка – “Катеринославський ярмарок”, 3 видання – фотоальбом “Скарби Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького”, серія каталогів, довідників, збірників музею 2006-2008 рр.; книга “Дніпропетровська область: історія та сучасність (До 75-річчя створення) ; телефільм; сайт музею в Інтернеті .

49027, Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 16,18,64; пл. Шевченка,5,
вул. Ленінградська, 11. тел. 462428, 463422, 472761, 7780100;
E-mail: mail@ www.museum.dp.ua, site: www www.museum.dp.ua