Національний музей історії України

Провідний музейний заклад держави. Свою діяльність він розпочав як Міський музей старожитностей та мистецтв експозицією археологічної виставки на честь ХІ Всеросійського археологічного з‘їзду 1899 р. Приміщення для музею було побудоване за спеціальним проектом архітекторів В. Городецького та Г. Бойцова на кошти, зібрані прогресивною інтелігенцією м. Києва. Офіційне відкриття відбулося 30 грудня 1904 р. Засновниками музею були відомі українські вчені: М.Ф. Біляшівський (перший директор), В.В. Хвойка, Д.М. Щербаківський та ін. Протягом свого існування музей отримував різні назви. З 1965 р. – Державний історичний музей Української РСР, з 1991 р. – отримав статус Національного. Сьогодні фонди музею нараховують понад 350 тис. одиниць пам‘яток історії та культури. Вони відображають історичний процес розвитку суспільства на території України з найдавніших часів до сьогодення: цінні археологічні, етнографічні матеріали, колекція різноманітної зброї, предмети нумізматики, фалеристики, боністики, унікальні видання книг, вироби із скла, фарфору, металу, твори живопису, графіки та скульптури. Складовою частиною музею є Музей історичних коштовностей. Щороку з музейними колекціями ознайомлюються сотні тисяч відвідувачів. Виставки музею експонувались в Японії, США, Данії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи. Збірка музею дає реальну можливість проводити значну науково-дослідну та освітню роботу з історії нашої Батьківщини.

Генеральний директор: Чайковський Сергій Михайлович, заслужений працівник культури України

Заявки: комп‘ютерний продукт, впровадження музейних програм та заходів.

01025 м. Київ, вул. Володимирська, 2.
Тел.: 8044-2786545, факс 8044-2784323, e-mail: nmui@ukr.net