Національний музей у Львові ім. Андрія Шептицького

Одна з найвизначніших в Україні скарбниць пам’яток національної культури і мистецтва – закладений у 1905 році митрополитом Андреєм Шептицьким спочатку як приватна фундація за назвою „Церковний музей”, а з 13 грудня 1913 року урочистим актом переданий у дар українському народові як Національний музей у Львові. Його фондові збірки нараховують понад 140 тис. пам’яток, серед яких — унікальна за своїм художнім рівнем і найчисленніша в Україні колекція ікон ХIII-ХVIII ст., твори класиків української образотворчості (Т. Шевченка, С. Васильківського, Ф. Красицького, А. Манастирського, М. Мурашка, І. Труша, О. Новаківського, О. Кульчицької). Вартісні пам’ятки писемної культури заховуються у фондах рукописів і стародруків (понад 10000 од.), у їх колі кириличні манускрипти ХІ-ХІV ст. — Бучацьке Євангеліє поч. ХIII ст., Пандекти Антіоха (1307), кириличні інкунабули XV ст. (краківські видання Швайпольта Фіоля (1491-1493) та інш. Окрім непересічних пам’яток кириличної писемної традиції, представлено друки відомих західноєвропейських видавництв ХV-ХVIII ст. – Риму (Ватикану), Кельна, Нюрнберга, Парижа, Амстердаму тощо. Зберігається у музеї графіка Рембрандта, Тьєполо, японська гравюра, графічні твори митців Німеччини, Польщі та інших країн. Предметом особливої гордості є збірка творів народного мистецтва, яка на сьогодні налічує понад 20000 зразків і представляє усі типологічні різновиди та жанри народного мистецтва ХVІІ-ХХ ст., охоплюючи майже усі історико-етнографічні зони. Зароджений на хвилі національного піднесення в Україні, Національний музей у Львові завжди перебував під опікою духовних світочів української нації – І. Франка, М. Грушевського, І. Свєнціцького, В. Шухевича, С. Людкевича, Ф. Колесси, С. Крушельницької, І. Труша. І сьогодні він активно відіграє роль важливого центру культурно-мистецького життя Львова і Західної України, слугує осередком діяльності відомих митців, вчених та культурологічних Інституцій, сприяє розвиткові та всебічному пропагуванню художньої культури України у світі.

Генеральний директор музею: Кожан Ігор Володимирович

Заявки: виставка “Ікона “Святий Миколай з житієм” ХV ст. з околиць с. Горлиці (Лемківщина)”;  14  різноманітних музейних видань.

79008, Львів, вул. Свободи, 20. Тел.: 80322728960, факс: 80322759253.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*