Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України

Музей було сформовано на основі львівських Міського  промислового музею і Музею НТШ у 1951 році. Головним мотивом створення у Львові Міського промислового музею була ідея відродження і розвитку художніх промислів, як джерела давнього мистецтва. До Другої Світової війни  значним осередком музейного життя у Львові був Музей Наукового товариства ім. Шевченка, створений у  1895 р. за ініціативою Етнографічної комісії НТШ. Окрім етнографічних пам’яток, музей поповнювався предметами давнього церковного мистецтва, рукописами, археологічним матеріалом, нумізматичними зразками, творами сучасного українського малярства. Важливим джерелом поповнення музейних збірок  наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. були етнографічні експедиції на Гуцульщину, Бойківщину, Буковину, Закарпаття. Перед Другою Світовою війною Культурно-історичний Музей, створений із Українського національного музею НТШ, володів одними з найбільших на той час в Україні етнографічною (19000 од.), археологічною (16000 од.) та фотографічною колекціями,  (14000 од.).  У 1940 році було створено Державний етнографічний музей, який у 1945 р. було підпорядковано Академії Наук УРСР. Після Другої Світової війни Державний етнографічний музей і Музей художнього промислу об’єднали в єдину установу – Державний музей етнографії та художнього промислу, для якого виділили приміщення колишньої Галицької ощадної каси, де він перебуває до сьогодні.  Солідний науковий доробок музейних працівників 1950-1980-х рр. був вагомою підставою для створення у 1982 році Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського на базі музею. Одним із основних завдань музею є дослідження національної самобутності матеріальної і духовної культури українського народу в контексті європейської культурно-історичної спадщини. 1 лютого 1992 року Президія Академії наук України прийняла  постанову про створення Інституту народознавства Академії наук України із збереженням Музею етнографії та художнього промислу на правах відділення у складі Інституту. Колекції музею дозволяють створювати змістовні різноманітні етнографічні виставки.

Директор музею: Чмелик Роман Петрович

Заявки: різноманітні музейні відання.

79000, Львів-центр, проспект Свободи, 15;
тел.: 297-01-57, факс: 2970155.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*