Полтавський краєзнавчий музей

Один з найстаріших і найвідоміших музейних закладів України, заснований у 1889 році за ініціативи видатного вченого, професора В.В. Докучаєва, як Природничо-історичний музей Полтавського губернського земства. Будинок музею (колишній будинок земства) – шедевр української архі­тектури, споруджений у 1908 році за проектом відомого архітектора В.Г. Кричевського в стилі українського модерну. Гордість музею – його унікальні зібрання, які нині  нараховують близько 300 тис. музейних предметів і репрезентують культурно-історичну спадщину полтавського краю, його природу, історію, розмаїття народних талантів: зразки полтавської народної вишивки, ткацтва, килимарства, культові предмети, археологічні, нумізматичні, природничі колекції. Серед фундаторів збірки особ­ливе місце належить В.В. Докучаєву, К.М. Скаржинській та П.П. Бобровському. Передані ними колекції склали основу музейного зібрання.  З музеєм пов’язані імена видатних вчених, природознавців, археологів, етнографів, істориків, які працювали тут в різні роки, зокрема: І.А. Зарецького, В.Ф. Ніколаєва, М.І. Гавриленка, В.М. Щербаківського, М.Я. Рудинського, Н.Х. Онаць­кого та інших. З музеєм тісно співпрацював видатний вчений-приро­дознавець В.І. Вернадський. Впродовж останніх років музей переживає ще одне справжнє відродження: завершено реконструкцію колишнього залу засідань Полтавського губернського земства, реставрацію його розпису та інтер‘єру, відтворення художніх шедеврів С. Васильківського, удосконалюється експозиція музею. Сьогодні Полтавський краєзнавчий музей – центр регіонального крає­знавства, історико-краєзнавчих досліджень, вивчення та  відродження народних традицій, впровадження інноваційних музейних технологій. Музей має 35 експозиційних залів загальною площею 3000 кв. м. Щороку його відвідує понад 400 тис. чоловік. Музей – учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних виставок, зокрема, у Німеччині, Італії, Болгарії, Росії, Індії, Австрії, Польщі. У 1993 році за кращу науково-дослідну та видавничу діяльність заклад отримав першу премію ім. Д.І. Яворницького та був нагороджений Дипломом Міністерства культури України.

Директор музею  Фесик Катерина Борисівна.

Заявки: виставка “Нитка єднання”; 10 видань – каталоги, збірники, путівники;
Відеофільм “Сорочка моя правічна…”

36020, м. Полтава, вул. Конституції, 2. Тел./факс 805322  – 74234

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*