Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського

Заснований у 1896 р. Ім’я, яке носить музей, належить відомому українському громадському і культурному діячу, колекціонеру, меценату Василю Васильовичу Тарновському (1838–1899). Саме завдяки його безцінному дарунку 1902 р. в Чернігові відкрився єдиний на той час Музей українських старожитностей з унікальним відділом Тараса Шевченка. Зібрання музею нараховує понад 160 тисяч музейних предметів. Найдавніший період історії краю висвітлюють пам’ятки археології, на особливу увагу заслуговують зібрання хрестів-енколпіонів, давньоруські ювелірні вироби, скарб гривень чернігівського типу  (другий за обсягом після готландського), зброя Х–ХІІІ ст. Виняткову наукову і культурну цінність становить колекція  з історії України XVII–XVIII ст., в основі якої – козацькі старожитності В.Тарновського. Її вирізняє наявність великої кількості речей, пов’язаних з іменами державних, релігійних,   культурних діячів:   Я. Остряниці,   Б. Хмельницького,  І. Мазепи,   С. Палія,  П. Полуботка,  В. Кочубея,   І. Скоропадського, Д. Апостола, І. Равича, Л. Барановича тощо. Окрасою зібрання є 156 гетьманських універсалів, списки Литовського статуту, літописів Граб’янки і Самовидця, майже 300 кириличних стародруків, у т.ч. – дві Острозькі Біблії, 53 Євангелія у коштовних оправах. Значний інтерес представляють нумізматична та етнографічна колекції, документальні та фото матеріали з історії XIX ст., раритетами є два автографи Т. Шевченка, три – М. Гоголя, рукописи П. Куліша, переклад Біблії українською мовою П. Морачевського, вулик П. Прокоповича. Музей сьогодні – це дві самостійні стаціонарні експозиції: історична  висвітлює історію Чернігівщини від палеоліту до середини 1990-х років; військово-історичний відділ розповідає про історію військової справи та участь чернігівців у воєнних подіях. Щороку експозиції і виставки оглядає близько 200,0 тисяч відвідувачів. До 2006 р. як окремий музей функціонував відділ народного декоративного мистецтва Чернігівщини: його експозиція демонтована внаслідок передачі приміщення – Катерининської церкви – релігійній громаді. Музей бере участь у всіх історико-культурних акціях і проектах, що відбуваються в області або репрезентують Чернігівщину на загальнодержавному рівні, є організатором міжнародних археологічних експедицій – Шестовицької та Батуринської, фестивалю історичного фехтування “Коровель”. Великою популярністю користуються лекційні тури “Дорогами рідного краю”, працює гурток “Юний археолог”. Музей здійснює активну видавничу діяльність, з 2002 р. регулярно виходить збірник праць “Скарбниця української культури”. Плідна наукова діяльність музею відзначена в 1996 р. премією імені Д.І. Яворницького Всеукраїнської спілки краєзнавців. На І Всеукраїнському музейному фестивалі в 2005 р. Чернігівський історичний музей виборов дві перші премії: у конкурсі міні-експозицій (“Картина І. Рєпіна “Запорожці пишуть листа турецькому султану” мовою колекції В. Тарновського”) та за кращий каталог музейної колекції (“Вишивка козацької старшини XVII–XVIII століть у колекції Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського”). Чернігівський історичний музей імені В.В. Тарновського є співзасновником Всеукраїнської асоціації музеїв та Українського комітету ІСОМ.

Директор музею: Лаєвський Сергій Лазаревич

Заявки: виставка “Ромб – загальнолюдський символ життя і блага. Чернігівські репліки”, музейні видання, впровадження музейних заходів.

14000, Чернігів, вул. Горького, 4;
тел./факс (0462) 67-66-50, e-mail:    muzeumtarn@cg.ukrtel.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*