Чернігівський обласний художній музей

Mузей, розташований на території древнього княжого міста, у пам’ятці архітектури ХІХ ст., навіть зовні відповідає уявленню про музей як про місце, що несе на собі відбиток часу, відблиск історії та культури нашого народу. Подібне до нього і музейне зібрання, яке нараховує близько 8 тисяч творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи  з ХУІ століття і до сьогодення. Основу його складає унікальна колекція Галаганів, репрезентована творами західноєвропейського та вітчизняного мистецтва ХУП-ХІХ століть, народною картиною, зокрема славнозвісними Козаками Мамаями, портретами представників восьми поколінь цього знаного козацько-старшинського роду та їх відомих родичів – Розумовських, Дараганів, Маркевичів, Ламсдорфів. Чільне місце в музейній колекції посідають твори іконопису, здебільшого українського, серед яких канонічний „Архистратиг Михаїл”, колекція Богородичних ікон, самобутня народна ікона зі своєрідним трактуванням того чи іншого образу святого – покровителя. Значною є і збірка творів відомих українських та російських художників – академістів, серед яких „Ворожіння дівчат на вінках про заміжжя” І. Соколова, „Готичний місток у Сокиринському парку” О. Волоскова, „Осіння оранка в Малоросії” М. Клодта, „Буря на морі” І. Айвазовського та багатьох інших. Невеликою, але достатньо цікавою є колекція західноєвропейського живопису, зокрема творів італійських художників ХУП-ХУШ століть, здебільшого, на жаль, невідомих. Голландський та фламандський живопис знайомить з творами батального та побутового жанру – „Військовий табір” П. Блумена ван Стандарта, „В корчмі” Ф. Швеєра, різноманітними натюрмортами, полотнами на міфологічні та євангельські сюжети. Окрасою збірки, безумовно, є живописне полотно „Концерт” відомого голландського художника Х. Тербрюггена, датоване 1626 р. Мистецтво Франції ХУШ-ХІХ століть представлено іменами таких знаних майстрів як Г. Робер, Ж. Мейссоньє, Ж. Трезер, Е. Фальконе, Ф. Помпон. Найбільшу частку музейної колекції складають твори українських корифеїв ХХ століття – М. Жука, М. Самокиша, С. Шишка, М. Глущенка, С. Григор”єва, М. Дерегуса, Т. Яблонської, А.Коцки та ін. Значну частину фондового зібрання складають твори декоративно-ужиткового мистецтва України, створені як художниками-професіоналами, так і самобутніми майстрами протягом майже двох століть. Самобутньою є і колекція народної іграшки України, Росії та Білорусії, що налічує близько 350 експонатів з дерева, глини, соломи та тіста, і є яскравим проявом національної культури наших народів. Навіть не володіючи вичерпною повнотою, колекція Чернігівського художнього музею є доволі цікавою і має справжні шедеври, що й дозволяє назвати її справжнім островом скарбів у безмежному океані мистецтва.

Директор музею: Ральченко Ірина Григорівна

Заявки: виставка “Чернігівській слід на паризькому монпарнасі”, музейні видання.

14006. м. Чернігів, вул. Горького, 6;
Тел./факс: 676715, тел.: 774616, 770006; е-mail: artmuseum1@mail.ru

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*