Концепція розвитку Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І. Яворницького

Музей був заснований в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним з найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків створення музею стояли місцеві діячі – губернатор Катеринославської губернії А.Я.Фабр і директор гімназії та училищ краю Я.Д.Грахов. З 1902 до 1917 року – Обласний музей імені О.М.Поля, з 1940 р. – сучасна назва. Великий внесок в розвиток музею зробили: знавець історії і колекціонер О.М.Поль, вчений, академік Д.І.Яворницький (директор музею в 1902-1933 рр.). У спеціально побудованому приміщенні музей знаходиться з 1905 р. У 1968-1977 роки проведена генеральна реконструкція старого приміщення і прибудоване нове. В фондах музею – 250 тис. одиниць музейних предметів.
Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького – це своєрідний музейний комплекс:

 • 8 експозиційних залів з історії краю з давніх часів до сьогодення
 • 4 виставочні зали, в яких постійно експонується понад 60 різноманітних виставок;
 • Діорама “Битва за Дніпро”;
 • Меморіальний будинок-музей академіка Д.І. Яворницького;
 • Музей “Літературне-Придніпров‘є”;
 • Музей центр О.П. Блаватської та її родини;
 • Музей історії і розвитку місцевого самоврядування Дніпропетровської області.

Будучи головною музейною установою в Дніпропетровській області й одним з провідних музеїв України, що має в наявності основну музейну експозицію з історії краю, з моменту створення якої виповнилось 30 років, велике і цінне зібрання різноманітних музейних предметі, яке постійно вивчається й систематизується, Дніпропетровський історичний музей має всі підстави й претендує на подальший розвиток, розширення й презентацію своїх збірок для широкого відвідувача. Для чого необхідно завершити всі роботи по реекспозиції історичного музею в будинку по пр. К.Маркса, 16. Зокрема, потребують переробки й доповнень зали № 2 (Запорізьке козацтво), № 3 (Катеринославщина у ХІХ ст.), № 4 (Катеринославщина у 1860-1916 рр.) та необхідно побудувати експозицію у залі № 8 (Дніпропетровщина у 1950-2000-х рр.).
Подальший розвиток музею передбачає необхідність створення лапідаріуму (скляного павільйону) для зберігання й експонування кам‘яної пластики музею (крупніша в Європі збірка – 86 одиниць габаритних предметів – антропоморфні стели, скіфські ідоли, кам‘яні баби, козацькі хрести), проект якого вже розробляється. Майже 10 років пройшло з моменту введення в експлуатацію першої черги музею “Літературне Придніпров‘я” в будинку Інзова (пр. К. Маркса, 64). Музей активно й плідно працює, але в напівготовому стані, тому необхідно створити повноцінну експозицію літературного музею на двох поверхах (наукова концепція і тематико-експозиційний план готові).
У 2001 р. музею переданий у користування будинок-пам‘ятник родини Фадеєвих (по вул. Ленінградській, 11), де триває створення музейного центру О.П.Блаватської та її родини, в якому потрібно провести реставраційно-ремонтні роботи і створити меморіальну експозицію родини Фадеєвих – Ган – Блаватської, відтворивши інтер‘єри житлових кімнат поч. ХІХ ст., створивши бібліотеку, лекційну аудиторію, виставочний зал тощо (конкретна концепція і план готові, проведено обстеження будинку і розроблений 1 варіант пристосування будинку для музейних цілей).
У другому музейному будинку (по пр. К. Маркса, 18), після переселення Обласної наукової бібліотеки та Обласного центру охорони історико-культурних цінностей і проведення реставраційно-ремонтних робіт, планується створення музейного центру у трьох напрямках: відкриті фонди, тематичні галузеві експозиції – по видах людської діяльності, інтерактивний дитячий музей.
Оскільки до загальної музейної збірки входить ціла низка різноманітних колекційних та тематичних збірок, колектив музею має змогу і бажання створити так звані “відкриті фонди” – стаціонарна відкрита демонстрація фондових колекцій, зокрема: рушників; предметів православного культу – ікон, церковних тканин, церковного начиння; східних пам‘яток (Єгипет, Китай, Японія, Індія); раритетних книг; скла; фарфору та фаянсу; годинників; історичного живопису; коштовностей – “золота скарбниця”; меблів; зброї – холодної, вогнепальної, обладунку; геральдичних матеріалів; різних технічних пристроїв, апаратів тощо. Музейна збірка дозволяє також створити тематичні експозиції “Людина – Час – Речі” по видах людської діяльності (у вигляді інтер‘єрів-реконструкцій з показом старовинних фотографій, афіш, реклами, можливо, з застосуванням воскових фігур), зокрема: “Банки і грошовий обіг”; “Пошта і поштова справа”; “Старовинна аптека”; “Кабінет лікаря”; “Минуле фотографії й фотомайстерня”; “Хатнє народне ткацтво”, “Швейна майстерня” (на базі колекції одягу, тканин); “Ігрова зала” (з ломберним столом, шахами, більярдом тощо); “Майстерня майстра-медал‘єра” (колекція медалей, знаків); “Книжкова крамниця” з раритетними книгами; “Майстерня народного майстра петриківського живопису”; “Гончарна майстерня”; “Дитинство в минулому” (дитяча кімната, одяг, іграшки, шкільні речі)*; “Інтер’єр катеринославського будинку” (вітальня, кабінет, спальня), “Катеринославський транспорт”.
Світова практика музейної діяльності, подальший розвиток музейної педагогіки, необхідність пошуку нових форм і видів роботи з дитячою аудиторією – майбутніми відвідувачами, спонукає музей до створення інтерактивного “Дитячого музейного центру” із спеціальною експозицію для різних вікових дитячих груп, з застосуванням ігрових, театралізованих заходів, гуртків-студій та комп‘ютерної техніки.

Директор музею Капустіна Н.І.

І. В галузі науково-дослідної роботи:

 1. продовжити вивчення історії нашого краю з найдавніших часів до сьогодення, зокрема історії міста Катеринослава-Дніпропетровська, з метою участі у створенні відповідних монографій, довідкових видань з серії “Історія міст і сіл України”, підручників по краєзнавству, а також для поповнення і реекспозиції певних розділів експозиції музею (зал № 4 “Катеринославщина в 1861-1916 рр.”, зал № 8 “Дніпропетровська область в 1946-2000-х рр.”), створення нових виставок тощо;
 2. здійснити наукове вивчення, класифікацію та систематизацію, з метою каталогізації окремих музейних колекцій, зокрема: “Козацькі старожитності в зібранні ДІМ”, “Особові фонди місцевої еліти”, “Рушники”, “Герби Придніпров‘я та геральдичні матеріали музею”, “Музичні інструменти”, “Українські сорочки”, “Німецькі речі з поселень краю”, “Колекція скляних виробів музею”, “Особисті речі Д.І.Яворницького”, “Живописні портрети діячів краю”, “Ікони в музейній збірці”, “Хрести в збірці ДІМ”, “Матеріали про Голодомор 1932-1933 рр.”, “Почесні громадяни населених пунктів Дніпропетровщини”, з історії літератури краю тощо;
 3. провести персонологічні дослідження “Видатні діячі краю” (в різних галузях життя) з метою упорядкування біобібліографічних довідок, картотек та участі у довідково-енциклопедичних виданнях циклу “Золоті імена України”, реконструкції історії музею, а також створення Музейного центру О.П.Блаватської та її родини;
 4. продовжити вивченні й реконструкцію історії музею – як одного з провідних науково-дослідних та культурно-просвітницьких закладів області, упорядкування бібліографії про музей;
 5. завершити дослідження епістолярної спадщини академіка Д.І.Яворницького, підготувавши 5-й збірник “Листи родичів та друзів до Д.І.Яворницького”, для введення цих унікальних джерел з історії України до наукового обігу;
 6. раз на два роки проводити обласну музейну наукову конференцію з проблем музеєзнавства і краєзнавства до Міжнародного дня музеїв; –
 7. брати участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях обласного, регіонального, загальноукраїнського, міжнародного рівнів.

ІІ. В галузі науково-фондової роботи:

 1. найголовнішим завданням є здійснення комп‘ютеризації музейних фондів, удосконалення пошуково-інформаційних програм обліку та збереження музейних предметів, для чого є потреба у забезпеченні всіх структурних підрозділів музею необхідною кількістю комп‘ютерів та комплектуючих до них (принтери, сканери, модеми тощо), можливо створення окремого музейного серверу;
 2. постійне поповнення фондів музею новими пам‘ятками, джерелами з історії та культури краю (побутові речі, твори народного-прикладного мистецтва, зброя, меблі, посуд, одяг, книги, документи, фото, нумізматика, вироби з золота та срібла тощо) відповідно до Програми комплектування фондів до 2015 рр.;
 3. важливою ділянкою роботи щодо збереження музейних колекцій є здійснення реставраційних робіт по групах “Метал”, “Дерево”, “Папір”, “Кераміка”, Живопис” та інші, яке передбачає обладнання реставраційної майстерні музею відповідним обладнанням та забезпечення необхідними матеріалами (хімікати та інш.).

ІІІ. В галузі науково-експозиційної роботи:

 1. провести реекспозицію залу № 4 “Катеринославська губернія в 1861-1916 рр.”;
 2. побудувати нову експозицію залу № 8 “Дніпропетровська область в 1946-2000-х роках”; – здійснити часткову реекспозицію залу № 2 “Історія краю ХIV-ХVІІІ ст.. Історія запорізького козацтва” та залу № 3 “Історія краю у к. ХVІІІ – сер. ХІХ ст.” та заміну етикетажу в інших залах; – створити експозицію музею “Літературне Придніпров‘я” ( з найдавніших часів до сьогодення, 2 поверхи) та обладнати в цьому приміщенні бібліотеку (підвал);
 3. реставрувати будинок-пам‘ятник по вул. Ленінградській, 11, і створити в ньому меморіальну експозицію про родину Фадеєвих-Ган-Блаватської та музейний центр; – обладнати павільон-лапідаріум для зберігання і експонування збірки кам’яної пластики музею (86 одиниць);
 4. в будинку по пр. К.Маркса, 18 створити “відкриті фонди” та тематичні галузеві експозиції-реконструкції “Людина-Час-Речі”;
 5. створити інтерактивний “Дитячій музейний центр”, де реалізовувати науково-освітні та культурно-просвітницькі програми для школярів (виставковий зал для дитячих виставок, аудиторія для занять, комп’ютерний центр – 2 поверх по пр. К. Маркса, 18).

Виставочна діяльність:

 1. продовжити презентацію власних музейних збірок з археології, етнографії, нумізматики, дорогоцінних металів, меблів, зброї, культових речей, книг, порцеляни, скла, різноманітних тканин тощо;
 2. організувати проведення виставок з започаткованого циклу “Музейні гастролі” – музеї України в гостях у ДІМ – скарби ДІМ в музеях України;
 3. практикувати організацію виставок з приватних збірок та творчих особистостей України й краю (фото-митців, художників, скульпторів, народних майстрів, колекціонерів);
 4. підтримувати співробітництво з міжнародними організаціями, центрами для активізації виставочної роботи і ознайомлення мешканців краю із культурами народів світу (Французький центр Альянс-Франсез, консульства різних країн).

ІV. В галузі науково-просвітницької діяльності:

 1. здійснювати рекламу музейного комплексу через ЗМІ, видання афіш та листівок, проспектів та буклетів, календарів тощо;
 2. продовжити роботу з учбовими закладами міста та області, з метою створення програм “Музей школі”, “Музей і діти” для залучення учнів у музей;
 3. щорічно поновлювати роботу гуртків, студій, клубів з краєзнавства, літературознавства, народознавства тощо;
 4. постійно вивчати попит населення, проводячи соціологічні дослідження “Музей і відвідувач”;
 5. організовувати і проводити традиційне щорічне музейне свято просто неба “Чисті джерела” з залученням майстрів народної творчості, колективів художньої самодіяльності, дитячих фольклорно-етнографічних ансамблів тощо;
 6. створити нові нічні сеанси “Музей в ночі” з різної проблематики; – впровадити в практику музейної діяльності “Катеринославські бали”;
 7. вивчати і впроваджувати нові види й форми науково-просвітницької діяльності; – створити і забезпечити постійне функціонування нового веб-сайту в Інтернеті “Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького” і “Музеї Дніпропетровщини”

V. Видавнича діяльність:

Видати наступні наукові та науково-популярні видання:

 1. 5 збірку епістолярної спадщини академіка Д.Яворницького “Листи родичів та друзів до Д.І. Яворницького”;
 2. книгу “Хранителі вічності” (про збірку кам‘яних статуй музею);
 3. збірник наукових статей “Видатні постаті регіону: музейна персоналістика” (матеріали обласної музейної конференції 2007 р.), а також наукові збірники музею за результатами наукових конференцій 2009, 2011 та наступних рр.;
 4. путівники: по музею “Літературне Придніпров‘я”, меморіальному будинку-музею Д.І.Яворницького, музейному центру О.П.Блаватської та її родини, лапідаріуму кам‘яної пластики;
 5. комплект буклетів по всіх об’єктах музейного комплексу; календарі; – каталоги: “Козацькі старожитності в зібранні ДІМ”; “Герби Придніпров‘я”; “Срібні вотивні пластини в культовій колекції ДІМ”; “Почесні громадяни населених пунктів Дніпропетровщини”; “Видатні літератори краю”; “Ікони з фондів ДІМ”; “Хрести в збірці ДІМ”; “Український рушник” та інш. Протягом 2007-2015 рр.

VІ. В галузі охорони та господарчої роботи:

 1. здійснити переобладнання охоронної та протипожежної сигналізації на сучасну систему з відео-спостереженням в історичному музеї (діюча сьогодні існує з 1976 р.), музею “Літературне Придніпров‘я”; – завершити ремонт другого поверху музею “Літературне Придніпров‘я”;
 2. здійснити ремонтно-реставраційні та будівельні роботи у будинку по вул. Ленінградській,11;
 3. здійснити ремонт і санацію фондових приміщень історичного музею;
 4. провести реконструкцію системи опалення і кондиціонування (зима-літо) в експозиційному будинку музею за адресою К.Маркса, 16.
 5. здійснити ремонт фасадів будівель музейного комплексу (будинок музею “Літературне Придніпров’я”, збудований на поч. 19 ст. ремонтувався у 1998 р.; будинки за адресою пр. К. Маркса 16 – 18, збудовані на поч. 20 ст., ремонтувалися у 1999 р.);
 6. побудувати лапідаріум для кам’яної пластики музею;
 7. здійснити реконструкцію будинку по пр. К. Мракса, 18, пристосувавши його до музейних потреб.

VІІ. Залучення фінансів:

Крім бюджетного фінансування музею провести організаційну роботу щодо залучення коштів від:

 1. надання платних послуг населенню, передбачених основною діяльністю музею і визначених у прейскуранті цін;
 2. участі у конкурсних програмах і проектах щодо отримання грантів в різних міжнародних та загальноукраїнських культурологічних та освітніх благодійних фондах;
 3. фінансових внесків та допомоги спонсорів та благодійників на конкретні програми та заходи, розроблені музеєм.

VІІІ. Загальноукраїнські музейні акції:

 1. організувати і провести 2-й Всеукраїнський музейний фестиваль; у вересні 2008 р.
 2. організувати і провести урочисті заходи до 160-річчя від дня заснування Дніпропетровського історичного музею; у травні 2009 р.
 3. організувати і провести урочисті заходи до 155-ї річниці від дня народження академіка Д.І.Яворницького; у листопаді 2010 р.
 4. організувати і провести 3-й український музейний фестиваль у вересні 2012 р.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*