Концепція розвитку (стан, збереження традицій, основні напрямки та перспективний план розвитку і діяльності) Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького на 2011- 2015 рр.

Сучасний стан:

Музей був заснований в 1849 р. як Громадський музей старожитностей Катеринославської губернії. Він є одним з найстаріших музеїв в Україні. Біля витоків створення музею стояли місцеві діячі – губернатор Катеринославської губернії А.Я.Фабр і директор гімназій краю Я.Д.Грахов. З 1902 до 1919 року – Обласний музей імені О.М.Поля, з 1940 р. – Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького, з 2010 р. – статус національного. Великий внесок в розвиток музею зробили: знавець історії і колекціонер О.М.Поль, вчений, академік Д.І.Яворницький (директор музею в 1902-1933 рр.). У спеціально побудованому приміщенні музей знаходиться з 1905 р. У 1968-1977 роки проведена генеральна реконструкція старого приміщення і прибудоване нове.
В фондах музею – 260 тис. одиниць музейних предметів, в тому числі археологічне зібрання, у складі якого 88 кам‘яні скульптури від всесвітньо відомого Керносівського ідола Ш тис. до н.е. до половецьких баб Х-ХШ ст., реліквії запорізького козацтва, понад 140 стародруків ХУ1-ХУП ст., нумізматична, філокартична , фалеристична, етнографічна, архівна, книжкова, мистецтвознавча та інші збірки. Щорічно музей поповнюється понад 3000 музейними предметами.

Дніпропетровський національний історичний музей – це своєрідний музейний комплекс (пр.К.Маркса,16-18):

 • 8 експозиційних залів з історії краю з найдавніших часів до сьогодення, а саме з таких тем: “Степове Подніпров‘я в стародавні часи”, “Край в Х1У-ХУШ ст. Історія запорізького козацтва”, “Катеринославська губернія в Х1Х ст.”, “Край в 1861-1917 рр.”, “Катеринославщина в роки революцій і збройних змагань 1917-1920 рр.”, “Край в 1921-1941 рр. під час соціалістичного будівництва”, “Дніпропетровська область в часи другої світової війни”, “Дніпропетровщина на сучасному етапі”, художнє оформлення залів музею здійснене санкт-петербурзькими художниками під керівництвом В.Рівіна та В.Короткова і науковим керівництвом А.Ф.Ватченко – директора музею з 1963 до 1983 рр.;
 • 4-и виставочні зали, в яких постійно експонується понад 60 різноманітних виставок історико-культурного та мистецтвознавчого напрямків як з власного музейного зібрання, так і з інших музеїв та приватних колекцій України й світу, а саме: “Це не повинно повторитися”, “Холодна зброя та обладунок”, “Катеринославський ярмарок”, “Золоті скарби музеїв України”, “Міщанський одяг Львова”, “Українська народна іграшка Західної України”, Український народний одяг Полісся і Волині”, “Пошта і ми”, “Кунст-камера Б.Ілліна”, “Вишивка Ж.Майхровської”, “Самоцвіти України”, “Приватна колекція К.Рождественської”, “Гетьманські клейноди Б.Хмельницького”, “Графіка з Лувру”, “Українська геральдика: минуле і сучасність”, “О.П.Блаватська та її родина”, Срібло з Чернігівського історичного музею”, “Розгойдані дзвони пам’яті”, “Кольори та мелодії українського свята”, та інш.;
 • діорама “Битва за Дніпро” (відкрита в 1975 р. – до 30-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні), полотно діорами – 840 кв.м, створене московськими художниками-баталістами студії ім. Б.Грекова – М.Овечкіним та М.Бутом, відтворює героїчні подвиги учасників форсування Дніпра восени 1943 р. біля сіл Військове-Вовніги;
 • Меморіальний будинок-музей академіка Д.І.Яворницького, в якому він мешкав з 1905 до 1940 рр. ( пл. Шевченка, 5);
 • Музей “Літературне-Придніпров‘є” (пр.К.Маркса, 64), який відтворює історію літературного процесу в нашому краї, представляє матеріали місцевих письменників, журналістів;
 • Музей центр О.П.Блаватської та її родини (в стадії створення) (вул. Ленінградська,11);
 • Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області (Облрада, пр. Кірова, 2).

Щорічно комплекс Дніпропетровського національного історичного музею відвідують понад 300 тис. чоловік, для них організуються 100 виставок, проводиться 6000 екскурсій, різноманітні культурологічні заходи, зустрічі, вечори, презентації, музейні вітальні, свята просто неба “Чисті джерела”, сеанси нічного музею “Людина і Степ”, функціонують краєзнавчі та культурологічні гуртки, клуби, студії тощо.
Музей є науково-методичним центром для музеїв області – 7 комунальних (Дніпропетровський художній музей, Васильківський краєзнавчий музей, Нікопольський державний краєзнавчий музей, Криворізький міський краєзнавчий музей, Павлоградський краєзнавчий музей, Музей історії міста Дніпродзержинська, Сурсько-Литовський музей Ф.Решетнікова), 1 відомчий (Металургійний державний музей України) та 136 громадських музеїв (45 народних), здійснює координацію краєзнавчої роботи, бере участь у пам‘ятко-охоронній діяльності.

Перспективи розвитку по основним напрямкам діяльності:

На найближчу перспективу (2011-2015) Дніпропетровський національний історичний музей планує:

І. В галузі науково-дослідної роботи:

 • продовжити вивчення історії нашого краю з найдавніших часів до сьогодення, зокрема історії міста Катеринослава-Дніпропетровська, з метою участі у створенні відповідних монографій, довідкових видань з серії “Історія міст і сіл України”, підручників по краєзнавству, а також для поповнення і реекспозиції певних розділів експозиції музею (зал № 4 “Катеринославщина в 1861-1916 рр.”, зал № 8 “Дніпропетровська область в 1946-2000-х рр.”), створення нових виставок тощо;
 • здійснити наукове вивчення, класифікацію та систематизацію, з метою каталогізації окремих музейних колекцій, зокрема: “Козацькі старожитності в зібранні ДНІМ”, “Особові фонди місцевої еліти”, “Рушники”, “Герби Придніпров‘я та геральдичні матеріали музею”, “Музичні інструменти”, “Українські сорочки”, „Бельгійська присутність в краї”, “Німецькі речі з поселень краю”, “Колекція скляних виробів музею”, „Архів та речі О.М. Поля”, „Особисті речі Д.І.Яворницького”, “Живописні портрети діячів краю”, „Хрести в зібранні музею”, “Ікони в музейній збірці”, “Дитяча колекція музею”, з історії літератури краю тощо;
 • провести персоналійні дослідження “Видатні діячі краю” (в різних галузях життя) з метою упорядкування біобібліографічних довідок, картотек та участі у довідково-енциклопедичних виданнях циклу “Золоті імена України”, реконструкції історії музею, а також створення Музейного центру О.П.Блаватської та її родини;
 • продовжити вивчення й реконструкцію історії музею – як одного з провідних науково-дослідних та культурно-просвітницьких закладів області, упорядкування бібліографії про музей;
 • завершити дослідження епістолярної спадщини академіка Д.І.Яворницького, підготувавши 6-й та 7-й збірники “Листи різних кореспондентів до Д.І.Яворницького”, для введення цих унікальних джерел з історії України до наукового обігу;
 • раз на два роки проводити обласну музейну наукову конференцію з проблем музеєзнавства і краєзнавства до Міжнародного дня музеїв;
 • брати участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах, стажуваннях обласного, регіонального, загальноукраїнського, міжнародного рівнів.

ІІ. В галузі науково-фондової роботи:

 • найголовнішим завданням є здійснення комп‘ютеризації музейних фондів, удосконалення пошуково-інформаційних програм обліку та збереження музейних предметів, для чого є потреба у забезпеченні всіх структурних підрозділів музею необхідною кількістю комп‘ютерів та комплектуючих до них (принтери, сканери, модеми тощо), можливо створення окремого музейного серверу;
 • постійне поповнення фондів музею новими пам‘ятками, джерелами з історії та культури краю (побутові речі, твори народного-прикладного мистецтва, зброя, меблі, посуд, одяг, книги, документи, фото, нумізматика, вироби з золота та срібла тощо) відповідно до Програми комплектування фондів до 2015 рр.;
 • важливою ділянкою роботи щодо збереження музейних колекцій є здійснення реставраційних робіт по групах “Метал”, “Дерево”, “Папір”, “Кераміка”, Живопис” та інші, яке передбачає обладнання реставраційної майстерні музею відповідним обладнанням, устаткуванням та забезпечення необхідними матеріалами (хімікати, спеціальний папір, дерево та інш.).

ІІІ. В галузі науково-експозиційної роботи:

 • провести реекспозицію залу № 4 “Катеринославська губернія в 1861-1916 рр.” – 2011 р.;
 • побудувати нову експозицію залу № 8 “Дніпропетровська область в 1946-2000-х роках” – 2012 р.;
 • здійснити часткову реекспозицію залу № 2 “Історія краю ХІУ-ХУІІІ ст. Історія запорізького козацтва” та залу № 3 “Історія краю у к. ХУІІІ – сер. ХІХ ст.” та заміну етикетажу в інших залах – 2011 р.;
 • створити експозицію музею “Літературне Придніпров‘я” ( з найдавніших часів до сьогодення, 2 поверхи) – 2011-2012 рр.;
 • реставрувати будинок-пам‘ятник по вул. Ленінградській, 11, і створити в ньому меморіальну експозицію про родину Фадеєвих-Ган-Блаватської та музейний центр – до 2015 р.;
 • обладнати павільон-лапідаріум для зберігання і експонування збірки кам’яної пластики музею (88 одиниць) – 2014-2015 рр.;
 • створити інтерактивний “Дитячій музейний центр”, де реалізовувати науково-освітні та культурно-просвітницькі програми для школярів – 2015 р.

Виставочна діяльність:

 • продовжити презентацію власних музейних збірок з археології, етнографії, нумізматики, дорогоцінних металів, меблів, зброї, культових речей, книг, порцеляни, скла, різноманітних тканин тощо;
 • створити постійно діючу виставку «Золоті скарби музею»;
 • організувати проведення виставок з започаткованого циклу “Музейні гастролі” – музеї України в гостях у ДНІМ – скарби ДНІМ в музеях України;
 • практикувати організацію виставок з приватних збірок та творчих особистостей України й краю (фото-митців, художників, скульпторів, народних майстрів, колекціонерів);
 • підтримувати співробітництво з міжнародними організаціями, центрами для активізації виставочної роботи і ознайомлення мешканців краю із культурами народів світу (Французький культурний центр Альянс-Франсез, консульства різних країн).

ІV. В галузі науково-просвітницької діяльності:

 • здійснювати рекламу музейного комплексу через ЗМІ, видання афіш та листівок, проспектів та буклетів, календарів тощо;
 • продовжити роботу з учбовими закладами міста та області, з метою створення програм “Музей школі”, “Музей і діти” для залучення учнів у музей;
 • щорічно поновлювати роботу гуртків, студій, клубів з краєзнавства, літературознавства, народознавства тощо;
 • постійно вивчати попит населення, проводячи соціологічні дослідження “Музей і відвідувач”;
 • організовувати і проводити традиційне щорічне музейне свято просто неба “Чисті джерела” з залученням майстрів народної творчості, колективів художньої самодіяльності, дитячих фольклорно-етнографічних ансамблів тощо;
 • ввести в практику роботи музею організацію і проведення музейних свят просто неба за різними видами народної творчості, наприклад: «Гончарне коло (гончарі)», «Вишивка та лялька (вишивальниці, ткалі, виробники одягу, ляльок, іграшок)», «Приборкання вогню (ковалі)», «Дерево – це життя (деревообробка, лозоплетіння)», «Народний живопис», «Світ каменю» тощо;
 • підтримувати зв‘язки з громадськими пошуковими товариствами, гуртками і організаціями аматорів – реконструкторів військової історії (середньовічні лицарі, запорозькі козаки, військові війн ХІХ – ХХ ст. тощо), з метою проведення різних історико-культурологічних виставок, масових заходів в музеї та на майданчику біля музею просто неба (лицарські турніри, бойові мистецтва, козацькі розваги, реконструкції бойових дій та інш.);
 • створити нові нічні сеанси “Музей в ночі” з різної проблематики;
 • вивчати і впроваджувати нові види й форми науково-просвітницької діяльності;
 • забезпечити постійне функціонування веб-сайту в Інтернеті “Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького” і “Музеї Дніпропетровщини”

V. Видавнича робота:

Видати наступні наукові та науково-популярні видання:

 • 6 та 7-й збірники епістолярної спадщини академіка Д.Яворницького з фондів ДНІМ;
 • книгу “Хранителі вічності” (про збірку кам‘яних статуй музею);
 • Бібліографія ДНІМ;
 • Музейна енциклопедія Дніпропетровської області;
 • наукові збірники за результатами наукових конференцій музею 2012-2015 рр.;
 • каталоги фондових збірок: “Козацькі старожитності в зібранні ДНІМ”; “Герби Придніпров‘я та геральдичні матеріали ДНІМ”; “Срібні вотивні пластини в культовій колекції ДНІМ”; „Хрести в колекції ДНІМ”; “Ікони з фондів ДНІМ”; “Український рушник”; “Світ дитинства”; з серії „Видатні літератори краю”: Архів О.І.Єгорова, Книжкова графіка М. Погрібняка, Матеріали Т. Романченка; Творча спадщина О.П.Блаватської та інш.

Протягом 2011-2015 рр.

VІ. В галузі охорони та господарської роботи:

 • здійснити переобладнання охоронної та протипожежної сигналізації в історичному музеї, меморіальному будинку-музеї Д.Яворницького, музею “Літературне Придніпров‘я” – 2011 р.;
 • завершити ремонт другого поверху музею “Літературне Придніпров‘я” – 2011 р.;
 • здійснити ремонтно-реставраційні та будівельні роботи у будинку по вул. Ленінградській,11 – 2012-2015 рр.;
 • здійснити ремонт і санацію фондових приміщень історичного музею – 2012 р.;
 • здійснити ремонт фасадів будівель музейного комплексу – 2012 р.;
 • побудувати лапідаріум для кам’яної пластики музею – до 2015 р.

VІІ. Залучення фінансів:

Крім бюджетного фінансування музею провести організаційну роботу щодо залучення коштів від:

 • надання платних послуг населенню, передбачених основною діяльністю музею і визначених у прейскуранті цін;
 • участі у конкурсних програмах і проектах щодо отримання грантів в різних міжнародних та загальноукраїнських культурологічних та освітніх благодійних фондах;
 • фінансових внесків та допомоги спонсорів та благодійників на конкретні програми та заходи, розроблені музеєм.

VІІІ. Загальноукраїнські музейні акції:

 • організувати і провести 3-й всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї України у всесвітньому культурному просторі”. 14-19 вересня 2011 р.
 • організувати і провести 4-й всеукраїнський музейний фестиваль “Постмодерне суспільство і музейні проблеми в Україні” у вересні 2014 р.
 • організувати і провести урочисті заходи до 160-річчя від дня народження академика Д.І. Яворницького. Жовтень-листопад 2015 р.

Директор музею Н.І. Капустіна