Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій N 1 від 28.02.2011 р.

 • 1. Замовник:
 • 1.1. Найменування. КЗК “Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького” Дніпропетровської обласної ради”
 • 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02215992
 • 1.3. Місцезнаходження. м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.18, 49027
 • 1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). Капустіна Надія Іванівна, директор музею, пр. Карла Маркса, буд.18, телефон (0562) 47-17-05, телефакс (0562) 46-24-28, е-mail: mail@www.museum.dp.ua
 • 1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління культури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02227357.
 • 2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет
 • 3. Предмет закупівлі:
 • 3.1. Найменування послуги з захисту цивільного населення (послуги з гасіння та попередження пожеж) (код ДК 75.25.1)
 • 3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.
 • 4. Інформування про процедуру закупівлі:
 • 4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua
 • 4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.www.museum.dp.ua
 • 4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 7/2 (453/2) від 17.01.2011р. № 04853
 • 4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.
 • 4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. 17/2 (463/2) від 10.02.2011 р. № 11947
 • 5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
 • 5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три)
 • 5.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
 • №1: 7-й Загін Державної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №2: 1-й Загін професійної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №3: Управління по охороні об‘єктів на договірних засадах ГУ МНС України в Дніпропетровській області.
 • 5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
 • №1. Код за ЄДРПОУ 08681749
 • №2 Код за ЄДРПОУ 08681821
 • №3.Код за ЄДРПОУ 36052521
 • 5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
 • №1. 49008 м. Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, 32;
 • №2. 49041 м. Дніпропетровськ, вул. Панікахі, 23;
 • №3. 49008 м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 22.
 • 6. Інформація щодо цінових пропозицій:
 • 6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час). З 9.30. 18.01.2011 до 12.00 04.02.2011 р.
 • 6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 04 лютого 2011 р. о 14.00
 • 6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 3 (три)
 • 6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.
 • №1: 7-й Загін Державної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області – через невідповідність вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій;
 • №2: 1-й Загін професійної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області – через невідповідність вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій;
 • №3: Управління по охороні об‘єктів на договірних засадах ГУ МНС України в Дніпропетровській області – через невідповідність вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій.
 • 6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.
 • №1: 7-й Загін Державної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області – 310967 (триста десять тисяч дев’ятсот шістдесят сім) грн. 00 коп.
 • №2: 1-й Загін професійної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області – 285600 (двісті вісімдесят п’ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.
 • №3: Управління по охороні об‘єктів на договірних засадах ГУ МНС України в Дніпропетровській області – 310967 (триста десять тисяч дев’ятсот шістдесят сім) грн. 00 коп.
 • 6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну

(з ПДВ) __________________________________;
(цифрами)
__________________________________.
(словами)

 • 6.7. Дата акцепту пропозиції.
 • 7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
 • 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
 • 7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
 • 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс
 • 8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
 • 9. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю. Протокол №5 від 9.02.2011. р. прийнято рішення про відміну процедури через відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно зі ст. 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
 • 10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
 • 10.1. Дата прийняття рішення. 9.02.2011. р.
 • 10.2. Підстави Через відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно зі ст. 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
 • 11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
 • 11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. 0 (ноль)
 • 11.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам 3 (три)
 • №1: 7-й Загін Державної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №2: 1-й Загін професійної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №3: Управління по охороні об‘єктів на договірних засадах ГУ МНС України в Дніпропетровській області.
 • 11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
 • №1: 7-й Загін Державної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №2: 1-й Загін професійної пожежної охорони ГУ МНС України в Дніпропетровській області;
 • №3: Управління по охороні об‘єктів на договірних засадах ГУ МНС України в Дніпропетровській області.
 • 11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. – 0 (ноль)
 • 12. Інша інформація.

Процедура запиту цінових пропозицій для закупівлі послуг з захисту цивільного населення (послуги з гасіння та попередження пожеж) (код ДК 75.25.1) обрана згідно зі ст. 35 Закону “Про здійснення державних закупівель” через існування постійно діючого ринку зазначених послуг та виходячи з очікуваної суми фінансування до 200 тис. грн.
Відхилення цінових пропозицій №1, №2, №3 відбулось через невідповідність вимогам, зазначеним у запиті цінових пропозицій, що суперечить ст. 16, 17, 36 Закону України “Про здійснення державних закупівель”
Торги були відмінені згідно зі ст. 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель” через відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів

 • 13. Склад комітету з конкурсних торгів

Коврига І.П., завідуючий відділом по обслуговуванню та ремонту технічного устаткування, заступник голови конкурсного комітету;
Рошко М.В., учений секретар музею, секретар конкурсного комітету;
Бекетова В.М., заступник директора по науковій роботі, член конкурсного комітету, відповідальна по організаційним питанням;
Савко О.Є., головний бухгалтер музею, член конкурсного комітету, відповідальна за фінансово-правові аспекти;
Губар Г.П., заступник директора по АГЧ, член конкурсного комітету, відповідальний за ремонтно-будівельні роботи;
Савко С.В., юрисконсульт музею, член конкурсного комітету, відповідальний за юридичні аспекти

Голова конкурсного комітету
Директор музею Капустіна Н.І.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*