150 років від заснування місцевого самоврядування Дніпропетровщини

Зала №4 історичного музею

150 років від заснування місцевого самоврядування Дніпропетровщини

1866 рік – Катеринославське губернське земство
2016 рік – Дніпропетровська обласна рада

“15 вересня 1866 року вперше з усієї Катеринославської губернії, від усіх її повітів і закутків, тоді ще глухих і бездорожніх, зібралися люди землі Катеринославського краю, земські люди, на перші губернські земські збори й приступили до спільного, загального обговорення й рішення місцевих користей і потреб.

Час був чудовий, сповнений надій на краще майбутнє, повне внутрішнього глибокого піднесення”, –  так описав літописець початковий момент історії першого органу місцевого самоврядування – Катеринославського губернського земства.

Земське самоврядування – одне з найзначніших явищ у суспільному, економічному і культурному житті губернії другої половини ХІХ- початку ХХ століть. Катеринославське губернське земство заслуговує на особливу увагу, бо, будучи передовим серед інших земств, воно діяло дуже успішно в постійних турботах про розвиток краю, слава про який на початку ХХ ст. сягала далеко за його межі. Земство було найближчим до населення, бо в його роботі брало участь безпосередньо саме населення через своїх виборних депутатів, або гласних, як їх тоді називали. Особливістю його було те, що воно висунуло зі своїх лав видатних прогресивних діячів.

Перших гласних було обрано 59 осіб від 8 повітів (районів) губернії. Це переважно особи з дворянського стану, а також купці, селяни, священики. Серед них були носії нових ідей і оберігачі старих традицій, люди прогресивних переконань і просто порядні люди. Всі разом вони змогли створити ту атмосферу, яка дозволила нашому земству посісти гідне місце з-поміж найпередовіших в імперії. Це брати Ілля, Павло і Андрій Миклашевські, Олександр та Єгор Булацелі, Олександр і Віктор Канкріни, М.Герсеванов, О.Поль, Я.Савельєв та багато інших. Секретарем зборів  обрали барона М.О.Корфа. Його фотокартка і текст промови під час обіду на честь відкриття зборів розміщені в експозиції музею.

“Сьогодні видатний день в історії нашого краю: ми святкуємо перше скликання представників губернського земства,  покликаного до самоврядування”, – читаємо в документі. Тут же зазначені і завдання земства: піднести добробут губернії, поліпшити моральність народу, піклуватися про його здоров’я і освіту.

Згідно з Положенням 1864 року земські установи визначались перш за все як “господарчі заклади”, до компетенції яких входили “місцеві господарські справи”, що стосувались “вигод і потреб даної губернії чи повіту”. До них відносилися заходи, які сприяли розвитку землеробства й дорожньої справи, зростання торгівлі і промисловості, покращення медицини та освіти.

 Першим головою управи було обрано Д.Бразоля (серед 24 претендентів на посаду). А усього за півстолітню історію земства головами були 9 чоловік, серед яких М.Герсеванов, І.Абаза, М.Родзянко, К.Гесберг та ін. фотокартки яких надані в експозиції.

Саме ці яскраві особистості вносили творче начало у земське життя, ініціювали безліч починів. Перші земські збори були дуже гучними, нерідко супроводжувалися суперечками, протестами, особливими думками й демаршами – збори відкривалися, закривалися, потім знову відкривалися як надзвичайні, через боротьбу між окремими особистостями.

В музейній експозиції зали №4 можна побачити документи, фото і речі тих часів і подій – “Положення про земські установи 1864 р.”, фото будинку губернського земства, земської школи, фельдшерських  пунктів, а також портрети О.М.Поля і А.М.Миклашевського, цікавий художній листок “Земські вибори в провінції”, Статут губернської лікарняно-санітарної  ради і фото будинку земської лікарні (сьогодні це лікарня ім.Мечнікова), фото фельдшера Лубенця, агронома Таланова, санітарних лікарів Бутакова і Смідовича, примірники медалей Катеринославського губернського земства “За труд и пользу”, “За успехи в сельском хозяйстве”, звіти про діяльність земства. Зачинателі нової величезної справи самоврядування посіяли зерно в землю і   згодом зібрали сторицею посіяне.

Напередодні першої світової війни наше земство займало провідні місця з найбільш важливих статей земських витрат. Серед 34-х земств імперії Катеринославське займало:

1-е місце за витратами на охорону народного здоров’я (на ІІ-му місці -Пермське, на ІІІ-му – Харківське).

1-е місце в витратах на ветеринарію (ІІ-е Херсонське, ІІІ-тє Харківське).

3-тє місце у сприянні економічному добробуту населення (І-е Полтавське, ІІ-е Харківське).

За витратами, які складали 8,2 млн. крб. Катеринославське земство займало загальне 4-е місце серед земських губерній (1910 рік).

Продовжують  і примножують славу нашого краю сучасні депутати Дніпропетровської обласної ради.

В.І. Лазебник, завідувач відділом історії України та краю 14-поч. 20 ст.