Даніель

ВАТ “Комерційний банк “Даніель” є самостійним Банком, який було створено у листопаді 2003 року за рішенням Загальних зборів Засновників та зареєстровано Національним Банком України 27.11.2003р.
Стратегічна мета Банку – побудова сучасної кредитно-фінансової установи, сфокусованої на потребах клієнтів, спрямованої на розвиток найбільш прибуткових банківських бізнесів з урахуванням ризикованості операцій, діяльність якої забезпечує стабільність та надійність.
Спеціалізація Банку – Банк функціонує як універсальний.
Органами управління Банку є Загальні збори Засновників Банку, Спостережна рада Банку та Правління Банку.

Офіційний сайт