Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 2)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Пєркова, О.В. Піцик, І.Ю. Тарасенко, І.М. Тимофєєва, А.В. Тронєва, М.П. Чабан, Н.Г. Чередник.

За участю: О.В. Аліванцевої, В.М. Бекетової, І.І. Горченко, Н.В. Жахалової, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, В.І. Лазебник, Ю.А. Мицика, В.О. Мокляка, О.М. Огризкіної, Я.С. Смирнова, Д.П. Урсу, О.М. Чумак, В.К. Чумаченка.

Під загальною редакцією Н. І. Капустіної.

Рецензент: к.і.н. В.М. Бекетова.

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип.2: Листи діячів культури до Д.І.Яворницького / Упоряд.: С.В.Абросимова, Н.Є.Василенко, А.І. Перкова та ін.; Вступ. ст. С.В.Абросимової; Під загальною ред. Н.І.Капустіної. – Дніпропетровськ: ОП “Дніпропетровська книжкова друкарня”, 1999. – 460 с.

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика, академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940), а саме – листи діячів культури (письменників, поетів, акторів, режисерів та ін.). Цей архівний комплекс зберігається у Дніпропетровському історичному музеї, містить 457листів 88 кореспондентів і охоплює період з 1883 р. до 1940 р. Даний епістолярний комплекс є цінним джерелом з історії культурно-громадського життя України зазначеного періоду.
Пропонується усім, хто цікавиться історією та культурою України.

Зміст

 • Вступна стаття      3
 • Листи діячів культури до Д.І. Яворницького      8
 • Коментар      327
 • Іменний покажчик кореспондентів, листи котрих репрезентовані в цьому збірнику      383
 • Іменний покажчик осіб, що згадуються у листах      385
 • Географічний покажчик      399
 • Предметний покажчик      405
 • Біографічний покажчик      408
 • Покажчик попередньої публікації листів, що репрезентовані в цьому збірнику      445
 • Список використаної літератури      449
 • Список умовних скорочень      458