Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 1)

Укладачі: С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О.В. Піцик, Н. Г. Чередник.

За участю: В.М. Бекетової, Л.К. Божко, С.І. Білоконя, О.О. Боряк, Н.Є. Василенко, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, М.П. Ковальського, І.Ю. Кондратьєвої, Л.В. Мажари, І.Ю. Мицик, Ю.А. Мицика, О.М. Огризкіної, Г.О. Савченко, В.С. Савчука, Я.Є. Смирнова, І.М. Тимофеєвої, В.І. Ульяновського, Д.П. Урсу, М.П. Чабана, В.К. Чумаченка, В.Я. Яковенка.

Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А. І. Перкова, Н. Г. Чередник.
Рецензенти: Б.Т. Карапиш, письменник; М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н., доц.

Під загальною редакцією А.Н. Стежара.

Видання здійснене за підтримкою Дніпропетровського відділення Міжнародного фонду “Відродження”

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького. Вип. 1: Листи вчених до Д.І.Яворницького / Упоряд.: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, Н.Г. Чередник; Вступ. ст. С.В. Абросимової, А.І. Перкової; Перед.слово Б.Т. Карапиша. – Дніпропетровськ: Гамалія, 1997. – 888 с.

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика, академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940), а саме – листи вчених (істориків, археологів, етнографів, фольклористів, мовознавців, археографів, мистецтвознавців) України, Росії, Польщі, Чехії, Франції, Англії. Цей архівний комплекс, що містить 821 лист 141 кореспондента і охоплює період з кінця 1870-х рр. до 1940 р., є цінним джерелом з історії суспільно-політичного життя, історичної науки та культури України зазначеного періоду.
Пропонується науковцям, працівникам наукових, культурних, освітніх закладів, студентам, школярам, аматорам, усім, хто цікавиться історією та культурою України.

Зміст

 • Вступна стаття      3
 • Листи вчених до Д.І. Яворницького      9
 • Примітки (коментар)      633
 • Покажчик кореспондентів, листи котрих Репрезентовані в даному збірнику      727
 • Іменний покажчик      731
 • Покажчик псевдонімів та криптонімів      753
 • Географічний покажчик      754
 • Предметний покажчик      768
 • Інтернарій Д.І. Яворницького (за даними листів в даному збірнику)      777
 • Біографічний покажчик      780
 • Покажчик попередньої публікації листів, що репрезентовані в цьому збірнику      855
 • Список використаної літератури      861
 • Список умовних скорочень      883
 • Карапиш Б. Глибини творчих стосунків      885