Видано 5-й том епістолярної спадщини Дмитра Яворницького

Збірник репрезентує частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва і фундатора Дніпропетровського історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855–1940). У збірнику вміщено 787 листів до Д. Яворницького 82 кореспондентів – рідних, друзів, приятелів і знайомих. В листах висвітлюється життєвий і творчий шлях вченого, його стосунки з рідними й друзями, генеалогія його роду, а також соціальний контекст, в якому жив і творив Д. Яворницький. Всі листи (окрім листів Я. Щоголева) зберігаються в Дніпропетровському історичному музеї і являють собою цінне джерело з історії культурно-громадського життя України кін. ХІХ – першої третини ХХ ст. Книга пропонується широкому читацькому загалові, усім, хто цікавиться історією та культурою України, генеалогією та біографістикою.
Попередній тираж видання складає 300 примірників. Книгу можна буде придбати в касах Дніпропетровського національного історичного музею (пр. К.Маркса, 16) або замовити за тел. (0562) 46-05-12.

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 5: Листи рідних, друзів і знайомих до Д. І. Яворницького / Укладачі: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова та ін.; За заг. ред. Н. Капустіної. Д.: АРТ-ПРЕС, 2010.  с. 952