Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 7)

В кінці травня 2021 року у світ вийшов 7 випуск збірки “Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького”. Офіційна презентація відбудеться 24 червня в рамках ІІІ Всеукраїнського форуму “Ідентичність в історії: міждисциплінарний підхід”. Також з новою збіркою можна ознайомитися під час Х Міжнародного фестивалю “Книжковий Арсенал” (23-27 червня, Київ).

З вересня 2021 року будуть розпочаті роботи над 8 випуском.

Укладачі: Я. Бандур, В. Бекетова, Н. Василенко, І. Завалова, К. Тележняк, Я. Тимошенко.

За участі: Л. Іваннікової, М. Кавуна, Т. Крашеніннікової, В. Лазебник, Ю. Пісчанської, А. Поповського, О. Старіка, Т. Цимлякової, М. Чабана.

За загальною редакцією Н. Василенко

Рецензент: к.і.н. В. Лавренко

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 7: Листи вчених, діячів культури, літератури, мистецтва та шанувальників старовини до Д.І. Яворницького / Укладачі: Я. Бандур, В. Бекетова, Н. Василенко [та ін.]; за заг. ред. Н. Василенко. Д.: Ліра, 2021. — 800 с.

У збірнику репрезентовано частину епістолярної спадщини видатного українського історика запорозького козацтва й фундатора ДНІМ. У виданні вміщено 630 листів до Яворницького 182 респондентів. У листах висвітлено життєвий і творчий шлях ученого, його стосунки з колегами, друзями та знайомими, а також соціальний контекст доби, у яку він жив і творив.

Зміст

  • Від упорядників 3
  • Листи друзів, приятелів і знайомих до Д. І. Яворницького 36
  • Коментар 548
  • Іменний покажчик кореспондентів, листи котрих репрезентовані в цьому збірнику 713
  • Іменний покажчик 716
  • Географічний покажчик 734
  • Предметний покажчик 744
  • Археографічний покажчик попередньої публікації листів, що їх вміщено в цьому збірнику 755
  • Біографічний покажчик 756
  • Список скорочень 795

Завантажити каталог у PDF форматі можна за ЛІНКОМ.