Конференція «Воєнна історія Запорожжя та Донщини»

Міністерство оборони України
Національний військово-історичний музей України
Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького
Проводять 25 травня 2011 року у м. Дніпропетровську
П’яту регіональну Всеукраїнську наукову конференцію
«Воєнна історія Запорожжя та Донщини»

Для обговорення на конференції пропонується тематика:

  • Дослідження та дослідники військової історії Запорожжя та Донщини;
  • Відомі військові та політичні діячі Запорожжя та Донщини;
  • Дослідження військових конфліктів та бойових дій на території Запорожжя та Донщини з найдавніших часів до новітнього часу;
  • Історія військових обладунків, озброєння та техніки;
  • Військові події на Запорожжі та Донщині мовою архівних і музейних документів та матеріалів, у спогадах очевидців, філокартії, філетелії, фалеристиці, вексилології та творах мистецтва.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.

Планується видати збірник матеріалів конференції. Матеріали приймаються до 15 квітня 2011 року із врахуванням наступних вимог:

  1. Обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см., справа – 2 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. Оформлення списку літератури і джерел – 12 кегль, інтервал – 1);
  2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад, [1, с. 12; 3, с. 17] відповідно до списку використаних джерела та літератури (джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту;
  3. Ілюстрації (фото) в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них (обов’язково). В тексті вказати місце розміщення ілюстрацій (фото);
  4. Роботи подаються у елетронному вигляді (дискета 3,5; CD-диск). Можна надсилати на електрону адресу: mil_muz@ukr.net (обов’язково надаються відомості про автора – див. п. 5);
  5. Відомості про автора подаються у кінці статті (домашня адреса, індекс міста, телефон: роб., дом., моб., місце роботи або навчання, вчене звання, наукова ступінь, посада). Стаття та відомості про автора мають бути в одному файлі.

Відправивши свій матеріал, обов’язково дізнайтесь за телефоном, що він потрапив до Оргкомітету.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених факторів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Дотримання цих вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції. Статті друкуються за авторською редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Матеріал доповіді прохання надсилати, щоб він дійшов не пізніше вказаного терміну
за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а/с 91
Оргкомітет конференції «Воєнна історія Запорожжя та Донщини».
Телефон для довідок: (044) 501-29-18. Тел./факс: (044) 284-64-76, тел. Чергової (044) 253-27-50. Email: mil_muz@ukr.net
Контактні особи від Національного військового історичного музею України:
Горєлов Володимир Іванович (моб. телефон: 0962948354) та Бутко Тетяна Григорівна (моб. телефон: 0964485197)