Програма конференції «Воєнна історія Запорожжя та Донщини»

Всеукраїнська наукова військово-історична конференція

Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини

Оргкомітет конференції:

Віктор Васильович Карпов генеральний директор Національного військово-історичного музею України,  Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії”, полковник, кандидат історичних наук

Василь Максимович Телелим виконуючий обов’язки начальника Національного університету оборони України, генерал-лейтенант, доктор військових наук,  професор, заслужений діяч науки і техніки України

Надія Іванівна Капустіна директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І.   Яворницького, заслужений працівник культури України

Регламент роботи конференції:

  • доповіді – 10 хв.;
  • повідомлення – 3 хв.;
  • виступи – 5 хв.

25 травня  2011 р. (середа)

Місце  проведення: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 16-18

8.30 – 9.00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

9.00 – 11.00         ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (кіно-лекційна зала діорами)

11.00 – 11.30       ПЕРЕРВА (брейк – кава)

11.40 – 13.15 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

13.30 – 14.30      ОБІД УЧАСНИКІВ («Пузата хата», пр. Гагаріна,23 )

14.40 – 16.00      ПРОДОВЖЕННЯ СЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

16.10 – 16.30       ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (кіно-лекційна зала діорами)

16.30 – 17.00      РОЗ’ЇЗД УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Надія Іванівна Капустіна – директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І.  Яворницького, заслужений працівник культури України

Віктор Васильович Карпов – генеральний директор Національного військово-історичного музею України, Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії” полковник, кандидат історичних наук

Вітання від Директора Українського інституту національної пам’яті, члена-кореспондента НАН України Солдатенка Валерія Федоровича (виголошує Пилявець Ростислав Іванович – начальник відділу аналізу подій Другої світової війни Українського інституту національної пам’яті кандидат історичних наук, доцент)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(кіно-лекційна зала діорами)

Розвідка запорозького війська

Панфілов Олександр Юрійович – начальник  кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, професор, доктор філософських наук (м.Харків)

Кротюк Василь Андрійович – доцент кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філософських наук (м. Харків)

Особливості військово-церковних відносин в Новій Січі

Топальський Віктор Леонідович – начальник науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, старший науковий співробітник, полковник запасу, кандидат історичних наук (м. Київ)

Особливості військово-морського мистецтва запорозьких козаків (на прикладі Карахарманської битви (6 серпня 1625 р.))

Гузенко Юрій Іванович – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук (м. Миколаїв)

Жовтоводська битва 1648 р. у світлі наукових гіпотез та археологічних досліджень

Стороженко Іван Сергійович – головний науковий співробітник історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор історичних наук (м. Новомосковськ)

Війська Одеського військового округу у Першій світовій війні

Науменко Андрій Олегович –  начальник науково-дослідної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення Національного університету оборони України, капітан 1 рангу, кандидат історичних наук (м. Київ)

Звільнення Подніпров’я, Донбасу та півдня України від російських більшовицьких військ (березень-квітень 1918 року)

Литвин Сергій Харитонович – головний редактор журналу “Воєнна історія”, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Запорізька збірна група (дивізія) напередодні та під час першого Зимового походу (6 грудня 1919 –       6 травня 1920 рр.)

Дем’янюк Олександр Йосипович – професор кафедри гуманітарних дисциплін Луцького інституту розвитку людини університету “Україна”, кандидат історичних наук, доцент       (м. Луцьк)

Виробничо-конструкторська діяльність Запорізького авіамоторного заводу в 30-х – на початку 40-х рр. ХХ ст.

Харук Андрій Іванович – доцент кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка” кандидат історичних наук (м. Львів)

Забуті операції (28-а армія у боротьбі за Нікопольський плацдарм взимку 1944 року)

Лисенко Олександр Євгенович – завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Грицюк Валерій Миколайович – начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ Національного університету оборони України, старший науковий співробітник, полковник, кандидат історичних наук (м. Київ)

Військово-історичний альманах – цінне джерело у дослідженні військової символіки України

Карпов Віктор Васильович – генеральний директор Національного військово-історичного музею України, Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії” полковник, кандидат історичних наук (м. Київ)

Музейні виставки і популяризація історії запорозького козацтва

Бекетова Валентина Михайлівна – заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України (м. Дніпропетровськ)

11.00 – 11.30       ПЕРЕРВА (брейк – кава)

11.40 – 13.15 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ 1. ВОЄННА ІСТОРІЯ НАДДНІПРЯНЩИНИ ТА ДОНЩИНИ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ ХVІІ СТОЛІТТЯ (Меморіальний будинок-музей Д.Яворницького, пл. Шевченка, 5)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ:

Бережинський Володимир Григорович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, (м. Київ)

Панфілов Олександр Юрійович – начальник  кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, професор, доктор філософських наук (м.Харків)

Кривоший Олександр Петрович – директор інформаційно-аналітичної агенції “Кріалє”, кандидат історичних наук, доцент (м. Запоріжжя)

Історіографія воєнної історії Київської Русі в роки князювання Святослава Ігоровича (964-972рр.)

Романюк Іван Миронович – завідуючий кафедрою історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор історичних наук, професор (м. Вінниця)

Кушко Ігор Сергійович – студент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права (м. Вінниця)

Облоговий бій в давньоруських літописних джерелах

Івануц Михайло Григорович – викладач Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України; аспірант кафедри історії і археології Чернігівського Національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ)

До питання про гарнізон міста (фортеці) в Давній Русі і його «бойовий розрахунок» в обороні

Бережинський Володимир Григорович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (м. Київ)

Перша зустріч руських полків з монгольськими туменами. Битва на Калці

Биркович Микола Іванович – науковий співробітник відділу А.Волошина та новітньої історії Закарпатського краєзнавчого музею (м. Ужгород)

Еволюція військового мистецтва українського козацтва в епоху середньовіччя

Яворська Валерія Володимирівна – аспірантка кафедри етнології Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова (м. Київ)

Вооружение турок-османов третьей четверти XV века (по данным археологического изучения крепости Мангуп (Крым))

Руєв Володимир Леонідович – аспірант кафедри історії давнього світу та середніх віків Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь)

Запорозькі Січі: соціальний статус і призначення

Слюсаренко Павло Миколайович старший науковий співробітник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України, кандидат історичних наук (м. Київ)

Воєнна історія запорізького козацтва в історичних працях, джерелах печатках та екслібрисах франкомовного та польського фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Якубова Тетяна Анатоліївна – науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського кандидат історичних наук (м. Київ)

До питання основних моментів побуту, бойової підготовки та військового мистецтва козацького війська на Запорожжі

Корольов Станіслав Сергійович – доцент кафедри військового права Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” військово-юридичного факультету, кандидат історичних наук (м. Харків)

Жінка зі зброєю на сторінках військової історії України ХVІ – першої половини ХVІІ ст. контексти прояву

Кривоший Олександр Петрович – директор інформаційно-аналітичної агенції “Кріалє”, кандидат історичних наук, доцент (м. Запоріжжя)

Військова освіта в Україні за часів козаччини

Фінін Георгій Іванович – завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Харківського гуманітарно-педагогічного інституту кандидат філософських наук, доцент (м. Харків)

Кудрявцева Наталія Анатоліївна – викладач кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків)

Використання розвідки і контррозвідки українським козацтвом (кінець XVI — перша половина XVII ст.)

Ходанович Олексій Леонідович – професор кафедри історії національних спецслужб Національної академії СБ України, кандидат історичних наук (м. Київ)

Чернігівський полковник Степан Подобайло – полководець та меценат.

Руденок Володимир Якович – завідувач відділом наукових досліджень печер та пам’яток археології, Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”       (м. Чернігів)

Новик Тетяна Григорівна – науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності, Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”       (м. Чернігів)

СЕКЦІЯ 2. ВОЄННА ІСТОРІЯ НАДДНІПРЯНЩИНИ ТА ДОНЩИНИ З КІНЦЯ ХVІІ ст. ДО ПОЧАТКУ ХХ  ст. (наукова бібліотека музею, кім. 15)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ:

Сень Дмитро Володимирович – доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін і документознавства Південного федерального університету, доктор історичних наук              (м. Ростов-на-Дону)

Стороженко Іван Сергійович – головний науковий співробітник історичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор історичних наук (м. Новомосковськ)

Печенюк Ігор Степанович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, полковник запасу, провідний науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри воєнної історії Національного університету оборони України (м. Київ)

Военные контакты донского казачества с Речью Посполитой в 1680-е гг.

Сень Дмитро Володимирович – доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін і документознавства Південного федерального університету, доктор історичних наук              (Росія, м. Ростов-на-Дону)

Образ Запорізької Січі у козацьких літописах

Явтушенко Василь Миколайович – старший викладач Харківського національного університет внутрішніх справ,  кандидат філологічних наук (м. Харків)

“Про сіркову війну на Крим” (до історії одного з походів славного кошового отамана Івана Дмитровича Сірка)

Дідик Сергій Сергійович – науковий співробітник Запорізького національного університету, Науково-дослідний інститут козацтва, кандидат історичних наук                    (м. Запоріжжя)

Оборонні конструкції столиці Лівобережної України – Батурина другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.

Ситий Юрій Миколайович – заступник директора Центра археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, старший науковий співробітник (м. Чернігів)

Кіндрат Панасович Булавін – захисник козацьких вольностей

Павлік Віталій Вікторович – слухач Національного університету оборони України, майор

(м. Київ)

Запорожці у кримсько-турецьких воєнних конфліктах і татарських міжусобицях 20-30 років XVII століття (загальна постановка питання)

Литвин Тимур Сергійович – головний зберігач фондів ДІКЗ “Поле Полтавської битви”, член ГО «Таврійський Центр воєнної історії» (м. Сімферополь)

Лисенко Олег Олександрович – краєзнавець, зброєзнавець, член ГО “Таврійський Центр воєнної історії” (м. Сімферополь)

Запорозька Січ в подіях 1709 року (до і після Полтавської битви): військово-політичний аспект (За збіркою документів із фондів ДІКЗ „Поле Полтавської битви”)

Шендрик Людмила Кирилівна – заступник директора з наукової роботи ДІКЗ „Поле Полтавської битви” (м. Полтава)

Битва на “Жовтих Водах”: функціонування парадигми надлишковості

Яровицька Наталя Анатоліївна – старший виклад кафедри філософії харківського державного університету будівництва та архітектури, кандидат філософських наук            (м. Харків)

Білостоцький Микита Олександрович – викладач кафедри філософії харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА), директор музею історії ХДТУБА, аспірант кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В. Н.  Каразіна (м. Харків)

Нова Січ – останній оплот “вольності” війська запорозького (1734–1775 рр.)

Печенюк Ігор Степанович – провідний науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри воєнної історії Національного університету оборони України, старший науковий співробітник, полковник запасу, кандидат історичних наук (м. Київ)

Соколюк Сергій Михайлович – капітан першого рангу запасу, кандидат історичних наук (м. Київ)

Знищення Запорозької Січі (3 серпня 1775 року) та коротка хронологія існування війська вірних козаків чорноморських

Арсенюк Андрій Віталійович – старший науковій співробітник філії Національного військово-історичного музею  України – Військово-Морського музею України                    (м. Севастополь)

К.О. Булавін як політик: стратегія і тактика козацького отамана

Віхрова Тетяна Валентинівна – завідувач відділу етнографії Луганського обласного краєзнавчого музею (м. Луганськ)

Участие Ахтырского гусарского полка в ликвидации запорожской сечи в 1775 году

Жовтобородов Олександр Миколайович – доцент кафедри гуманітарних наук Харківської Державної академії фізичної культури, кандидат історичних наук (м. Харків)

Перший Катеринославський правитель – І. М. Синельников

Кокошко Федір Іванович – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кандидат історичних наук           (м. Миколаїв)

Зарубіжна мемуаристика про походження та менталітет донських козаків як унікальне джерело дослідження соціальної історії козацтва

Арзуманова Тетяна Володимирівна – доцент кафедри українознавства та політології Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури. кандидат історичних наук, доцент (м. Харків)

До деяких питань військово-міжнародного співробітництва в добу гетьманщини

Зіняк Любомир Васильович – старший викладач кафедри загальновійськових та правових дисциплін військово-юридичного факультету Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (м. Харків)

Прокозацькі ідеї в політичній думці Речі Посполитої кінця XVI – початку XVII ст.

Пилипенко Володимир Миколайович – старший викладач кафедри етнології та краєзнавчо-туристичних дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка кандидат історичних наук (м. Київ)

Військові події Запорожжя та козацькі герої у фольклорних творах нижньої Наддніпрянщини

Моісеєнко Світлана Петрівна – старший науковий співробітник науково-просвітницького відділу НЗХ, Національного заповідника “Хортиця” (м. Запоріжжя)

Представники козацького роду Шостаків в історії іррегулярних військових формувань на півдні України в XIX ст.

Хромов Анатолій Володимирович – аспірант кафедри історії України  Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, завідувач лабораторії фізичного збереження архівних документів Державного архіву Одеської області (м. Білгород-Дністровський)

Александр Васильевич Суворов и казачество в историографических материалах

Рева Лариса Григорівна – науковий співробітник Національної бібліотеки України ім.  В.І. Вернадського,  кандидат філологічних наук (м. Київ)

Роль дворянства Лівобережної України в дослідженні воєнної історії Запоріжжя в другій половині XIX – початку XX ст.

Морозов Віталій Володимирович – докторант кафедри історії для гуманітарних факультетів історичного факультету Київського національного університету  ім.                    Т. Г. Шевченка (м. Київ)

СЕКЦІЯ 3. РОЗДІЛ. НАДДНІПРЯНЩИНА ТА ДОНЩИНА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914-1918 рр.) ТА В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917 – 1921 рр.) (відділ сучасності музею, кім.10)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ:

Савченко Григорій Петрович – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук (м. Київ)

Каліберда Юрій Юрійович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м. Дніпропетровськ)

Скорич Лілія Василівна – старший викладач кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат історичних наук (м. Львів)

Організація санітарної служби менонітів на початку першої світової війни (липень – грудень 1914 року)

Берестень Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету                       (м. Дніпропетровськ)

Військова цензура у південно-східних повітах Катеринославської губернії (липень 1914 – листопад 1917 рр.)

Кирієнко Олександр Юрійович – аспірант відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України, магістр історії (м. Київ)

Катеринославський кіш вільного козацтва  (1917 – 1918 рр.)

Савченко Григорій Петрович – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук (м. Київ)

Лободаєв Володимир Миколайович – доцент Університету економіки та права „КРОК”, кандидат історичних наук (м. Київ)

Відомий військовий діяч, славний син Січеславщини – генерал Микола Капустянський

Камінський Руслан Зіновійович – старший викладач-начальник зв’язку кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна, підполковник      (м. Дніпропетровськ)

Кобилянський Мирослав Юрійович – курсант кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (м. Дніпропетровськ)

Збройна боротьба за контроль над Катеринославом (грудень 1917 – квітень 1918 рр.)

Пахоменков Юрій Геннадійович – викладач кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного агарного університету (м. Дніпропетровськ)

Переговори української делегації М. Ґалаґана і Є. Онацького з урядами війська донського та південно-східного союзу (грудень 1917 р.)

Мараєв Владлен Ростиславович – студент історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії України          (м. Київ)

Політичні та військові відносини України і Кубані в 1917-1918 рр.

Петренко Іван Євгенович – студент магістратури історичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка (м. Київ)

Борис Хрещатицький: донський козак, російський генерал, український отаман, французький лейтенант

Каліберда Юрій Юрійович – кандидат історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (м. Дніпропетровськ)

О малоизвестных листовках большевиков к донским казакам времен Гражданской войны, хранящихся в  харьковском историческом музее

Івченко Богдан Анатолійович – науковий співробітник Харківського історичного музею (м. Харків)

Воєнно-політичні події на Катеринославщині та Херсонщині у листопаді-грудні 1918 р.

Кравчук Олександр Миколайович – старший викладач кафедри всесвітньої історії  Вінницького державного педагогічного  університету ім. М.Коцюбинського, кандидат історичних наук (м. Вінниця)

Калитко Сергій Леонідович – доцент кафедри історії слов’янських народів Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат історичних наук (м. Вінниця)

Тилове забезпечення галицької армії  у 1918-1919 рр. та його вплив на боєздатність війська

Коваль Юлія Миколаївна – аспірант Національного університету “Львівська політехніка”

(м. Львів)

Українські січові стрільці на Запоріжжі

Турченко Галина Федорівна –  професор кафедри історії України Запорізького національного університету, доктор історичних наук (м. Запоріжжя)

Взаємодія і взаємовплив верховної влади УНР та отаманщини, її наслідки (на прикладі подій 1919 р.)

Ховрич Сергій Миколайович – доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кандидат історичних наук (м. Київ)

Військове протистояння в південноукраїнському регіоні в контексті боротьби за владу в 1919 р.

Шпак Юлія Геннадіївна магістрантка Запорізького національного університету, історичний факультет, кафедра історії України (м. Запоріжжя)

Останній  кошовий  запорозької  січі отаман  Ю.Божко (1885-1919)

Завальнюк Костянтин  Вікторович – головний спеціаліст Державного архіву Вінницької  області, кандидат  історичних  наук, член НСЖУ (м. Вінниця)

Стецюк Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу у справах релігій облдержадміністрації, член  Національної  спілки журналістів України (м. Вінниця)

Військове формування «Запорізька Січ» Юхима Божка в подіях української революції 1919 р.

Цимлякова Тетяна Миколаївна – старший науковий співробітник відділу історії України 1917 – 1945 рр. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького (м. Дніпропетровськ)

Митрофаненко Юрій Станіславович – вчитель історії Первозванівської ЗШ І-ІІІ ст., здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ)

Роль бронетехніки в боротьбі за Донбас у 1918-1919 рр.

Печенюк Святослав Ігорович – студент Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)

Встановлення польської окупаційної влади на західноукраїнських землях на початку 1920-х років

Скорич Лілія Василівна – старший викладач кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету “Львівська політехніка”, кандидат історичних наук (м. Львів)

Нестор Махно – отаман українського повстанського війська (біографічний нарис)

Непота Ігор Валерійович – заступник начальника Національного військово-історичного музею України, підполковник

Сотник Василь Недайкаша – керівник української розвідки міжвоєнного часу

Руккас Андрій Олегович – доцент кафедри історії слов’ян історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, кандидат історичних наук (м. Київ)

СЕКЦІЯ 4. НАДДНІПРЯНЩИНА ТА ДОНЩИНА НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (наукова частина, кім. 3)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ:

Єсип Ігор Михайлович – доцент кафедри історії України Донецького національного університету, кандидат історичних наук (м. Донецьк)

Салата Оксана Олексіївна – доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук (м. Київ)

Пономаренко Роман Олегович – доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” кандидат історичних наук (м. Харків)

Советская конструкторская мысль в области бронетехники в межвоенный период (1920 – 1939 гг.)

Єсип Ігор Михайлович – доцент кафедри історії України Донецького національного університету, кандидат історичних наук (м. Донецьк)

Корольов Ігор Вікторович – студент історичного факультету Донецького національного університету (м. Донецьк)

Система підготовки кадрів для армійської протиповітряної оборони червоної армії  1923 – 1944 роки

Остапчук Олександр Петрович – ад’юнкт Національного університету оборони України, підполковник (м. Київ)

Особливості спеціальної діяльності українського націоналістичного підпілля у центральних та південно-східних регіонах Української РСР (1941–кінець 1940-х рр.)

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович –заступник директора Українського інституту національної пам’яті, полковник запасу, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Радянська цензура друкованих видань на території південно-східних областей Української РСР в роки другої світової війни (1939-1945)

Романенко Тетяна Василівна – аспірантка кафедри історії і археології слов’ян Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

Решающие факторы успеха ростовской наступательной операции 1941 г.

Горелов Володимир Іванович – начальник науково-дослідної лабораторії з дослідження військово-історичних процесів Національного військово-історичного музею України, полковник запасу, кандидат історичних наук (м. Київ)

Порошин Ігор Аркадійович – старший науковий співробітник Національного Технічного Університету України “КПІ”, кандидат технічних наук (м. Київ)

Вермахт. Пулеметная рота. (maschinengewehrkompanie c) Штат № 151с от 1.2.1941 г. (k.st.n.151c (1.2.1941))

Хоменко Олександр Олександрович – науковий співробітник Дніпропетровського Національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького (м. Дніпропетровськ)

Окупаційна преса запорізької області в контексті інформаційної політики нацистської Німеччини

в 1941-1943 рр.

Салата Оксана Олексіївна – доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук (м. Київ)

Окупаційний режим на території Донбасу мовою документів та очима свідків (1941-1943 рр.)

Удалова Тетяна Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Донецького національного університету (м. Донецьк)

Нові міфи для українців (видання «Нове Запоріжжя» та «Дніпропетровська Газета» у 1942 р.)

Яременко Вікторія Миколаївна – головний спеціаліст відділу аналізу подій Другої світової війни Український інститут національної пам’яті кандидат історичних наук          (м. Київ)

Життєвий шлях Уляни Крюченко – дружини головного командира УПА Василя Кука – “Леміша”

Іщук Олександр Степанович – начальник центру вивчення документів з історії визвольного руху Галузевого державного архіву Служби безпеки України, кандидат історичних наук (м. Київ)

Ніколаєва Наталія Борисівна – науковий співробітник історичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка,  кандидат історичних наук           (м. Київ)

Система управління сільським господарством Луганщини в період нацистської окупації (1942-1943 рр.)

Власенко Світлана Іванівна – начальник відділу використання інформації документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України (м. Київ)

Про звільнення м. Новомосковська від німецько-фашистської окупації

Джусов Анатолій Боніфатійович – краєзнавець-історик, кандидат технічних наук              (м. Новомосковськ)

Исследование боевых действий на севере Донецкой области (Александровский, Артемовский, Славянские районы) в период январь – апрель 1942 года.

Анденок Віктор Андрійович – старший науковий співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею, підполковник у відставці (м. Донецьк)

Полк СС «Дойчланд» в боях на Миус-фронте, 30 июля – 2 августа 1943 года

Пономаренко Роман Олегович – доцент кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, кандидат історичних наук (м. Харків)

СЕКЦІЯ 5. НАДДНІПРЯНЩИНА ТА ДОНЩИНА ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (кіно-лекційна зала діорами)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇЇ:

Пасльон Володимир Володимирович – заступник декана факультету радіотехніки і спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету, кафедра радіотехніки і захисту інформації, підполковник запасу, кандидат технічних наук, доцент, (м. Донецьк)

Ленська Валентина Віталіївна – доцент кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету, кандидат історичних наук (м. Кривий Ріг)

Чернега Петро Макарович – завідуючий кафедрою етнології Інституту історичної освіти Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Бої за місто Запоріжжя як складова Нижньодніпровської операції та битви за Дніпро

Пилявець Ростислав Іванович – начальник відділу аналізу подій Другої світової війни Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук, доцент (м. Київ)

Радянська агітація і пропаганда в боях за Дніпро

Мозальов Владислав Євгенович – слухач Гуманітарного інституту Національного університету оборони України, підполковник (м. Київ)

До історії бойових дій 5 окремої гвардійської краматорсько-бєлградської мотострілецької бригади на території Запорізької області (вересень 1943 р. – лютий 1944 р.)

Іонова Тетяна Борисівна – старший науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” (м. Київ)

Рухомі з’єднання у мелітопольській фронтовій наступальній операції 1943 року

Кривизюк Леонід Петрович –провідний науковий співробітник наукового центру Академії сухопутних військ, полковник у відставці, кандидат історичних наук, доцент       (м. Львів)

Запорізька фронтова наступальна операція та форсування Дніпра (жовтень – грудень 1943 року): історіографічні аспекти

Сімперович Володимир Миколайович – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу “Вирішальні битви війни 1942 – 1943 рр. Визволення України. Завершення Великої Вітчизняної та Другої світової воєн” Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років”,  кандидат історичних наук (м. Київ)

39-а гвардійська стрілецька дивізія в боях за визволення Запоріжжя і Дніпропетровська

Вилко Володимир Миколайович – доцент кафедри Національного  університету оборони України, кандидат історичних наук, полковник у відставці, ветеран 39-ї гвардійської мотострілецької Барвенківської ордена Леніна двічі Червонопрапорної орденів Суворова і Богдана Хмельницького дивізії (м. Київ)

З досвіду нічних дій в Запорізькій наступальній операції

Кобзар Анатолій Олексійович – старший викладач Національного  Університету Оборони України, генерал-лейтенант у відставці (м. Київ)

Боротьба органів ДАІ УРСР з дорожньо-транспортними пригодами вчиненими військовослужбовцями Червоної армії: на прикладі Сталінської та Ворошиловградської областей (1943-1946 рр.)

Федорчук Олег Васильович – здобувач Інституту політології, соціології та права Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ)

Курдиба Тетяна Олександрівна – ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

Підготовка педагогічних кадрів через систему заочного навчання та короткотермінових курсів у Донбасі протягом 1943-1945 рр.

Бистра Марія Олександрівна – доцент кафедри історії України Донецького національного університету, кандидат історичних наук (м. Донецьк)

Соціальна адаптація “переміщених осіб” на території Дніпропетровської області в завершальний період другої світової війни (жовтень 1944 – вересень 1945 рр.)

Бондар Тетяна Миколаївна – аспірантка кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

Корсунь-Шевченківська наступальна операція (недосліджена Велика Вітчизняна)

Бранько Ярослав Андрійович – член Національної спілки краєзнавців України (м. Вінниця)

Дніпровський “Острів Архіпелагу ГУПВІ”: до історії створення та функціонування табору для військовополонених № 315 у Дніпропетровську (1944-1945 рр.)

Потильчак Олександр Валентинович – завідувач кафедрою джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Прямой наводкой по танкам

Пасльон Володимир Володимирович – заступник декана факультету радіотехніки і спеціальної підготовки Донецького національного технічного університету, кафедра радіотехніки і захисту інформації, підполковник запасу, кандидат технічних наук, доцент, (м. Донецьк)

Дніпропетровщина в долі героя Радянського Союзу М.П. Бочарова

Гедз Віталій Анатолійович – провідний науковий співробітник Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.”, кандидат історичних наук (м. Київ)

Один из лучших

Заборовський Віталій Віталійович – старший викладач кафедри історії державності України та іноземних мов Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук (м. Харків)

Військові газети на території Запоріжжя і Донщини в роки другої світової війни.

Сегеда Сергій Павлович – докторант кафедри воєнної історії Національного університету оборони України, полковник, кандидат філологічних наук, доцент (м. Київ)

Герой Радянського Союзу І.Й. Копьонкін

Дьякова Олена Василівна – викладач кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (м. Харків)

Зміни демографічного складу населення Донбасу в 40-х рр., як наслідок політики радянської влади.

Зубченко Світлана Петрівна – викладач кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ)

Долгова Олеся Сергіївна – старший лаборант кафедри етнології Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ)

Шкільництво на теренах Наддніпрянської України в добу Великої Вітчизняної війни

Ленська Валентина Віталіївна – доцент кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету, кандидат історичних наук (м. Кривий Ріг)

Продуктивні сили Придніпров’я у зміцненні воєнно-промислового комплексу СРСР в роки другої світової війни

Чернега Петро Макарович – завідуючий кафедрою етнології Інституту історичної освіти Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор (м. Київ)

Матевосян Світлана Миколаївна – старший викладач кафедри етнології Інституту історичної освіти Національного Педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)

Туркестанські легіонери в Україні в роки другої світової війни.

Хаєцький Олександр Петрович – доцент кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

СЕКЦІЯ 6. НАДДНІПРЯНЩИНА ТА ДОНЩИНА У ПОВОЄННИЙ ТА СУЧАСНИЙ ПЕРІОД (відділ історії України 1917-1945 рр., кім. 7)

КЕРІВНИКИ СЕКЦІЇ:

Карпов Віктор Васильович – генеральний директор Національного військово-історичного музею України, Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Український інститут воєнної історії” полковник, кандидат історичних наук (м. Київ)

Бекетова Валентина Михайлівна – заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, кандидат історичних наук заслужений працівник культури України (м. Дніпропетровськ)

Рибалка Валерій Григорович – професор кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філософських наук, професор (м. Харків)

Підготовка військово-медичних кадрів у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького

Нікітюк Олександр Володимирович – заступник начальника кафедри оперативно-тактичної підготовки Української військово-медичної академії, підполковник (м. Київ)

Головний конструктор М.К.Янгель: харизматична особистість у галузі  вітчизняного ракетобудування. (100 років з дня народження М.К.Янгеля)

Тарасенко Людмила Петрівна – старший науковий співробітник філії Національного військово-історичного музею України – Музею Ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ)

Державне конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля

Тарасенко Олександр Євгенович – завідувач експозиційного  відділу  філії Національного військово-історичного музею України – Музею Ракетних військ стратегічного призначення (м. Первомайськ)

Погони курсантів військово-навчальних закладів Радянської армії 1969-1991 років

Немченко Всеволод Леонідович – заступник командира військової частини А1906 з виховної роботи, підполковник  (м. Київ)

Історичні та правові аспекти створення системи військової освіти в Україні

Приходько Юрій Іванович – головний науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України (м. Київ)

Приходько Катерина Юріївна – студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, факультет правознавства (м. Київ)

Окремі аспекти утилізації боєприпасів озброєння та військової техніки (досвід “Науково-виробничого об’єднання “Павлоградський хімічний завод”)

Недзельський Юрій Олексійович – ад’юнкт кафедри міжнародних відносин Національного університету оборони України, майор (м. Київ)

Бойова слава металургів, яка відображена в експозиціях ДЗ “Металургійного державного музею  України”.

Белікова Людмила Леонідівна – директор Державного закладу “Металургійний державний музей України” (м. Дніпропетровськ)

Образ козака-захисника в українському живописі

Рибалка Валерій Григорович – професор кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філософських наук, професор (м. Харків)

Гавриш Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидат філологічних наук,  доцент (м. Харків)

Портрети гетьманів війська Запорізького (у збірці Національного музею історії України).

Походяща Олена Борисівна – завідувач сектору Національного музею історії України, кандидат історичних наук (м. Київ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*