История города Екатеринослава

Составители: В. А. Сирота, В. С. Чернишов

Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава.-2-е изд., доп.-Днепропетровск : Січ, 1996.-277 с.: ил.-Текст на рус., англ. и нем. яз.-Прилож.: Усна оповідь Микити Лентійовича Коржа.

Это второе издание очерка Д.И.Яворницкого об оснований города Екатеринослава (теперь Днепропетровск) и его истории, охватывающей период с 70-х годов XVIII века до начала 30-х годов нынешнего столетия. В дополнении помещено “Устное повествование бьівшего запорожца Никиты Коржа”.
Рассчитано на широкий круг читателей й зарубежных туристов.
Публикуется по изданию: Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава.-Днепропетровск: Проминь, 1989.- 197 с.

Содержание:

Передмова:

Впродовж віків щедра придніпровська земля дарувала світові видатних людей, давала їм силу і снагу. Дмитро Іванович Яворницький – з тієї когорти. Це видатний історик, археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник, педагог, фундатор музейної справи, автор багатотомних праць, що увійшли до золотого фонду світової науки.
Не тільки нам, землякам Дмитра Яворницького. а й усій світовій науковій громадськості відомі його монографії “История запорожских козаков”, “Запорожье в остатках старини и преданиях народа”, “Вольности запорожских козаков” та ін. Непересічні твори і дослідження видатного академіка і сьогодні зберігаються в архівах Києва, Санкт-Петербурга, Дніпропетровська. Рукописи чекають виходу в світ. Чекаємо на ці видання і ми.
“История города Екатеринослава”, яку ви тримаєте в руках, надійшла до нас із ЦНБ Національної Академії наук завдяки подвижницькій праці колективу видавництва “Січ”.
Ця книга – одна з перших праць з історії нашого міста. Кожний Ті нарис доносить до нас атмосферу минулого, характери й особистості наших предків. Разом з автором ми уявляємо багатогранний процес, коли “образуется один стоверстный, многолюдный, богатый, блестящий город, своего рода славный украинский Манчестер. Индустриализация, техника, экономика, культура духовная, культура материальная – все в нем закипит… И забьет в нашем городе жизнь неисчислимьм множеством ключей; закипит робота миллионов людей; из него польются широкими потоками богатейшие произведения промышленности; заблестит яркими лучами живопись, народятся мировые ученые, явятся славные, одаренные богатыми дарами поэты…”
Ці пророчі слова Дмитра Івановича збулися. Дніпропетровськ сьогодні – могутній промисловий, науковий, транспортний і культурний центр. Місто неповторної архітектури з такими ж діамантово-зеленими схилами Дніпра, як і століття тому. Славне своїми жителями та їхньою працею.
Прочитавши цю книгу, певно, кожен із нас ще більше закохається у рідне місто. Глибоко перейматиметься його долею. Дбатиме про його розвиток і розквіт так. як дбав протягом усього свого життя славний син нашого народу Дмитро Яворницький, який крізь роки, поневіряння і смуту; через цілу епоху зумів донести до нас глибинну суть української душі.
У нашому місті вперше в Україні і на всій земній кулі в день 140-річчя Дмитра Івановича відкрито пам’ятник академіку, споруджений земляками. Ми приходитимемо до нього, щоб не згасла пам ‘ять про наших героїчних пращурів-запорожців, приходитимуть до нього люди з у сього світу, люди доброї волі, яких єднають з Україною і родинні і духовні зв’язки.

Микола ШВЕЦЬ, мер м. Дніпропетровська, 1996 рік