Історія запорізьких козаків. Том 1

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. 1 том. Львів: видавництво “Світ”.1990.- 319 с.

Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471 -1734 рр..
На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва.
У першому томі висвітлюються питання соціально-економічних історій, суспільного устрою, життя та побут запорозького козацтва, описані територія й кордони, природні умови Запорізької Січі.

Зміст: