Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу (частина І)

Підготовка тексту і науково-довідкового апарату: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко

Під загальною редакцією Н. І. Капустіної.

Технічний редактор: В.А. Усенко
Коректор: Л. В. Куценко
Верстка та художнє оформлення: Ю. М. Малієнко

Дніпропетровськ, 2005
Видавництво ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “АРТ-ПРЕС”

Текст друкується за виданням: “Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа”. – С.-Петербург. Издание Л.Ф. Пантелеева, 1888. (Типография Н.А. Лебедева, Невский просп., д. № 8).

«Запорожье в остатках старины и преданиях народа» – перша велика монографія видатного українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, лексикографа, музеєзнавця і культурно-громадського діяча академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Новаторська для свого часу, народознавча (історико-фольклорно-етнографічна) за характером, ця книга яскраво демонструє широчінь наукових зацікавлень автора, особливості його творчої лабораторії, велику любовь до рідної України, її минулого, передусім до історії запорозького козацтва. Книга друкується мовою авторського оригіналу, за автентичним текстом, що його підготував Д.Яворницький для другого видання. Цей оригінальний текст зберігався в колекції дніпропетровського бібліофіла професора А. К. Фоменка, який подарував його Дніпропетровському історичному музею ім. Д. Яворницького.

Зміст

 • Перша монографія Д.І. Яворницького (С.Абросимова, Н.Василенко)      3
 • Д.И. Эварницкий Запорожье в остатках старины и преданиях народа

Часть І.

 • Глава первая      26
 • Глава вторая      72
 • Глава третья      102
 • Глава четвертая      119
 • Глава пятая      140
 • Глава шестая      164
 • Глава седьмая      185
 • Глава восьмая      230
 • Глава девятая      242