Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника N 3 від 20 травня 2011 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування Комунальний заклад культури “Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького” Дніпропетровської обласної ради”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02215992

1.3. Місцезнаходження. Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.18, к. 1, 49027

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail). Капустіна Надія Іванівна, директор музею, Рошко Марія Володимирівна, вчений секретар музею, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд.18, телефон (0562) 47-17-05, телефакс (0562) 46-24-28, е-mail: [email protected]

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління культури і туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 02227357.

2. Джерело фінансування закупівлі. місцевий бюджет (обласний)

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки (код ДК 75.24.1) (послуги цілодобової охорони постами фізичної охорони майна музею).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. послуги з цілодобової охорони постами фізичної охорони майна музею.

3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг за адресою замовника

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.www.museum.dp.ua.

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України.

ВДЗ №56/7 (444/7) від 27.12.2010 р. оголошення № 56338

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України. –

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

ВДЗ №56/7 (444/7) від 27.12.2010 р. оголошення № 56338-1

4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економіки України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ № 37 (483) від 28.03.2011 р. № 01118

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України. ВДЗ № 59 (505) від 18.05.2011 р. оголошення № 068920

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки України. –

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 20.12.2010 р.

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 22 грудня 2010 р. о 12.00 за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 18, кімната 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),

1296480 грн. 00 коп. з ПДВ;
(цифрами)
один мільйон двісті дев’яносто шість тисяч чотириста вісімдесят гривень 00 коп.
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Управління Державної служби хорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області

Підрозділ УДСО: Окремий батальйон міліції охорони Управління Державної служби хорони при Головному Управлінні Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 08596854

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

49004, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 2, тел. (056) 742-88-93, 742-87-56, 742-86-65.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ).13.05.2011 р.

990824 (дев’ятсот дев’яносто тисяч вісімсот двадцять чотири) грн. 00 коп. з ПДВ.

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце).

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, надані учасниками в повному обсязі та відповідають встановленим законодавством вимогам.

12. Інша інформація.

Процедура закупівлі в одного участника для закупівлі послуг у сфері охорони громадського порядку і безпеки (код ДК 75.24.1) обрана згідно з п.2 ч. 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 р. № 2289-VI – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем) за відсутності при цьому альтернативи;

Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 р. № 1147 “Про затвердження положення про музейний фонд України”;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності”.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. № 209 “Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини музейного фонду України” (та витяг з переліку по Дніпропетровській області).

13. Склад комітету з конкурсних торгів

Завідуючий відділом по обслуговуванню та ремонту технічного обладнання, заступник голови конкурсного комітету Коврига І.П.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Заступник директора музею з наукової роботи, член конкурсного комітету, відповідальна по організаційним питанням Бекетова В.М.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Головний бухгалтер музею, член конкурсного комітету відповідальна за фінансово-правові аспекти Савко О.Є.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Юрисконсульт музею, член конкурсного комітету, відповідальний за юридичні аспекти Савко С.В.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Заступник директора по АГЧ,  член конкурсного комітету, відповідальний за ремонтно-будівельні роботи  Губар Г. П.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Учений секретар музею, секретар конкурсного комітету Рошко М.В.

(посада, прізвище, ініціали)

_______________________________
Голова комітету з конкурсних торгів Директор музею Капустіна Н.І.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)    М. П.