Другі Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. Конференція

Організаційний комітет

Співголови оргкомітету:

Поляков Микола Вікторович – ректор ДНУ ім. О. Гончара, професор, академік АН вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки Украиїни.
Пустова Марія Іванівна – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, начальник управління з питань забезпечення роботи керівництва облради та протокольних заходів.

Заступники співголів:

Мегега Галина Борисівна – начальник Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.
Світленко Сергій Іванович – декан історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара, професор, заслужений працівник освіти України.

Секретарі оргкомітету:

Демура Антон Львович – начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.
Ващенко Володимир Володимирович – заступник декана з наукової роботи історичного факультету ДНУ ім. О. Гончара, професор.

Члени оргкомітету:

Бекетова Валентина Михайлівна – заступник директора з наукової частини ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, заслужений працівник культури України.
Голубчик Лідія Миколаївна – директор Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей, заслужений працівник культури України.
Грибовський Владислав Володимирович – виконавчий директор ГО “Інститут суспільних досліджень”, кандидат історичних наук.
Дронь Микола Михайлович – проректор з наукової роботи ДНУ ім. О. Гончара, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Іваненко Валентин Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, завідувач кафедри російської історії, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Капустіна Надія Іванівна – директор Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, заслужений працівник культури України.
Киструська Ніна Володимирівна – директор Державного архіву Дніпропетровської області, заслужений працівник культури України.
Левківський Казимир Михайлович – перший заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Мирончук В’ячеслав Дмитрович – заступник декана з міжнародного співробітництва історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доцент.
Перкова Ангеліна Іванівна – завідувач меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького, відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
Святець Юрій Анатолійович – завідувач кафедри історії України, заступник декана з навчальної роботи історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доцент.
Фещенко Євген Леонорович – заступник декана з виховної роботи історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доцент.

Порядок роботи

4 листопада 2010 р.

 • 9.00 – 10.00 Реєстрація учасників у Палаці студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
 • 10.00- 12.00 Пленарне засідання
 • 12.00 – 12.30 Презентація 5-го випуску археографічного видання «Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького», підготовленого авторським колективом Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького за загальною редакцією Н. І. Капустіної. Палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Гетьманська зала (№ 12)
 • 12.30 – 14.00 Перерва на обід для учасників конференції (обід в їдальні корпусу № 1 Дніпропетровського національного університету, просп. Гагаріна, 72)
 • 14.00 – 17.00 Секційні засідання, історичний факультет, корпус № 1 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, просп. Гагаріна, 72
 • 17.00 – 17.20 Заключне засідання, історичний факультет, корпус № 1 Дніпропетровського національного університет імені Олеся Гончара, просп. Гагаріна, 72
 • 17.20- 18.00 Культурна програма

5 листонада 2010 р.

 • 9.15 – 14.00 Автобусна екскурсія на Українську укріплену лінію та до народних майстрів Петриківського розпису (Петриківський район Дніпропетровської області) (від’їзд від корпусу № 1 ДНУ імені Олеся Гончара)
 • 14.00 – 14.30 Екскурсія і виставка козацької спадщини у меморіальному будинку-музею Д.І. Яворницького

Регламент роботи

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хвилин
Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хвилин

4 листопада 2010 р.

 • 10.00 – 12.00 (Гетьманська зала Палацу студентів ДНУ імені Олеся. Гончара (кімн. 12)

Пленарне засідання
Вступне слово ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, професора, Академіка Академії наук вищої освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України Поля копа Миколи Вікторовича.
Вітальне слово заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальника управління з питань забезпечення роботи керівництва обласної ради та протокольних заходів Пустової Марії Іванівни.

Доповіді:

 1. Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого. Абросимова Світлана Вікторівна, к.і.н, пров. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 2. Українські інтелектуальні зв’язки Д. І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду. Світленко Сергій Іванович, д.і.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 3. Д. І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. Стороженко Іван Сергійович, д.і.н., пров. наук, співр. історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 4. Діяльність В. Біднова і Д. Яворницького у Катеринославі: 1917-1918 рр. Савчук Варфоломій Степанович, д.і.н., проф. кафедри фізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 5. Музейним фестивальний рух в Україні і традиції Д. І. Яворницького. Капустіна Надія Іванівна, директор Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького, засл. працівник культури України; Бекетова Валентина Михайлівна, кін, заст. директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, засл. працівник культури України.
 6. Дослідницькі традиції Д.І. Яворницького на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Святець Юрій Анатолійович, д.і.н., доцент, зав. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Стенько Юлія Генадіївна, архівіст, аспірант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 • 12.00-12.30 Презентація 5-го випуску археографічного видання «Епістолярна спадщина Д. І. Яворницького», підготовленого авторським колективом Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького під керівництвом Н. І. Капустіної.
 • 14.00 – 17.00 Корпус № І Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, просп. Гагарпиа, 72, ауд, 510 (імені стад. Д. І. Яворницького).

СЕКЦІЯ І. Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ І СУЧАСНИКИ НА ТЛІ ЕПОХИ

Голови секції
Савчук Варфоломій Степанович, д.і.н., проф. кафедри фізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Світленко Сергій Іванович, д.і.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені. Олеся Гончара.

Секретар секції
Кочергін Ігор Олександрович, к.і.н, дон., докторант кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.

Доповіді та повідомлення:

 1. Д. І. Яворницький і «словарники» (кінець XIX – початок XX ст.) Швидько Ганна Кирилівна, д.і.н., проф. кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.
 2. Д. І. Яворницький у Казанському університеті (До 100-річчя захисту магістерської дисертації). Чернієнко Денис Аркадійович, доцент, заст. директора з наукової роботи, співробітник Науковго Центру Україністики Уфимська філія ДОЗ ВПО «Московський державний гуманітарний університет ім. М. О. Шолохова» (Російська Федерація, м. Уфа).
 3. Д. І. Яворницький і бібліотечний простір України і Росії другої половини XIX – початку XX ст. Лучка Людмила Миколаївна, здобувач кафедри історії України Дніїтронетровського національного університет імені Олеся Гончара.
 4. До питання взаємовідносин Д.І. Яворницького і служителів церкви (за епістолярною спадщиною вченого). Перкова Ангеліна Іванівна, меморіальний будинок-музей Д. І. Яворницького, відділ Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 5. Дмитро Яворницький і Михайло Старицький: до історії взаємин. Радчук Андрій Олександрович, аспірант кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгомаиова (м. Київ).
 6. Д. І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О. В. Коваленком). Буланова Наталія Миколаївна, к.і.н., директор Музею історії Дніпродзержинська (м. Дніпродзержинськ).
 7. Мелітопольський кореспондент Дмитра Івановича Яворницького Павло Каетанович Дзякович. Романюта Ілля Миколайович, аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Днгпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 8. Д. І. Яворнипький та отаманщина періоду 1917 – 1921 рр.: сучасні рефлексії. Митрофаненко Юрій Станіславович, здобувач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 9. Аматор старовини. Історичні та містичні захоплення Івана Романовича Мартоса. Москальов Денис В’ячеславович, магістр історії, аспірант Національного гірничого університету.
 10. Діяльність О. Я. Риндовської (Чорнової) в галузі середньої освіти Катеринослава (друга половина XIX – початок XX ст.). Баздирева Елеонора Миколаївна, соціальний педагог, Колегіум № 16 (м. Дніпродзержинськ).
 11. Історична пам’ять про козацьке походження у мешканців приміських селищ Одеського градоначальства у першій половині XIX ст. Гулянович І.М., аспірант Одеського національного університету імені І. Мечникова.
 12. Особливості історіографічного процесу в Катеринославі у другій половині XIX – на початку XX ст. Леонова Олександра Володимирівна, аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 13. Д. І. Баталій і розвиток архівної справи в Наддніпрянській Україні (кінець XIX -початок XX ст.). Шийко Альона Анатоліївна, аспірант кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 14. Михайло Павлик та Наддніпрянська Україна. Остропольська Марина Вікторівна, магістр історії, аспірант кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 15. В епіцентрі громадського служіння: Гесберг Костянтин Дмитрович. Кочергін Ігор Олександрович, к.і.н, доц., докторант кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету.
 16. Деякі питання соціально-економічного розвитку України в роботі депутатів від наддніпрянських губерній та міст III Державної Думи Російської імперії (1907-1912). Милько Володимир Іванович, магістр історії, аспірант відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України.
 17. Окупаційна преса про Д. Яворницького. Сацута Валентина Максимівна, ст. наук, співр. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 • 14.00 – 17.00 Корпус № 1 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, пр. Гагарина, 72, ауд. 604

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО ї ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Голови секції
Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н, проф. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Святець Юрій Анатолійович, д.і.н., доцент, зав. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Секретар секції
Кавун Максим Едуардович, к.і.н., доц. кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Доповіді та повідомлення:

 1. Дмитро Яворницький як дослідник історії Катеринославщини: передумови та витоки авторської концепції урбогенезу. Кавун Максим Едуардович, к.і.н., доц. кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 2. Шевченкіана в творчості Д. І. Яворницького (до питання дослідження джерельної бази). Єкшов Віктор Володимирович, історик, меморіальний будинок-музей Д. І. Яворницького, відділ Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 3. Качанівський маєток та його мешканці у творчій спадщині Д. І. Яворницького. Товстоляк Надія Миколаївна, доцент кафедри історії України історичного факультету Криворізького державного педагогічного університету.
 4. До історії написання автобіографічного роману-хроніки Д. І. Яворницького «За чужий гріх». Василенко Наталія Євгеніївна, ст. наук, співроб. музею «Літературне Придніпров’я», відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 5. Пізнавальне і виховне значення історико-художнього твору Д. І. Яворницького «Із української старовини». Шумейко Ольга Володимирівна, спеціаліст-філолог, провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів Державного архіву Дніпропетровської області.
 6. Питання походження козацтва у науковій спадщині Д. І. Яворницького. Алексашкіна Людмила Леонідівна, аспірант Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.
 7. Походження українського козацтва та геополітична доктрина Російської держави першої половини XVI ст. Виноградов Геннадій Миколайович, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 8. Журнал подорожі до Криму поручика Олександра Нікіфорова 1744 р., як джерело до вивчення історії Нової Запорозької Січі. Андрєєва Світлана Серафимівна, к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету.
 9. Структура гарнізону Старосамарського ретраншементу. Репан Олег Анатолійович, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 10. Запорозька Січ і гайдамаччина у 50-60-х рр. XVIII ст. Посунько Ольга Миколаївна, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 11. Г. Ф. Міллер як історик Запорозької Січі та ідеології її ліквідаці. Грибовський Владислав Володимирович, к.і.н., виконавчий директор ГО «Інститут суспільних досліджень».
 12. Запорозьке козацтво і прикордонні військові спільноти Південно-Східної Європи у другій половині XVIII – першій половині XIX ст. Каюк Світлана Миколаївна, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Посунько Андрій Сергійович, студент IV курсу історичного факультету Дніпропетровського національного цніверситету імені Олеся Гончара.
 13. «Селянське» чи «мужицьке» питання турбувало еліту Лівобережної України в другій половині XVIII ст. Литвинова Тетяна Федорівна, доц. кафедри історії України історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 14. Підприємницька діяльність євреїв Нижньої Наддніпрянщини другої половини XIX – початку XX ст. Медведовська Анна Федорівна, бакалавр історії, студентка V курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 15. Образ українського дворянства кінця XVIII – першої половини XIX століття у вітчизняній історіографії. Кібальна Марина Миколаївна, бакалавр Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 16. Кадровий склад викладачів Катеринославської гімназії в першій половині XIX ст. Прокопенко Леонід Львович, к.і.н., доц., завідувач кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НЛДУ при Президентові України.
 17. Діяльність Катеринославського реального училища в 1875 – 1900 рр. Прокопенко Сергій Леонідович, студент III курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 18. Українське народолюбство О. Ф. Кістяківського. Антипенко Ганна Сергіївна, магістр історії, аспірант кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 19. Харківське історико-філологічне товариство – осередок етнографічних досліджень Наддніпрянської України (кінець XIX – початок XX ст.). Микитчук Сергій Пантелович, аспірант Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського НАН України (м. Київ).
 20. Реалізація концепції пролетарської культури у літературному житті Катеринослава-Дніпропетровська у 1920-ті рр. Іщенко Олена Віталіївна, к.і.н., доц. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Федорець Тимофій Сергійович, студент У-го курсу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 21. Втрати радянських військовополонених на території України: демографічний аспект. Марінченко Олександр Олександрович, магістр історії, аспірант кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 22. Періодична преса як джерело вивчення окупаційного режиму на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни. Шахрайчук Ігор Антонович, ст. викладач кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 23. Повоєнна ситуація в українському селі в оцінці вищого партійного керівництва (на прикладі Дніпропетровщини). Нікілєв Олександр Федорович, д.і.н, проф. кафедри історії України Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 • 14.00 – 17.00 Корпус № 1 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, пр. Гагарина, 72, ауд. 504-506 (кабінет археологи Придніпров ‘я).

3. АРХЕОЛОГІЧНІ СТАРОЖИТНОСТІ КОЗАЦЬКОГО КРАЮ ТА АРХІВНА СПРАВА НАДДНІПРЯНЩИНИ

Голови секції:
Ковальова Ірина Федорівна, д.і.н, проф. кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства, заслужений професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
Бекетова Валентина Михайлівна, заст. директора з наукової роботи Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького, заслужений працівник культури України.

Секретар секції
Тимошенко Яна Петрівна, ст. наук, співроб. меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького, відділ Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.

Доповіді та повідомлення:

 1. Некрополі козацької Самарі -Богородицької фортеці. Ковальова Ірина Федорівна, д.і.н, проф. кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 2. До історії формування колекції меморіальних речей академіка Д. І. Яворницького. Тимошенко Яна Петрівна, ст. наук, співроб. меморіального будинку-музею Д. І. Яворницького, відділ Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І, Яворницького.
 3. Нагрудні знаки та значки 1920-х – 1930-хх рр. в колекції ДНІМ ім. Д. І. Яворницького. Романчук Дмитро Олександрович, наук, співр. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 4. Сайт ДНІМ в Інтернет: аналіз інтерактивних компонентів (на прикладі музейного форуму). Мурадов Дмитро Анатолійович, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 5. Формування ІКОФОМ міжнародного форуму з питань музеології. Усенко Павло Сергійович, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 6. Фінансово-економічне життя обласного музею в XIX ст. – до 1940 року. Бекетова Валентина Михайлівна, к.і.н., заст. директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 7. Наукові товариства та музеї кінця XIX – початку XX ст. як відображення особливостей формування українського національного проекту. Венгерська Вікторія Олексіївна, к.і.н., доц. кафедри історії України Житомирського державного університет імені І. Франка.
 8. Як створювалась етапна стаціонарна виставка «Це не повинно повторитися». Маркова Людмила Миколаївна, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музей імені Д. І. Яворницького, Монастирна Галина Савеліївна, Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького, Цимлякова Тетяна Миколаївна, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.
 9. «…Такого же дивовижного шиття навіть і в ханенській колекції немає». Підосинова Маргарита Анатоліївна, ст. наук, співроб. Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького; Грищенко Катерина Станіславівна, бакалавр історії, студентка V курсу історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 10. Періодика доби Української революції (1917-1920) та 1920-1930-х рр. як об’єкт джерелознавчого дослідження української (регіональної) культури: заматеріалами зібрання ДНІМ ім. Д. І. Яворницького. Мазуренко Ірина Василівна, от. наук, співроб. музею «Літературне Придніпров’я», відділу Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького.
 11. До історії археологічних досліджень у Дніпровському Надноріжжі. Струкуленко Анастасія Степанівна, аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 12. Монети з Самарі-Новобогородицької фортеці в контексті датування пам’ятки. Шалобудов Володимир Миколайович, старший викладач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 13. Скіфські бронзові казани Північного Причорномор’я (з горизонтальними та вертикальними ручками). Ромашко Олександра Володимирівна, спеціаліст-археолог.
 14. Деякі проблеми історії археологічних досліджень східної Кіровоградщини. Шевченко Ігор Володимирович, наук, співроб. відділу пам’яткоохоронної справи музею історії Долинського району (м. Долинська Кіровоградської обл.).