Конференція “Перша світова війна в міжнародному та регіональному вимірі”

Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
ДНУ ім. О.Т. Гончара
Інститут культури та історії німців Північно-Східної Європи
Міжнародний союз німецької культури
Міжнародна асоціація дослідників історії та культури російських німців
Державний архів Дніпропетровської області
ДНІМ ім. Д.І. Яворницького

У вересні 2014 року проводять міжнародну науково-практичну конференцію по темі: “Перша світова війна в міжнародному та регіональному вимірі”, присвячену 100-річчю від початку Першої світової війни.
Робота конференції планується за такими напрямками:

  1. Війна й революція в регіональному аспекті:
  • Південь та Південний захід Російської імперії в планах Троїстого союзу
  • Колоністи та Перша світова війна в контексті світового конфлікту
  • Соціально-економічні питання в роки Першої світової війни: загальноросійські та регіональні тенденції
  1. Національне питання й Перша світова війна:
  • Націоналізм і шовінізм: теорія й практика в роки Першої світової війни
  • Сприйняття війни: метаморфози психології
  • Перша світова війна й політика еліт воюючих сторін
  1. Питання права в роки Першої світової війни
  2. Німці Придніпров’я: віхи історії
Оргкомітет конференції прохає Вас до 1 грудня 2013 р. надіслати: заявку на участь у конференції, тези доповіді та статтю.
За матеріалами конференції планується видання фахового збірника наукових праць “Питання німецької історії”.
Учасники конференції надають організаційний внесок у розмірі 100 грн. при реєстрації. Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.
Адреса оргкомітету: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72. ДНУ ім. О. Гончара, історичний факультет, Центр українсько-німецьких наукових досліджень. Контактні телефони: 097-34-27-104, 099-40-84-972. E-mail: [email protected]