Всеукраїнські наукові читання “Книга в культурно-цивілізаційному процесі”

18-19 березня 2011 року у Палаці студентів ДНУ відбулися 4-ті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського. Тема конференції – Книга в культурно-цивілізаційному процесі.
Від Дніпропетровського національного історичного музею участь у конференції приймала В.М. Бекетова, заступник директора з наукової частини. Тема докладу – Творчі досягення С.В. Абросимової.

Програма конференції:

18 березня (Палац студентів ДНУ, Гетьманська зала)

10:30 – 11:00 – Реєстрація учасників у Палаці студентів ДНУ (проїзд від центрального залізничного вокзалу трамваєм № 1 до зупинки «Парк Т.Г. Шевченка»).
11:00 – 13:30 – Відкриття конференції, пленарне засідання.
13:30 – 14:15 – Обід.
14:15 – 17:45 – Продовження пленарного засідання.
18:00 – 20:00 – Дружня вечеря (Мармурова зала Палацу студентів).

19 березня (корпус ДНУ № 1, історичний факультет)
10:00 – 12:00 – Засідання секцій.
12:00 – 12:30 – Перерва на каву.
12:30 – 14:30 – Засідання секцій.
14:30 – 15:00 – Перерва на каву.
15:00 – 16:00 – Підсумкове пленарне засідання.

Виступи на пленарному засіданні – до 20 хв.
Виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.
Презентації – до ЗО хв.

Робочі мови – українська і російська.

Кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства висловлює щиру вдячність випускнику історичного факультету 1992 р. Олександру Городецькому за матеріальну та організаційну підтримку нашого проекту.

Пленарне засідання

Відкриття конференції – 11:00.
Вітальне слово голови Оргкомітету, ректора Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Миколи Вікторовича Полякова.

 1. Ващенко Володимир Володимирович, Журба Олег Іванович, Чернов Євген Лбрамович (д.і.н., професор; д.і.н., професор; ст. викладач, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Книга як фактор історії.
 2. Болебрух Анатолій Григорович (д.і.н., професор, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Книга: семантико-функциональний образ.
 3. Ковальчук Галина Іванівна (д.і.н., професор, зав. відділом стародруків та рідкісних видань, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, м. Київ). Книжкові пам’ятки як соціокультурне явище: визначення, критерії, проблеми.
 4. Абросимова Світлана Вікторівна (к.і.н., пров. наук. співробітник, Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького). Книга как феномен культуры и ее место в социальном и коммуникативно-информационном пространстве.
 5. Світленко Сергій Іванович, Воронов Віктор Іванович (д.і.н., професор, декан історичного факультету; к.і.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Українські стародруки у творчості М.П. Ковальського.
 6. Ковальська-Павелко Ірина Миколаївна (к.і.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Книга в есмье Н.П. Ковальского.
 7. Жук Сергій Іванович (д.і.н., професор Ball State University, США). Книжный спрос и читательские практики в советском Днепропетровске позднего брежневского времени.
 8. Толочко Олексій Петрович (д.і.н., член-кореспондент НАН України, керівник Центру досліджень історії Київської Русі, Інститут історії України НАН України, м. Київ). Повість про дві книги: Радзивілівський літопис та Київська псалтир.
 9. Маловичко Сергій Іванович, Шабуніна Анастасія Костянтинівна (д.і.н, професор, Російський державний аграрний університет МСХА ім. К.А. Тімірязєва; студентка, Інститут гуманітарних наук Московського міського педагогічного університету). Жизнь сюжетов киевского «Синопсиса» 1674 г. в исторической литературе XVIII – XX вв.
 10. Посохов Іван Сергійович (магістр історії, викладач, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). «Своя/чужая» книга: проблеми и перспективы борьбы с плагиатом.
 11. Ясіновський Андрій Юрійович (к.і.н. завідувач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій, Український католицький університет, м. Львів). Академік Я.Д. Ісаєвич як дослідник книжкової культури.

Книга як феномен історії та книжкова культура

Співголови секції:
Толочко Олексій Петрович (д.і.н., член-кореспондент НАН України, керівник Центру досліджень історії Київської Русі, Інститут історії України НАН України). Журба Олег Іванович (д.і.н., професор, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара).
Посохова Людмила Юріївна (к.і.н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

 1. Виноградов Геннадій Миколайович (к.і.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара; Біблія як текстотворча та державотворча модель у давньоруському інтелектуальному просторі.
 2. Рамазанова Джаміля Нурівна (к.і.н., доцент, Історико-архівний інститут Російського гуманітарного університету, ст. наук співробітник Відділу рідкісних книг (Музей книги) Російської державної бібліотеки, м. Москва). Греческая рукописная и печатная книга в XVI – XVIII веках: особенности развития и методи изучения.
 3. Сінкевич Наталія Олександрівна, Кузьмук Олексій Сергійович (к.і.н., ст. наук, співробітник, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; к.і.н., наук, співробітник, Український центр культурних досліджень, м. Київ). Бібліотека Межигірського монастиря XVII -XVIII ст.: історія та аналіз книгозбірні.
 4. Гальченко Олена Михайлівна (к.і.н., ст. наук, співробітник, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, м. Київ). Сюжетні середники на українських оправах другої половини XVI – XVIII ст.: перспективи вивчення.
 5. Посохова Людмила Юріївна (к.і.н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Німецька книга у православних колегіумах України (XVIII – початку XIX ст.).
 6. Прокоп’юк Оксана Борисівна (к.і.н., пров. наук, співробітник, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, м. Київ). «Життя» книг у парафіяльних храмах Київської митрополії (70-80-і рр. XVIII ст.).
 7. Ананьєва Тетяна Борисівна (наук, співробітник, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, м. Київ). «Книжный мир» Вьісокопреосвященного Евгения (Болховитинова): митрополит – автор -читатель – персонаж.
 8. Шустова Юлія Едуардівна (к.і.н., доцент, Історико-архівний інститут Російського державного гуманітарного університету, м. Москва). Продажа и распространение книг типографии Львовского Успенского братства в 20 – 30-х гг. XVIII в.
 9. Исмаїлов Магомет Саїд Абдулмуслімович (д.ю.н., професор, Дагестанський державний університет). Рукописная книга Дагестана: сборники адатов (проблеми источниковедческого анализа).
 10. Руднєв Михайло Альбертович (к.і.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Феномен книжної культури в історіософських та історико-культурологічних конструкціях російських мислителів і вчених гуманітаріїв другої половини XIX – XX ст.
 11. Святець Юрій Анатолійович (д.і.н., зав. кафедри, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Книга як фрактал
 12. Бернгардт Тамара Вікторівна (ст. викладач, Омський державний університет ім. Ф.М. Достоєвського). Цензурная функция исторической библиографии и формирование образа советской исторической науки в 1920-е гг.
 13. Цимбал Тетяна Володимирівна (к.філософ.н., доцент, Криворізький технічний університет). Сакрализация национальной книги в условиях иммиграции.
 14. Жидченко Олександр Володимирович (студент 5 курсу, Омський державний університет ім. Ф.М. Достоєвського). Книжное и библиотечное дело как злемент фор-мирования социокультурного пространства городского района в 1950-60-е гг. (на примере омского городка нефтяников и новосибирского Академгородка).

Книга в історико-культурному середовищі та у праці історика

Співголови секції:
Швидько Ганна Кирилівна (д.і.н., професор, Національ¬ний гірничий університет, м. Дніпропетровськ) Михайлюк Олександр Володимирович (д.і.н., професор, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ).
Куделко Сергій Михайлович (к.і.н., професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).

 1. Венгер Наталя Вікторівна (д.і.н., професор, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Книжная традиция как индикатор в изучении интеллектуального уровня переходного обще-ства от традиционного к модерному.
 2. Посохов Сергій Іванович (д.і.н., професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) Замітки на маргінесі (Н.М. Яковенко «Вступ до історії»).
 3. Боярченков Владислав Вікторович (д.і.н., професор, Рязанський державний радіотехнічний університет). Библиотекарь ученого общества серединьї XIX в.: малоизвестная ипостась историка в допро-фессиональную зпоху российской исторической науки»
 4. Круглова Тетяна Олександрівна (к.і.н., доцент, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова). Место «Рукописной книги» И.И. Срезневского в истории русской «археологии».
 5. Острянко Андрій Миколайович (к.і.н., доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка). «Пусть будет вся зта книга о нем» (Рукописная книга М.М. Бережкова о К.М. Бестужеве-Рюмине).
 6. Корзун Валентина Павлівна (д.і.н, професор, Омський державний університет ім. Ф.М. Достоєвського). «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна (судьба книги как зазеркалье историографии).
 7. Куделко Сергей Михайлович (к.і.н., професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Последняя книга в библиотеке вождя.
 8. Галь Богдан Олександрович (к.і.н., доцент, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ). «Имел счастие получить Книгу с картинками»: Світ книжок очима полтавського гімна¬зиста другої чверті XIX ст.
 9. Вєлікая Наталя Миколаївна (д.і.н., професор, Армавірська державна педагогічна академія). О роли книги у гребенских казаков-старооб-рядцев в XVIII – начале XX в.
 10. Савченко Сергій Володимирович (к.і.н., доцент, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ). Священний Текст у народному християнстві XIX – початку XX століття: читання, розуміння та тлумачення.
 11. Портнова Тетяна Володимирівна (к.і.н., наук, співробітник, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Підходи до вивчення «народного читання» (XIX – початку XX ст.) у сучасній історіографії.
 12. Михайлюк Олександр Володимирович (д.і.н., професор, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ). Книга й читання в житті селян України наприкінці XIX – на початку XX ст.
 13. Швидько Ганна Кирилівна (д.і.н, професор, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ). Популярні видання як засіб поширення природничих знань серед народу (друга половина XIX – початок XX ст.).
 14. Бондаренко Станіслав Вікторович (аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Історія читання: теорія, джерела методи (на матеріалах Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст.)
 15. Лучка Людмила Миколаївна (к.і.н., заступник директора, Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара). Книжкові зібрання приватних та громадських бібліотек і колекцій Катеринославської губернії другої половини XIX – початку XX ст.
 16. Лось Валентина Едуардівна (наук, співробітник, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського). Інвентарі бібліотек василіанських монастирів у професійній діяльності історика.
 17. Блануца Андрій Васильович (к. і. н., ст. наук, співробітник, Інститут історії України НАН України, м. Київ). Археографічна підготовка до видання книг записів Литовської метрики першої половини XVI ст.: міжнародний досвід кінця XX – початку XXI ст.
 18. Жеребцева Лариса Юріївна (к.і.н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Использование «книг» Литовской Метрики в общественной жизни Великого княжества Литовского в конце XV – середине XVI вв.