“Незалежність, омріяна у віках (до 29-ї річниці Незалежності України)”

До 29-ї річниці ухвалення Акту проголошення незалежності України в науковій бібліотеці ДНІМ імені Д.І. Яворницького відкрилась чергова виставка цінних та рідкісних видань, присвячених державотворчим процесам. Вона називається «Незалежність, омріяна у віках».

Акт проголошення незалежності України – політико-правовий документ, прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 р., який засвідчив новий статус Української держави.

Цій події передувало прийняття Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України, якою проголошувалась самостійність, повнота і неподільність влади Української держави в межах її території, незалежність та рівноправність у зовнішніх відносинах.

Схваливши на референдумі 1 грудня 1991 р. Акт проголошення незалежності України, народ України надав цьому документові реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії України.

Великий масив видань 1990-х років – сучасників незалежності, засвідчують рефлексії стосовно здобуття незалежності і намагання всіляко осмислити її в широкому історико-культурному контексті. Книги Ю.І. Римаренка, С.В. Кульчицького, В.І. Сергійчука, А.Г. Слюсаренка, Ю. Бойка та інших містять великий фактичний матеріал та різні концептуальні судження щодо особливостей історичного шляху України до незалежності. Підготовлена колективом учених та видана у 1996 р. «Мала енциклопедія етнодержавознавства» систематизувала дослідження 1990-х років з теми незалежності та її витоків.

На виставці також демонструються видання, присвячені тематиці національної символіки та фалеристики: роботи О. Пастернака «Пояснення тризуба, герба великого Київського князя Володимира Святого» (репринт 1934 р.); книга А. Гречила та Б. Завітія «Наш герб. Українські символи від княжих часів до сьогодення» (К., 2018) та інші. Монографія – альбом «Відзнаки Президента України. Ордени, медалі, нагородна зброя» (К., 1999) демонструє процес формування нагородної системи незалежної України.

Важливо відмітити низку рідкісних видань, присвячених темі державотворчих процесів в Україні. Це, передусім, «Україна: антологія пам’яток державотворення X-XX ст.». Видання в 10 томах є подарунком музеєві від Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

Збірник документів і матеріалів «Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847-1914)» (К., 2013) демонструє довге торування шляху до омріяної незалежності, національно-культурні устремління української інтелігенції XIX – початку XX ст.

З останніх перлин історичної думки та книговидання слід відмітити роботу Валерія Шевчука (в 2-х книгах) «Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII століть (К., 2019). Два фоліанти, які містять документи, матеріали та критичний аналіз, репрезентують процес визрівання ідеї державної незалежності в надрах козацької еліти XVII-XVIII століть.

Книжкова виставка репрезентує широкий спектр осмислення теми Незалежності України в історіографії та суспільно-політичній думці нашого часу.

Виставка працює з 14 серпня до кінця вересня в Науковій бібліотеці ДНІМ, просп. Яворницького, 18, 1 поверх.